11. desember 2018

Brexit: Worst-Case Scenario Hits Bank and Supermarket Stocks
A "disorderly" no-deal Brexit would hit banks, autos, supermarkets and aerospace, say Morningstar equity analysts
Nye fond, avviklede fond og andre oppdateringer siste halvår 2018
Alfred Berg Nordic Gambak, Alfred Berg Nordisk Ansvarlig Kapital er blant nyvinningene, mens Skagen Credit ble lagt i kisten.
Hedging og sikring
Fastrentekontrakter, valutasikring og andre «hedge» har alltid noe til felles. Man vet ikke på forhånd om man kommer til å tjene eller tape penger på sikringen.

Markedsaktivitet og verdivurdering

Råvare-futures
Gold
Light Crude
Natural Gas