Vinnerne av Morningstar Fund Awards Norge 2022

Her er vinnerne av Morningstar Fund Awards Norge 2022.

Christopher Greiner, CFA 28.02.2022 | 11.46
Facebook Twitter LinkedIn

awards 2022

Bakgrunn og hensikt

Morningstar har hatt prisutdelinger i lang tid, og hensikten er å sette søkelyset på fond og forvaltningsselskaper som har utmerket seg med sterke resultater. Siden prisutdelingen er årlig, vektlegges selvfølgelig forrige års resultater, men Morningstar ønsker ikke å dele ut pris til et fond eller selskap som tilfeldigvis havnet på toppen på bakgrunn av ett enkeltår. Derfor ser vi også på 3- og 5-års avkastning og risiko. Risikojusteringen er sterkere enn det som er tilfelle i ren Morningstar Rating, noe som betyr at de fondene som bommer med høyere nedsiderisiko vil ofte få vanskeligheter med å komme på topp. Det betyr også at det er en viss fordel for fond som har relativt sett lavere svingninger å komme oppover på listen.

Fondene må også være relativt enkle å få tak i for den private fondssparer, selv om Norge er et relativt åpent fondsmarked, vil distributørene gjerne tilgjengeliggjøre en undergruppe av fondene som har markedsføringstillatelse.  Prisutdelingen tar dermed flere lokale hensyn, noe eksempelvis Morningstar Rating ikke gjør i tilsvarende grad.

I tillegg til strengere risikojusteringer, forsøker Morningstar å være konservativ når det gjelder å utdele Fund Awards til fond som har tatt stor risiko. Men, som alltid, historien trenger ikke nødvendigvis å si noe om fremtiden. Derfor må investorer fortsette å vurdere hvor godt egnet hvert enkelt fond er som en komponent i egen portefølje for tiden fremover.

I tillegg til å dele ut priser til 5 fond innenfor ulike kategorier, deler Morningstar også ut pris til forvaltningsselskaper som har utmerket seg med sterke resultater på tvers av store deler av fondsutvalget. Her er det 3 ulike priser: en for aksjer, en for renter og en for kombinasjonen av aksjer og renter.

For å se de nominerte fondene i hver kategori, vennligst klikk her.

For å lese metodedokumentet, vennligst klikk her.

Vinner norske aksjer

Storebrand Verdi N

Storebrand Verdi investerer i store, mellomstore og små verdiselskaper. Verdiselskaper er selskaper som ofte kjennetegnes av en stabil og forutsigbar inntjening. Fondets referanseindeks er Oslo Børs Hovedindeks. I 5-årsperioden fra 01.01.2017 til 31.12.2021 har fondet oppnådd en annualisert avkastning på 13,08% og en annualisert meravkastning på 1,15% i forhold til referanseindeksen. I 2021 var fondets avkastning hele 27,57% hvilket ga en meravkastning på 4,22% i forhold til referanseindeksen. Fondets største sektoreksponering er mot finans (21,4%), etterfulgt av energi (20%) og materialer (19,8%) iht. porteføljebeholdninger per 31.01.2022. Fondets største posisjoner er i Equinor (17,8%) etterfulgt av DNB (12%). Storebrand Verdi har 4 stjerner i Morningstar Rating noe som indikerer en relativt høy risikojustert avkastning.

Vinner nordiske aksjer

KLP AksjeNorden Indeks

KLP AksjeNorden Indeks har som mål å oppnå en avkastning tilnærmet lik avkastningen i de nordiske aksjemarkedene. Fondet følger indeksen VINXBNOKNI, og investerer derfor i hovedsak i store blandings- og vekstselskaper. KLP AksjeNorden Indeks oppnådde en avkastning i 2021 på 23,87%. Dette er den beste årlige avkastning siden 2013, foruten 2020-avkastningen på 23,94%. Fondet har prestert relativt stabilt og kan vise til avkastninger blant øvre halvdel i kategorien «Norden» i fire av de fem siste årene. Fondet kan vise til en annualisert avkastning på 16,32% over 5-årsperioden fra 01.01.2017 til 31.12.2021. KLP AksjeNorden Indeks har 4 stjerner i Morningstar Rating. I tillegg er fondet tildelt Low Carbon Designation – en utmerkelse Morningstar gir til fond med lav karbonrisiko og lav eksponering mot fossilt brensel.

