10 billige europeiske kvalitetsaksjer

Disse aksjene har betydelig oppsidepotensial, ifølge Morningstars aksjeanalytikere.

Jocelyn Jovene 08.04.2024 | 11.28
Facebook Twitter LinkedIn

aksjemarked

Siden årsskiftet har europeiske aksjer vist sterk utvikling, med en oppgang på 7% i løpet av første kvartal 2024. Utviklingen har hovedsakelig vært drevet av høyere verdsettelsesmultipler (+7,6%), mens inntjeningsanslagene har stort sett vært uendret (-0,4%).

Undervurderte kvalitetsselskaper

På det europeiske markedet har vi identifisert de aksjene som er mest markant undervurdert i forhold til Morningstar-analytikernes virkelig verdi-estimater. Vi har valgt aksjer som har en "Wide Moat", en bred økonomisk vollgrav, og lav eller middels ESG-risiko.

• Roche
• Elekta
• Edenred
• Reckitt Benckiser
• Anheuser-Busch Inbev
• Barry Callebaut
• Rentokil Initial
• GSK
• Julius Baer
• Sanofi

Disse selskapene handles til en gjennomsnittlig rabatt på 29% sammenlignet med deres estimerte virkelige verdi (den mest rabatterte er Roche, som handles 39% under vårt virkelig verdi-estimat). 

Fire av selskapene opererer innen helsesektoren og tre i den defensive forbrukersektoren, noe som gir dem en spesielt defensiv posisjon i en portefølje.

Til tross for deres størrelse, konkurransefortrinn og ofte solide fundamentale forhold, ser disse selskapene ut til å være av liten interesse for investorer, som fokuserer på kvalitets-/vekstaksjene samlet under forkortelsen "GRANOLAS".

Undervurderte aksjer i detalj

Roche

 • Pris/virkelig verdi: 0,61
 • Morningstar Analyst Rating: ★★★★★
 • Kapitalallokering : Eksemplarisk
 • Sektor: Helsevesenet

Til tross for en sterk farmasøytisk portefølje og en ledende posisjon innen diagnostikk, handles Roche til en betydelig rabatt i forhold til estimert virkelig verdi. Imidlertid, ifølge vår analytiker Karen Anderson, "er denne sveitsiske helsegiganten unikt posisjonert til å lede globalt helsevesen mot en tryggere, mer personlig og mer lønnsom virksomhet". Roche kunngjorde nylig oppkjøpet av Carmot Therapeutics for 2,7 milliarder dollar i kontanter og ytterligere royalties dersom visse milepæler nås. Carmot har tre kliniske fedmeprogrammer som Morningstar anslår kan generere opptil 4 milliarder dollar i salg innen 2027.

Elekta

 • Pris/virkelig verdi: 0,614
 • Morningstar Analyst Rating: ★★★★★
 • Kapitalallokering : Standard
 • Sektor: Helsevesenet

Ifølge Alex Morozov, analytiker hos Morningstar, bør etterspørselen etter stråleterapi forbli sterk i løpet av det neste tiåret. Elekta bør dra nytte av dette, men suksessen avhenger av fortsatt bruk av Unity samt evnen til å motstå konkurranse fra Siemens Healthineers. En stor del av Elektas fremtidige vekst vil komme fra fremvoksende markeder, der demografi og modernisering av helsevesenet driver økt bruk av strålebehandlingsutstyr. Siden Elekta og Siemens Healthineers kontrollerer rundt 95% av nye installasjoner, bør deres voksende installerte base og gjentatte forretninger bidra til å skape en stabil lønnsomhet på lang sikt.

Edenred

 • Pris/virkelig verdi: 0,65
 • Morningstar Analyst Rating: ★★★★
 • Kapitalallokering : Standard
 • Sektor: Finansielle tjenester

I følge Michael Field hos Morningstar, er "Edenred verdensledende leverandør av forhåndsbetalte tjenester til bedrifter, med sin kjernevirksomhet innen ansattefordeler som måltidskuponger. Dette markedet er svært konsentrert: i nøkkelregionen Brasil, for eksempel, er Edenred den største aktøren, tett fulgt av konkurrentene Sodexo og Alelo. Sammen kontrollerer de tre 90% av markedet. Edenred er til stede i 46 land og har førsteplass eller andreplass i hver av sine nøkkelmarkeder. Selskapet har en betydelig tilstedeværelse i fremvoksende markeder, noe som kan føre til volatilitet i inntjeningen, men genererer høye fortjenestemarginer, "delvis på grunn av deres økte bruk av digitale kuponger". Edenreds strategi er fokusert på å diversifisere til andre områder (som kostnadsstyring) og legge til nye land i porteføljen, hovedsakelig organisk.

Reckitt Benckiser

 • Pris/virkelig verdi: 0,67
 • Morningstar Analyst Rating: ★★★★
 • Kapitalallokering : Standard
 • Sektor: Defensiv konsum

I følge Diana Radu hos Morningstar, er Reckitts portefølje godt posisjonert i kategorier som drar nytte av sekulære vekstdrivere innen helse og hygiene, noe som bør føre til at veksten overgår konkurrentene på mellomlang sikt. Oppkjøpet av Mead Johnson har gitt porteføljen en ledende posisjon innen babymat, et segment der priser og marginer generelt er sunne. Tidspunktet for transaksjonen, i forkant av en periode med fallende fødselstall og økt konkurranse i Kina, ga imidlertid betydelige utfordringer og hemmet inntektsveksten de siste årene. Ledelsen har solgt barnematvirksomheten i Kina i 2021, og fremtiden til resten av kjernevirksomheten for babymat er fortsatt usikker. Selv om vi tror at segmentets mindre størrelse gjør det mulig for ledelsen å fokusere på raskere voksende virksomheter – og posisjonere det for langsiktig suksess etter etterspørselstopper generert av koronaviruspandemien – kan ytterligere sekulære nedganger i fødselsraten i USA fortsette å dempe selskapets ensifrede vekstambisjoner. Vi mener imidlertid at selskapet har det verste bak seg.

Anheuser-Busch Inbev

 • Pris/virkelig verdi: 0,68
 • Morningstar Analyst Rating: ★★★★★
 • Kapitalallokering : Eksemplarisk
 • Sektor: Defensiv konsum

Etter en rekke store oppkjøp har Anheuser-Busch Inbev blitt verdens største ølprodusent. "Ledelsens strategi er å kjøpe merkevarer med en lovende vekstplattform, utvide distribusjonen og kutte kostnader hensynsløst", forklarer Morningstars Philip Gorham. Det oppkjøpende selskapet har blitt et "monster med stor global skala og regional tetthet", legger han til. ABI kontrollerer monopollignende posisjoner i Latin-Amerika og Afrika, noe som gir selskapet "betydelig innflytelse over faste kostnader og prissettingskraft over innkjøp". Dette bidrar til meravkastning på kapital og "førsteklasses drifts- og kontantsykluser".

Barry Callebaut

 • Pris/virkelig verdi: 0,69
 • Morningstar Analyst Rating: ★★★★★
 • Sektor: Defensiv konsum

 

Barry Callebaut er en dominerende aktør i den globale sjokoladeindustrien, noe som gjør den til en av de billigste produsentene og en viktig outsourcingpartner for sine kunder, ifølge Morningstar-analytiker Ioannis Pontikis. Selskapet har hatt en volumvekst som har vært bedre enn sektoren, godt hjulpet av en økende etterspørsel etter outsourcing og selskapets eksponering mot fremvoksende markeder. Selskapet skal kunne øke salget med gjennomsnittlig 3,5% og generere en driftsmargin på 7,9% de neste fem årene.

Rentokil Initial

 • Pris/virkelig verdi: 0,76
 • Morningstar Analyst Rating: ★★★★
 • Kapitalallokering : Eksemplarisk
 • Sektor: Industri

 

"Rentokil Initials strategi er sterkt fokusert på å skaffe og opprettholde en dominerende markedsandel i de svært lokale markedene for skadedyrbekjempelse og sanitærtjenester der de konkurrerer", forklarer Grant Slade, aksjeanalytiker i Morningstar. Selskapet søker å dra nytte av forbedrede enhetskostnader gjennom stordriftsfordeler i hver geografi det opererer i, gjennom organisk vekst og aktive oppkjøp. Rentokil har gjort mer enn 200 oppkjøp siden 2015. "I 2022 er oppkjøpet av Terminix en transformativ, vollgravsforsterkende avtale som skaper en ny markedsleder i USA", legger Slate til. "Skadedyrbekjempelse er fortsatt Rentokils øverste M&A-prioritet, men potensielle kandidater i hygienesegmentet bør nå også bli en prioritet. Den vellykkede gjennomføringen av strategien har generert en bærekraftig kostnadsfordel for skadedyrbekjempelsesvirksomheten - kilden til vår brede økonomiske vollgravvurdering" for selskapet.

GSK

 • Pris/virkelig verdi: 0,78
 • Morningstar Analyst Rating: ★★★★★
 • Kapitalallokering: Standard
 • Sektor: Helsevesenet

 

GSK er et av verdens største farmasøytiske og vaksineselskaper, fokusert på å skape neste generasjons helsebehandlinger. Selskapet har en portefølje av medisiner som spenner over flere terapeutiske klasser, som "beskytter selskapet mot problemer med enkeltprodukter." Den har utviklet neste generasjons behandlinger innen luftveier og HIV, som bør bidra til å dempe konkurransen. "Vi tror GSK vil bli en stor konkurrent innen luftveier, HIV og vaksiner i løpet av det neste tiåret," sa Damien Conover, aksjeanalytiker i Morningstar. GSK har "flyttet fra sin historiske strategi med å fokusere på små forbedringer til ekte innovasjon. I tillegg fokuserer det mer på onkologi og immunsystemet, ved å bruke genetiske data for å hjelpe til med å utvikle neste generasjons legemidler," legger Conover til.

Julius Baer

 • Pris/virkelig verdi: 0,80
 • Morningstar Analyst Rating: ★★★★
 • Kapitalallokering: Eksemplarisk
 • Sektor: Finansielle tjenester

 

"Julius Baer Group er verdens største private bank, hvor investorer drar nytte av ufortynnet eksponering mot et selskap som gir råd til velstående og svært velstående individer over hele verden", sa Johann Scholtz hos Morningstar. "Ren private banking er en lavkapitalintensiv, kontantgenererende virksomhet. Baer tilbyr ikke investeringsbanktjenester eller andre tjenester som er mer kapitalintensive, volatile og mindre lønnsomme", legger han til. Selv om selskapet nylig har blitt rammet av engangskostnader knyttet til rettslige oppgjør og kostnadene ved å integrere nyervervede virksomheter, er det en velkapitalisert bank med en konservativ utbetalingspolitikk med en utbetalingsgrad på 40%. "Baer bør kunne returnere mer kapital til aksjonærene via spesialutbytte eller tilbakekjøp av aksjer ettersom det fortsetter å styrke sin kapitalbase organisk", ifølge Scholtz.

Sanofi

 • Pris/virkelig verdi: 0,80
 • Morningstar Analyst Rating: ★★★★
 • Kapitalallokering : Standard
 • Sektor: Helsevesenet

 

Sanofis brede portefølje av proprietære medisiner og vaksiner, sammen med dens sterke pipeline, genererer betydelig kontantstrøm og gir en utvidet finansiell buffer. Vekst i eksisterende produkter og lanseringer av nye produkter bør bidra til å kompensere for fremtidige patenttap. Sanofis eksisterende produktportefølje inkluderer en rekke ledende medisiner, inkludert det immunologiske stoffet Dupixent. Selskapet har også en sterk historisk tilstedeværelse i fremvoksende markeder, og selv om prisene i fremvoksende markeder generelt ikke er like høye som i utviklede markeder, kan selskapet fortsatt dra nytte av sine investeringer i utvikling av nye legemidler for utviklede markeder ved å introdusere disse legemidlene i fremvoksende markeder. Den raske økonomiske veksten i disse markedene har skapt nye geografiske markeder for Sanofi. Dette kompletteres av en aktiv oppkjøpspolitikk og sterk kontantstrøm fra driften, noe som gjør at Sanofi kan dra nytte av ytterligere vekstmuligheter gjennom eksterne samarbeid.

 

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Jocelyn Jovene

Jocelyn Jovene  er redaktør i Morningstar Frankrike. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer