31. mars 2015

Spekulasjoner om Intel er i samtaler om å kjøpe Altera
Vi opprettholder Fair Value inntil videre. 
Hvordan kan du være smart når du investerer i Strategisk Beta?
Strategisk Beta ETF, er også kjent som Smart Beta ETF, men kan vi virkelig si at et investeringprodukt er 'smart'? Nei, mener Morningstar, og Ben Johnsen forklarer hvorfor.
Russland er for avhengig av oljen sier tidligere minister.
Den Russiske økonomien er ikke diversifisert nok til å komme seg ut av resesjonen sier tidligere Utenriksminister Andrei Kozyrev, og det kan bli større politisk uro om ikke oljeprisen bedrer seg.
Commodity Futures
Gold
Light Crude
Natural Gas