De nominerte til Morningstar Fund Awards 2023

Nå offentliggjør vi de nominerte fondene til Morningstar Fund Awards, med prisutdeling 10 mars.

Johannes Haraldsen 22.02.2023 | 11.26
Facebook Twitter LinkedIn

fund awards

Nominerte fond 2023

Morningstar rangerer hvert år de beste fondene som er til salgs i Norge for privatpersoner. Vi har valgt ut fem kategorier som er særlig interessante for norske fondssparere. Innenfor disse kategoriene har Morningstar gått gjennom den historiske avkastningen basert på de siste fem kalenderårene, med ekstra fokus på 2022.

I tillegg har vi justert for forskjeller i risikoappetitten til ulike fond, slik at en jevn avkastning over tid vektlegges. Andre faktorer som vurderes inn er hvordan forvalter leverer informasjon til Morningstar slik at vi kan vurdere portefølje og avkastning.

Året vi har lagt bak oss har vært et spesielt år for finansmarkedene, og det har igjen vært et tett løp mellom fondene innenfor de ulike kategoriene.

Nedenfor finner du en alfabetisk sortert liste over de beste fondene, og Morningstar gratulerer alle de nominerte!

Nominerte fond – Norske Aksjer

(Best Norway Equity Fund)

DNB Selektiv A

Nordnet Indeksfond Norge

Storebrand Verdi N

Nominerte fond – Nordiske Aksjer

(Best Nordic Equity Fund)

Nordea 1 Equity BP NOK

Nordea Nordic Small Cap

XACT Norden

Nominerte fond – Europeiske Aksjer

(Best European Equity Fund)

Blackrock BGF European Value A2

Danske Invest SICAV Europe

Sparebank 1 Utbytte U

Nominerte fond – NOK Rente

(Best NOK Corporate Bond Fund)

Arctic Nordic Investment

Arctic Return Class L

Nordea FRN OMF 

Nominerte fond – Globale aksjer

(Best Global Equity Fund)

DWS CROCI World USD

Fidelity FAST Global A-AC

Nordea Stabile Aksjer Global

Nomineringer til beste Fondsselskap

Vi har også en egen rangering av selve fondsselskapene basert på deres vektede resultat målt over tid, på fond som tilbys til norske investorer. For å få en pris for beste fondsselskap må de ha sterke resultater på tvers av alle fond registrert tilgjengelig for salg i Norge. Morningstar sjekker ikke om alle fondene er tilgjengelig, men ser etter at et tilstrekkelig antall fond er tilgjengelig i markedet.

For rentekategorien må fondsselskapet ha minst 3 kvalifiserte fond i NOK rentekategorier. Dette er grunnlaget for de 3 store priskategoriene; Beste Fondsselskap – Aksjer, Beste Fondsselskap – Renter og Beste Fondsselskap – Totalt.

Nedenfor finner du de nominerte innenfor disse tre kategoriene.

Beste fondsselskap - Aksjer

(Best Fund House: Equity)

DNB

KLP

Öhman

Beste fondsselskap – Renter

(Best Fund House: Fixed Income)

Arctic

Fondsfinans

Odin

Beste fondsselskap – Totalt

(Best Fund House: Overall)

Blackrock

DNB

JPMorgan

Morningstar offentligjør vinnerne på Morningstar.no og via sosiale medier den 10 mars.

Morningstar har sendt ut invitasjon til Morningstar Executive Forum and Fund Awards. Om du savner en invitasjon, send en mail til ketil.myhrvold@morningstar.com.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Johannes Haraldsen  Johannes Haraldsen er redaktør for Morningstar Norge. Ta kontakt med Johannes på epost.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer