20. juli 2018

En faktor til besvær
Store datasett, mye og billig datakraft, høy profitt ved suksess, gjør at finansielle tall blir kvernet i en slik utstrekning at man må sette større krav til statistisk signifikans.
Aktive fonds vanskeligheter i etterkant av finanskrisen
Suksessraten til de viktigste kategoriene har vært svært lave i etterkant av finanskrisen.
Svekker instinktet din finansielle trivsel?
Vi mennesker har et innebygget behov for å evaluere vår velstand og relative posisjon i samfunnet. Når vi mangler objektive måltall for å gjøre dette, ser vi til «tilsvarende andre» for å bedømme vår fremgang.

Markedsaktivitet og verdivurdering

Råvare-futures
Gold
Light Crude
Natural Gas