For øyeblikket utføres det rutinemessig vedlikehold på nettstedet, og du kan derfor oppleve mindre periodiske tjenesteforstyrrelser. Vi setter pris på din tålmodighet.

Morningstars globale markedsbarometer er en stilisert representasjon av verdens aksjemarkeder og er ikke ment til å representere eksakte geografiske eller politiske grenser. Morningstars globale indeksfamilie ligger til grunn for markedsavkastningen slik vist i dette kartet. Siste sluttkurs og åpningsverdi er tatt fra hvert lands lokale børs. Siste verdi representerer den nåværende indeksnivået og tar hensyn til etter-markedets svingninger i valutakurser. Daglig endring regner ut endringen mellom Siste verdi og Siste sluttkurs. Historisk avkastning blir basert på løpende bruttoavkastning.Se mer informasjon om indekskonstruksjon.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings