Vinnerne av Morningstar Fund Awards Norge 2023

Her er vinnerne av Morningstar Fund Awards Norge 2023

Morningstar 13.03.2023 | 16.14
Facebook Twitter LinkedIn

AW 23

Bakgrunn og hensikt

Morningstar har hatt prisutdelinger i lang tid, og hensikten er å sette søkelyset på fond og forvaltningsselskaper som har utmerket seg med sterke resultater. Siden prisutdelingen er årlig, vektlegges selvfølgelig forrige års resultater, men Morningstar ønsker ikke å dele ut pris til et fond eller selskap som tilfeldigvis havnet på toppen på bakgrunn av ett enkeltår. Derfor ser vi også på 3- og 5-års avkastning og risiko. Risikojusteringen er sterkere enn det som er tilfelle i ren Morningstar Rating, noe som betyr at de fondene som bommer med høyere nedsiderisiko vil ofte få vanskeligheter med å komme på topp. Det betyr også at det er en viss fordel for fond som har relativt sett lavere svingninger å komme oppover på listen.

Fondene må også være relativt enkle å få tak i for den private fondssparer, selv om Norge er et relativt åpent fondsmarked, vil distributørene gjerne tilgjengeliggjøre en undergruppe av fondene som har markedsføringstillatelse. Prisutdelingen tar dermed flere lokale hensyn, noe eksempelvis Morningstar Rating ikke gjør i tilsvarende grad.

I tillegg til strengere risikojusteringer, forsøker Morningstar å være konservativ når det gjelder å utdele Fund Awards til fond som har tatt stor risiko. Men, som alltid, historien trenger ikke nødvendigvis å si noe om fremtiden. Derfor må investorer fortsette å vurdere hvor godt egnet hvert enkelt fond er som en komponent i egen portefølje for tiden fremover.

I tillegg til å dele ut priser til 5 fond innenfor ulike kategorier, deler Morningstar også ut pris til forvaltningsselskaper som har utmerket seg med sterke resultater på tvers av store deler av fondsutvalget. Her er det 3 ulike priser: en for aksjer, en for renter og en for kombinasjonen av aksjer og renter.

For å se de nominerte fondene i hver kategori, vennligst klikk her.

For å lese metodedokumentet, vennligst klikk her.

Vinner norske aksjer

Storebrand Verdi N

Storebrand Verdi investerer i store, mellomstore og små verdiselskaper. Verdiselskaper er selskaper som ofte kjennetegnes av en stabil og forutsigbar inntjening. Fondets referanseindeks er Oslo Børs Hovedindeks. I 5-årsperioden fra 01.01.2018 til 31.12.2022 har fondet oppnådd en annualisert avkastning på 12,30%. Fjoråret var også relativt sterkt og endte opp med en samlet avkastning på 11.67%. Storebrand Verdi har 5 stjerner i Morningstar Rating noe som indikerer en relativt høy risikojustert avkastning. Fondets største eksponeringer er mot sektorene Energi (25,1%), Finans (20,9%) og Materialer (17,6%. De største enkeltposisjonene i fondet er Equinor 22,5%, DNB Bank 13,4% og Mowi 6,7%. Dette er tall fra utgangen av februar 2023.

Vinner nordiske aksjer

XACT Norden

XACT Norden er et nordisk aksjefond som har levert solide resultater over flere år innenfor sin kategori. Selv om 2022 var noe svakere i absolutte tall, klarte fondet likevel å levere avkastning som var 8,92% bedre enn gjennomsnittet for kategorien. Fondet er et indeksfond, som følger indeksen Handelsbanken Nordic ESG Index, og investerer derfor i hovedsak i store nordiske selskaper på tvers av sektorer. XACT Norden har en relativt konsentrert portefølje bestående av 30 selskaper, hvor største eksponeringer er Novo Nordisk (20,5%), Investor AB (6,6%) og Atlas Copco (5,3%) ved utgangen av februar.

