De mest undervurderte aksjene i Norden

Av de 43 nordiske aksjene som overvåkes av Morningstar, anses 16 å være undervurderte, og ett av selskapene har en potensiell oppside på 81%.

Johanna Englundh 22.04.2024 | 11.52
Facebook Twitter LinkedIn

flagg

De fire mest undervurderte aksjene i Norden

 

Av de 1 740 aksjene som overvåkes globalt av våre analytikere, befinner 43 seg i Sverige, Finland, Danmark eller Norge. Disse aksjene har mottatt en stjernerangering basert på om analytikeren anser aksjen som over- eller undervurdert. De som anses som undervurderte får en stjernerangering mellom 4 og 5, mens overvurderte aksjer får en 1-stjernes rangering.

Våre analytikere vurderer aksjer ved hjelp av "Pris/Virkelig Verdi"-målet, på engelsk "Price/Fair Value". En pris/virkelig verdi på 1 betyr at selskapet er så nær virkelig verdi som det kommer, mens alt rundt 2 betyr at det er to ganger virkelig verdi (og dermed er aksjen overvurdert).

Litt over en tredjedel av de nordiske aksjene er undervurderte 

Når man ser gjennom listen over nordiske aksjer, har flertallet en P/FV under 1, bortsett fra 15 aksjer som har en verdivurdering på 1 eller like over. Aksjene med høyest vurdering akkurat nå, og som derfor anses som overvurdert, er Novo Nordisk (1,54), Wartsila (1,41), Epiroc (1,30) og Atlas Copco (1,28).

Morningstars ratingsystem tar også hensyn til en usikkerhetsjustering. Dette er kjent som Fair Value Uncertainty-vurderingen, og den vurderer hvor volatile inntjening eller kontantstrømmer sannsynligvis vil være i løpet av de neste fem til ti årene. Dette er som en "risikovurdering" for en aksje, og det er alltid mye risiko når man snakker om aksjer. Kun to av de nordiske aksjene får vurderingen "Low", Handelsbanken og Kone, mens Swedbank er den eneste med "Very High"-rating. 

Hvis vi ser på aksjene som for øyeblikket anses undervurdert ifølge Morningstars analytikere, kvalifiserer 16 selskaper til listen:

De mest undervurderte aksjene i Norden

På listen finner vi syv svenske selskaper, seks danske, to finske og ett norsk. Fire av disse selskapene har fem stjerner, og er dermed de mest undervurderte. Vi ser nærmere på de mest undervurderte selskapene nedenfor: 

A.P. Møller-Mærsk 

Stjernevurdering: ★★★★★
Økonomisk vollgrav: Ingen
Virkelig verdi: 17 600 DKK
Usikkerhetsvurdering: Høy 

A.P. Møller-Maersk er et transportbasert selskap som er notert i Danmark. I løpet av det siste tiåret har selskapet gjort betydelige endringer i struktur og fokus, og solgt eiendeler i perifere områder som supermarkeder, banker samt olje og gass. Virksomheten er nå redusert til fire divisjoner: Ocean, Logistics, Terminals og Towage. Selskapet har aggressivt utvidet sin logistikkvirksomhet i et forsøk på å diversifisere seg bort fra den kapitaltunge Ocean-virksomheten og dra nytte av den ferdige kundebasen som følger med Ocean-virksomheten.

"Mens vi beundrer Mærsks markedsposisjon i kjernevirksomhetene Ocean og APM Terminals, hvor selskapet er henholdsvis nummer én og nummer to i verden, mener vi at disse virksomhetene ofte utsettes for betydelig konkurransepress», skriver Morningstar-analytiker Michael Field. 

Gitt sluttkursen før helgen på rundt 9 568 DKK, er det en oppside på rundt 84% sammenlignet med Fields virkelig verdi-estimat. 

Elekta B

Stjernerangering: ★★★★★
Økonomisk vollgrav: Bred
Virkelig verdi: 127 SEK
Usikkerhetsvurdering: Middels

Elekta utvikler, produserer og distribuerer doseplanleggingssystemer for nevrokirurgi og stråleterapi, inkludert stereotaksisk strålebehandling og brakyterapi. Alex Morozov, Morningstars leder for aksjeanalyse i Europa, bemerker at ordreveksten fortsatt er ujevn, men at de langsiktige utsiktene fortsatt er attraktive. 

"Etterspørselen etter strålebehandling bør forbli god i løpet av det neste tiåret. Elekta vil dra nytte av dette, men suksessen avhenger av den fortsatte implementeringen av Unity samt dens evne til å motstå konkurranse fra Siemens Healthineers", skriver Morozov i en analyse datert 1. mars 2024. 

Gitt fredagens sluttkurs på ca 74,45 SEK, er det en oppside på rundt 70% sammenlignet med Morozovs virkelig verdi-estimat på 127 SEK. 

Nokia

Stjernerangering: ★★★★★
Økonomisk vollgrav: Ingen
Virkelig verdi: 5,50 EUR
Usikkerhetsvurdering: Middels

Nokia er et globalt selskap som er aktivt i telekomsektoren. Selskapet tilbyr løsninger innen IP, bredbånd, digital helse og skybaserte systemer. Morningstars aksjeanalytiker Matthew Dolgin forklarer at virkelig verdi-estimatet på 5,50 EUR innebærer en enterprise value/EBITDA-multippel på 12 og en P/E-multippel på 28 basert på 2024-prognosen.

"Nokia har tapt noen markedsandeler til Ericsson de siste årene, men bør fortsatt få medvind i løpet av de neste årene fra den globale 5G-oppgraderingssyklusen. Nokia drar også nytte av at utstyr fra Huawei og ZTE er eksplisitt eller implisitt utestengt fra å selges i mange vestlige markeder, ettersom regjeringer vurderer å forby kinesiske produsenter. Dessuten kjøper operatører vanligvis utstyr fra flere forskjellige leverandører, så Ericssons styrke kommer ikke nødvendigvis på Nokias bekostning", resonnerer Dolgin i en analyse i slutten av januar.

Gitt fredagens sluttkurs på rundt 3,33 EUR, handles aksjen med 40% rabatt sammenlignet med Dolgins virkelige verdi-estimat på 5,50 EUR per aksje.

Ericsson

Stjernerangering: ★★★★★
Økonomisk vollgrav: Ingen
Virkelig verdi: 92 SEK
Usikkerhetsvurdering: Middels

Ericsson utvikler programvare og IT-infrastrukturløsninger for mobil-, bredbånds- og skytjenester, samt tilhørende tekniske tjenester. Kundene finnes hovedsakelig innen e-handel, informasjonsteknologi og i kommunikasjonsbransjen.

Ved begynnelsen av året senket Morningstars analytikere sitt virkelige verdi-estimat for Ericsson fra 95 SEK til 92 SEK, som følge av en mer dempet kortsiktig prognose. 

"Vi forventer en organisk salgsvekst på cirka 1% per år i gjennomsnitt, men vi forventer ujevnheter avhengig av hvordan Ericssons kunder bestiller og installerer mobilnettutstyr. Vi forventer en langsiktig høyere trend for operatørenes nettverksinvesteringer globalt og dermed for Ericssons salg av nettverksutstyr, men vi forventer at det vil være dempet, spesielt ettersom vi tror at nordamerikanske operatører, som utgjør Ericssons høyeste inntektsgeografi, allerede har passert toppen av sine 5G-investeringer i operatørnettverk", sier Morningstar-analytiker Matthew Dolgin.

Ericsson hadde en sluttkurs på cirka 56,30 SEK fredag, som gir en oppside på omtrent 63% sammenlignet med Dolgins virkelig verdi-estimat på 92 SEK. 

Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
A. P. Moller Maersk A/S B12 100,00 DKK0,00Rating
A. P. Moller Maersk A/S Class A11 670,00 DKK0,26
Elekta AB Class B87,45 SEK1,63Rating
Nokia Oyj3,55 EUR-0,20Rating
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B63,04 SEK-0,63Rating

Om forfatteren

Johanna Englundh  er redaktør for Morningstar Sverige. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer