28. juli 2014

Active share og skapindeksering – nyansene
Noen aktive fond har fått så ørene har flagret i media, kanskje med rette, men det finnes også nyanser som ikke kommer frem i debatten. 
Perspektiver: Oppkjøpsbølgen fortsetter
Aktiviteten i fusjons- og oppkjøpsmarkedet (M&A) har tatt seg kraftig opp. Historisk har et slikt oppsving indikert at børssykelen går mot slutten. Øyvind Fjell, forvalter av Delphi Nordic, mener det er mer å gå på.

Vinnere og tapere