21. april 2014

Proppen ut av Russlandsfond
Gi opp nå og selge ditt Russlandsfond? Eller er det heller et bra kjøpstilfelle "når blod flyter i gatene"? Det finnes mange argumenter, men avgjørende tror jeg er hvordan herskere bruker å reagere når de kjenner seg truet. 
Nordmenn, eiendom og investeringer
Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom hos Swedbank, gjestet konferansen arrangert av Verdipapirfondenes Forening med temaet «Eiendom eller aksjer?»
Høyfrekvenshandel og fire andre historier fra USA.
High-frequency hype, economic moats in action, and a bumpy road for GM.    

Vinnere og tapere