21. november 2014

Graham gir tidløs kunnskap
Finansbransjen er full av selgere som forsøker å få deg til å tro at deres nye spareprodukt er overlegen de gamle. Men bak trender og overdrivelser finnes en kjerne av gamle sannheter, for eksempel Benjamin Grahams berømte bok "The Intelligent Investor".
Tid for å vurdere alternativene, ikke for panikk
Større endringer hos Skagen, med effekter fra toppleder, hovedforvalter og sonderinger rundt eierskapsstruktur skaper usikkerhet, men dine videre valg bør være gjennomtenkt. 
Blandede resultater i tredjekvartal fra Subsea 7
Subsea 7 sine tredjekvartalsresultater var blandede. Inntekt og lønnsomhet gikk opp fra forrige år, og selskapet vil sannsynligvis møte våre 2014 estimater ganske lett. Men inngående ordrer var veldig svake. 

Vinnere og tapere