23. oktober 2014

Krasjkurs i markedssvingninger og hvordan oppføre seg.
Turbulens er grunnen til at man får høyere avkastning i høyrisiko-aktiva, men skal man høste risikopremien, må en unngå adferdsrelaterte feilgrep.
Kapitalineffektivitet hos integrerte oljeselskaper
Derfor vil de integrerte oljeselskapenes søken etter forbedring av avkastningen bli feilslått. 
Tre ting å tenke på før du beskytter porteføljen
VIDEO: Morningstars Dan Kemp gir en kortfattet veiledning til hva du skal tenke på når det er turbulens i markedet. 

Vinnere og tapere