Terms of Use

Brukervilkår og Ansvarsfraskrivelse

Generelle brukervilkår for bruk av Morningstars elektroniske tjeneste. Vennligst les gjennom vilkårene nøye, da de er retningslinjer for bruk av tjenesten. Morningstar forbeholder seg retten til å gjøre endring i vilkårene uten å måtte informere Brukeren på forhånd. Brukeren oppfordres dermed til å lese Brukervilkår og Ansvarsfraskrivelse jevnlig.

1. Brukervilkår.

Hva Brukere har lov til /ikke lov til å gjøre:


Som bruker av tjenesten, har Brukeren kun lov til å benytte materialet til privat bruk. Sitater fra materialet er mulig, men kun etter de begrensninger som følger med opphavsretten. Publisering, kopiering, overgivelse, videresalg eller annen form for utnyttelse av materialet er ikke mulig med mindre det er gitt tillatelse fra Morningstar. Referering til kilde er nødvendig. Det er ikke mulig å bruke informasjonen på disse sidene som sitt eget verk eller som et selvstendig innslag i eget arbeide. Det er ikke lov til å overføre materialet til din egen hjemmeside. Det er heller ikke lov til å foreta endringer i materialet.

2. Ingen investeringsrådgivning

Brukeren er inneforstått med og godtar følgende:

(a)    Den publiserte informasjonen kan inneholde informasjon fremsatt av uavhengige analytikere, andre informasjonsleverandører eller av Morningstar, og er ikke ment som en oppfordring til eller anbefaling til investeringer.
(b)   Morningstar gir ikke personlige anbefalinger til noen kunder vedrørende finansieringsprodukter.
(c)   Morningstar verken anbefaler eller oppfordrer Brukeren til kjøp, salg eller eierskap av finansieringsprodukter.
(d)   Ingen publisert informasjonen på Morningstars elektroniske tjeneste skal oppfattes som et tilbud, heller ikke en anmodning, om å kjøpe eller selge finansieringsprodukter.
(e)   Brukeren er ikke oppfordret til å investere ut i fra den publiserte informasjonen uten å rådføre seg med en profesjonell rådgiver.

3. Fraskrivelse av ansvar.

Morningstar fraskriver seg ethvert ansvar for tap som måtte oppstå som en konsekvens av Morningstars virksomhet eller Brukerens bruk av Morningstars nettside, tjenester eller andre forhold hvor Morningstar står i årsakssammenheng med et oppstått tap. Denne ansvarsfraskrivelsen kan ikke gjøres gjeldende dersom et tap har oppstått på bakgrunn av grov uaktsomhet eller forsett fra Morningstars side. Morningstars elektroniske tjeneste inneholder annonser og linker til andre eksterne websider som kan være nyttig og interessant for Brukeren. Selskapet har ingen kontroll over innholdet på disse websidene og oppfordrer på denne bakgrunn Brukeren til å utvise aktsomhet ved bruk av disse linkene. All informasjon på Morningstar sin elektroniske tjeneste er generell informasjon. Den publiserte informasjonen er uavhengig, og Brukeren oppfordres på det sterkeste til å ikke foreta investeringer ut fra de opplysningene som er gitt uten å rådføre seg med en profesjonell rådgiver som kan gi råd på bakgrunn av brukerens konkrete økonomiske situasjon.


4. Varemerker/Opphavsrett

4.1 Morningstars logoer og samtlige av Morningstar sine øvrige produkter og patentbeskyttet verktøy, inkludert Morningstar Analyst Rating, Morningstar Kategorier, Morningstar Rating, Morningstar Risiko, Morningstar Return og Morningstar Stylebox, er alle varemerker som tilhører Morningstar Inc. Alle andre merker og navn er de respektive eiers eiendom.

4.2 Alt materiale; tekst, bilder, grafikk, tegninger og lignende, som publiseres på Morningstars elektroniske tjeneste, er beskyttet av åndsverkloven. Publisering, kopiering, overgivelse, videresalg eller annen form for utnyttelse av materialet, både kommersielt og ikke-kommersielt, er ikke mulig med mindre det er gitt tillatelse fra Morningstar. Det betyr for eksempel at det ikke er mulig å overføre materiale til Brukerens egen hjemmeside. Det er heller ikke lov til å ta kopier.


5. Tilgjengelighet og oppdatering av sidene.

5.1 Morningstar har mulighet til å stanse internettsiden for vedlikehold eller oppgraderinger ved ulike anledninger. Morningstar kan ikke garantere tilgjengeligheten til våre sider, eller noen andre sider i denne perioden.

5.2 Morningstar kan forandre formatet og innholdet på sidene fra tid til annen.

Brukeren bør derfor alltid oppdatere sin browser hver gang Brukeren sjekker websidene til Morningstar, slik at Brukeren alltid er på den oppdaterte versjonen.


Personlige Opplysninger

Morningstar har som oppgave å beskytte Brukerens fortrolige opplysninger, og tar brukerens personvern på alvor. Her er informasjon om sikkerheten på Morningstar sin elektroniske tjeneste, og hva slags ansvar Morningstar har overfor sine kunder.


Hva slags informasjon innhenter vi, og hvordan bruker vi den?

Når du registrerer deg på Morningstar.no, vil du bli bedt om å fylle ut et registreringsskjema. Dette skjemaet inkluderer opplysninger som navn, postnummer og e-postadresse, samt demografiske fakta som alder, kjønn og lønnsinntekt.

For å kontakte Brukeren angående Morningstar.no, nye tjenester og produkter som Brukeren kan ha interesse av, vil vi kunne bruke Brukerens navn og e-postadresse.

Brukeren kan til enhver tid velge å ikke motta ny informasjon fra Morningstar.

Morningstar gir ikke bort personlige opplysninger til noen andre forbindelser. Brukeren kan selv endre sine opplysninger under "Medlemskap".

De demografiske og personlige opplysningene som lønnsinntekt, alder og kjønn, som Brukeren registrerer på Morningstar sine internettsider, blir ikke videreført til andre forbindelser. Morningstar bruker denne informasjonen for å kunne skape en samlet profil av Brukerne og deres preferanser med hensyn til innhold og annonsering.


Hvordan er informasjonen registrert på porteføljen brukt og beskyttet?

Porteføljeinformasjonen er konfidensiell. Beskyttelsen av denne informasjonen er en av våre største prioriteringer. Innholdet i din portefølje er beskyttet, og vil ikke bli delt med en tredjepart uten ditt samtykke.


IP adresser og Cookies

Morningstar lagrer Brukerens personlige adresse (IP adresse) når Brukeren logger seg inn på sidene, men IP adressen linkes ikke opp mot Brukerens personlige opplysninger. Dette betyr at brukeren forblir anonym. Vi bruker kun IP adressene til å analysere trender; for å kunne skape en samlet profil av Brukerne og deres preferanser med hensyn til innhold og annonsering på Morningstar sin elektroniske tjeneste.

Cookies, små biter av informasjon som er lagret på Brukerens harddisk, gjør det mulig for Morningstar å registrere hva den enkelte Bruker anvender på Morningstars elektroniske tjeneste. Ved å forstå hva brukerne er mest interessert i, kan Morningstar hele tiden forbedres og utvikle nye produkter og tjenester. Morningstar kan også bruke cookies til å huske brukeridentifikasjon (slik at Brukeren slipper å legge inn navn ved hver eneste innlogging). Vennligst vær oppmerksom på at våre annonsører vil kunne tilby Brukeren en cookie, og få Brukerens personlige opplysninger. Hvis Brukeren aksepterer dette, har Moningstar verken kontroll eller tilgang til denne informasjonen.


Sikkerhet

Morningstar prioriterer sikkerhet og beskyttelse av brukernes personlige opplysninger. Morningstar bruker standard sikkerhetskontroll, men vil gjøre Brukeren oppmerksom på at ingenting som formidles over internett er 100 % sikkert.Hvordan kontrollere og forandre profil?

Brukeren kan forandre personlige opplysninger som tidligere er gitt ved å logge inn og navigere til ”Medlemskap”. Denne siden er beskyttet og Brukeren vil derfor bli bedt om å logge inn med brukernavn og passord for å få utført forandringer. Brukeren kan velge å abonnere på Morningstars nyhetsbrev og informasjon fra Morningstar per e-post.

Brukeren kan til enhver tid stoppe og motta e-post fra Morningstar ved å logge inn på medlemskapssiden eller bruke tilbakemeldingsskjema


Brukerens rettigheter

Brukeren har lov til å kopiere personlige opplysninger som Morningstar har oppført i databasen. Brukeren har også rett til å forandre eventuelle feil i personlige opplysninger.

Hvis Morningstar forandrer betingelsene under personlige opplysninger, vil Brukeren normalt bli informert om dette på våre elektroniske sider. Hvis Brukeren har spørsmål angående disse betingelsene, vennligst benytt tilbakemeldingsskjema