Vinner europeiske aksjer

Sparebank 1 Utbytte U

Sparebank 1 Utbytte U har en 5-stjerners Morningstar Rating og har også mottatt "Bronse-status" fra våre analytikere som rangerer fond. Dette betyr at fondet over tid har levert solid, risikojustert avkastning. Fondet har tilhørt den øverste kvartilen de siste 5 årene og levert en annualisert avkastning i 5-års perioden på 11,5%. Fondet søker enkeltselskaper i sin portefølje som historisk har gitt godt utbytte til sine eiere, og ved utgangen av februar 2023 var de største enkeltinvesteringene Investor AB (4,8%), Equinor (4,8%), Europris (4,4%), og de største sektorene består av finans (12,1%) og sykliske aksjer (17,4%).

Vinner globale aksjer

Nordea Stabile Aksjer Global Etisk

Kategorivinneren fra Nordea har levert sterke resultater over lengre tid, noe som gjenspeiles i vurderingen til Morningstar. Fondet har en Rating på 5 stjerner og det gjeve bronsemerket fra våre analytikere. Nordea Stabile Aksjer Global Etisk får særlig skryt for forvalterteamet, hvor teamet bak fondet har vist stabilitet gjennom en årrekke. Fondet tilhører den øverste kvartilen innenfor sin kategori og har levert en annualisert avkastning på 14,56% de siste ti årene, noe som er over kategorigjennomsnittet på 12,47%. Fondet gjør det også sterkt innenfor bærekraft og har 4 ut av 5 glober i Morningstar Sustainability Rating.

Vinner NOK rente

Arctic Nordic Investment Grade B

Arctic Nordic Investment Grade B investerer hovedsakelig i en diversifisert portefølje av obligasjoner med rating fra AAA til BBB- eller tilsvarende og pengeimarkedsinstrumenter. Investeringene skjer hovedsakelig i det norske obligasjonsmarkedet, men fondet kan investere i instrumenter notert eller omsatt på andre markeder i Norden eller i Europa.

Fondet hører til i Morningstar kategorien «Rente, NOK Obligasjoner». Fondet fra Arctic har en Morningstar Rating på 4 stjerner og har levert jevnt over sterke resultater de siste årene. Fjoråret endte med en avkastning på 0,78% noe som er langt bedre enn kategorigjennomsnittet på -2,18%. I forhold til bærekraft etterlever forvalteren Statens Pensjonsfond Utlands policy for sosialt ansvarlige investeringer, og dette bidrar til 4 glober i Morningstar Sustainability Rating.

Priser til beste fondsselskaper

Vinner beste fondsselskap for aksjeforvaltning

Öhman

Öhman kan vise til gode risikojusterte avkastninger for sine aksjefond. Til tross for at selskapet har et relativt lavt antall fond tilgjengelige for norske fondskunder så leverer de sterke resultater blant europeiske og globale aksjefond. Öhman Global Growth A et godt eksempel på dette og har levert sterk risikojustert avkastning de siste 5 årene.

Vinner beste fondsselskap for renteforvaltning*

Arctic

Rentefondene til Arctic kan vise til relativt gode risikojusterte avkastninger de siste 5 årene (2017-2022). Arctic drar fordel av et svært erfarent forvalterteam når det gjelder sine rentefond og både fjorårets vinner Arctic Return Class L med sine 5 stjerner fra Morningstar og årets vinner leverer sterkere risikojustert avkastning sammenlignet med gjennomsnittet for sin kategori.

Vinner beste fondsselskap for forvaltning av alle aktiva

DNB

DNB er en sterk vinner i denne kategorien, og de tilbyr en bredde av ulike fond som gjør det relativt bedre enn andre forvaltere ift risikojustert avkastning. Forvaltningsselskapet har demonstrert en 10-årig suksessrate på 63% som betyr at 63% av fondene har overlevd eller slått sin respektive kategorimedian. Et høyt tall her indikerer også at forvalteren, i tillegg til god avkastning, har disiplin omkring investeringsstrategi og produktutvikling. Selskapet tilbyr i overkant av 20 fond for norske investorer med en Morningstar Rating på 4 eller 5 og gjør det sterkt innenfor både norske, europeiske og globale aksjefond.

 

* For renteforvaltning kreves det minst 3 rentefond med Morningstar Rating (minimum 5 år) i NOK-kategorier.

Morningstar benytter anledningen til å gratulere både de nominerte og spesielt vinnerne av Morningstar Fund Awards Norge 2023.

 

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Morningstar  Morningstar

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer