Hva er Morningstar Rating?

I denne artikkelen skal vi se nærmere på Morningstar Rating for fond og prinsippene som danner grunnlaget for den velkjente stjerne-ratingen.

Guro Tungeland 14.09.2023 | 14.42
Facebook Twitter LinkedIn

Forstørrelsesglass

Morningstar Rating ble først lansert i 1985 som et verktøy for investorer og finansielle rådgivere. Det hadde til hensikt å lette utvelgelsen av hensiktsmessige fond fra et bredt spekter av investeringsmuligheter, i et investeringslandskap den gangen preget av begrenset informasjon og transparens. Ratingen tilbød dermed en standardisert tilnærming for å vurdere fond basert på deres historiske resultater i forhold til sammenlignbare fond.

Gjennom de siste fire tiårene har Morningstar kontinuerlig videreutviklet og utvidet sitt utvalg av vurderingsmetoder. Dette inkluderer introduksjon og videreutvikling av bærekraftsratingen Morningstar Sustainability Rating, samt den fremtidsorienterte Morningstar Medalist Rating. Videre har Morningstar også en stjerne-rating for aksjer, men denne avviker fundamentalt fra Morningstar Rating for fond. Denne artikkelen fokuserer utelukkende på sistnevnte.

Morningstar Kategorisering

Med tiden har det blitt mer sentralt å betrakte fond som komponenter i en diversifisert portefølje, snarere enn isolerte investeringsobjekter. I denne sammenheng har Morningstar utviklet sin egen fondskategorisering, kalt Morningstar Category, som er tett knyttet til Morningstar Rating. Denne kategoriseringen sørger for at fond med lignende investeringsmål og strategier blir plassert i samme kategori, og sammenlignet med hverandre.

Metodologisk innsikt

Morningstar Rating baseres på en omfattende beregningsmetodikk, som utføres månedlig for et stort antall fond og fondsklasser over tre separate tidsperioder: 3, 5 og 10 år. Metoden tar i betraktning variabler som historisk avkastningsdata, kategoriinndeling og avgiftsdata. Den inkluderer alle fond i en gitt kategori, inkludert de som ikke er tilgjengelige på morningstar.no. Avkastningen som legges til grunn er netto etter alle kostnader, konvertert til en enhetlig valuta i henhold til fondets kategori, og justert for den risikofrie renten. Risikofri rente blir også avgjort basert på fondets kategori.

Når det gjelder risikojustering av fondenes avkastning, anvender Morningstar en nyttefunksjon som straffer nedsiderisiko i større grad enn den belønner oppsiderisiko. Denne prosessen gjør det også mulig å vurdere fondets ytelse under perioder med negativ avkastning ved at risikoelementet alltid holdes positivt og større enn null. Således gir dette en mer nyansert og helhetlig evaluering av fondets prestasjoner, da det fokuserer på den såkalte Morningstar Risk-Adjusted Return. Morningstar Risk-Adjusted Return kalkuleres teknisk sett direkte, og fremhever forskjellen mellom fondets avkastning og avkastning justert for risiko, noe som gir et fullstendig bilde for sammenligning av fond på tvers av ulike risikonivåer.  

For at et fond skal kvalifisere for en rating, kreves minst 36 sammenhengende måneder med data på totalavkastning. Basert på Morningstar Risk-Adjusted Return blir alle fond i en gitt kategori rangert, og de med høyest score mottar flest stjerner. Antall tildelte stjerner skjer som følger:

  • Fond med en prosentilrangering under 10 får tildelt 5 stjerner
  • Fond mellom 10 og 32,5 får 4 stjerner
  • Fond mellom 32,5 og 67,5 får 3 stjerner
  • Fond mellom 67,5 og 90 får 2 stjerner
  • De resterende fondene får 1 stjerne

Dersom det er nok data tilgjengelig, vil 5-års rating bli tildelt ved bruk av 60 måneders sammenhengende data, og 10-års rating ved bruk av 120 måneders sammenhengende data.

Sluttbemerkninger

For det første er det viktig å bemerke at Morningstar Rating primært fokuserer på historiske tall og bør ikke betraktes som en indikator for fremtidig avkastning. Ratingen representerer et tilbakeblikk på tidligere prestasjon og er dermed ikke alltid en god representasjon av fondets fremtidige ytelse. Selv om et fond kan ha investert i et marked som har vært igjennom en positiv utvikling, gir det ingen garanti for at denne trenden vil vedvare. 

Videre gir ikke ratingen spesifikk innsikt i hvorfor et fond har over- eller underprestert i forhold til konkurrerende fond. Den gir heller ikke et solid grunnlag for å vurdere fordelen av å investere i ett fond i en kategori versus et annet. Det er misvisende å direkte sammenligne to 5-stjerners fond fra forskjellige kategorier ettersom de tilhører to ulike kategorier. Det forteller oss heller at de to fondene er blant de 10% beste innenfor sine respektive perioder frem til siste beregning.

Det skal også nevnes at en høy rating ikke automatisk kvalifiserer et fond som en anbefalt investering, akkurat som en lav rating ikke utelukker et fond som en potensiell investering. Det er mange faktorer som bør vurderes når man skal investere i fond, og Morningstar Rating kan inngå som en del av en mer helhetlig vurdering før man plasserer kapital.

Dersom du ønsker å gå enda dypere inn i detaljene bak Morningstar Rating, kan du lese hele metodedokumentet ved å trykke her

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Guro Tungeland  er OfficeIntern hos Morningstar Norge, og bidrar med innhold på morningstar.no

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer