Morningstar verktøy
Søkeverktøy
Finn vinnere og tapere i dine univers.
Bruk vår kraftige og gratis sorteringsverktøy for å finne fond som passer dine behov.

Se indekser og kategorier med høyest avkastning
Analyseverktøy
Se hvordan ulike fond kan måles opp i mot hverandre. Nå kan du sammenligne inntil 5 fond.

Se hvordan tilsvarende fond ser ut side ved side.
Se oversikt over fond med Morningstar analyserapport
Porteføljeverktøy
Følg og analyser din portefølje, ved å benytte Morningstars unike verktøy slik som Portefølje X-Ray® og aksjeoverlapp.

Finn din beste porteføljefordeling for å møte dine finansielle mål.
Forstå din porteføljes grunnleggende karakteristika på et øyeblikk, inkludert aktivafordeling, eksponering mot ulike investeringsstiler.
Morningstar tilbyr investorer en rekke verktøy for fonds- og aksjeinvesteringer. Du kan starte med å rangere fond og aksjer basert på ulike parametre slik som avkastning, kostnader og Morningstar Rating. Deretter kan du screene basert på flere kriteria slik som avkastning, valuta, risiko og NAV. Sammenligning av inntil 5 fond er også mulig – sammenligne portefølje, risiko, avkastning og Rating. Ved å benytte porteføljemodulen kan du bygge din egen portefølje (basert på fiktive eller virkelige handler) for å følge dine investeringer.