18. september 2019

Hva skjer hvis alle indekserer sine fond? play-circle--s
Alex Bryan diskuterer mulige konsekvenser dersom indeksering blir tatt for langt. Frem til nå har dette vært teoretiske betrakninger, men etterhvert som indeksering tar markedsandeler i fondsverdenen er det stadig flere som setter spørsmålstegn ved hvor langt det kan gå.
Hva er et selskap?
I dag er dette en integrert del av vårt vokabular, men fortsatt en konstruksjon som er filosofisk og ganske abstrakt.
Skogsbränder i Brasilien visar dilemmat
Drastiska politiska åtgärder genomförs i Brasilien, men aktiemarknadens optimism har svalnat. Brant ökat antal skogsbränder i Amazonas är ett exempel på dilemmat när ett land behöver reformer som på lång sikt skulle öka tillväxten.

Markedsaktivitet og verdivurdering

Råvare-futures
Gold
Light Crude
Natural Gas