Vinner europeiske aksjer

SEB Europe Equity Fund C EUR

SEB Europe Equity Fund forvaltes aktivt ved bruk av en kvantitativ strategi som integrerer bærekrafttemaer for å velge selskaper i Europa med godt potensial for langsiktig kapitalvekst. Fondet kan vise til relativt stabile resultater og har vært blant øvre halvdel i kategorien «Europa, Store selskaper, Verdi». Fondets annualisert avkastning var 10,53% i 5-årsperioden fra 01.01.2017 til 31.12.2021. Avkastningen i 2021 var 21,30%, en meravkastning på 1,52% i forhold til fondets referanseindeks MSCI Europe Net Return. SEB Europe Equity Fund har 4 stjerner i Morningstar Rating. I tillegg har fondet 4 glober i Morningstar Sustainability Rating og er tildelt Low Carbon Designation.

Vinner globale aksjer

BNPP E MSCI Wld SRI S-Sr 5% Cpd TrkPrl C

BNPP E MSCI Wld SRI S-Sr 5% Cpd TrkPrl C er et passivt forvaltet fond og følger indeksen MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped. Denne indeksen består av utvalgte selskaper basert på en vurdering av minimum rating for ESG-faktorer (miljømessige, sosiale og forretningsmessige faktorer) og basert på selskapenes innsats for å redusere eksponering mot kull og ukonvensjonelt fossilt drivstoff. Den maksimale vekten til et selskap er 5% på hver rebalanseringsdato.

I 2021 hadde BNPP E MSCI Wld SRI S-Sr 5% Cpd TrkPrl C en avkastning på 30,41%, hvilket var en meravkastning på 9,94% i forhold til gjennomsnittlig avkastning i kategorien «Globale, Store selskaper, Blanding» der fondet hører hjemme. I 5-årsperioden fra 01.01.2017 til 31.12.2021 oppnådde fondet en annualisert avkastning på 17,64% hvilket tilsvarer plasserer fondet i 4. prosentilrangering innad i kategorien (1. prosentil er best og 100. prosentil er dårligst). Fondet har prestert ganske stabilt og kan vise til avkastninger blant øverste kvartil i kategorien i fire av de fem siste årene. Fondet er tildelt Morningstar Low Carbon Designation,  5 glober i Morningstar Sustainability Rating, samt 5 stjerner i Morningstar Rating.

Vinner NOK rente

Arctic Return Class L

Arctic Return Class L investerer hovedsakelig i det nordiske obligasjonsmarkedet, og vil investere minst 70% av sin nettoverdi i investment grade eller tilsvarende obligasjoner eller pengemarkedsinstrumenter. Fondets gjennomsnittlig modifisert durasjonsintervall vil ligge mellom 0-12 måneder, og fondet hører til i Morningstar kategorien «Rente, NOK Obligasjoner – korte». Fondet kan vise til en annualisert 5-års avkastning på 2,64% i perioden 01.01.2017 til 31.12.2021, hvilket tilsvarer 7. prosentilrangering innad i kategorien. Fondet har prestert veldig stabilt over tid og kan vise til avkastninger blant topp 20% innad i kategorien i alle år siden 2016, foruten i 2020 da fondets avkastninger tilsvarte 50. prosentilrangering (denne andelsklassen ble etablert i oktober 2015). Fondet har noe høyere historiske svingninger i avkastningene enn kategorisnittet. For eksempel var fondets 5-års standardavvik på 1,9% mens kategorisnittet var 1,4% i perioden 01.01.2017 til 31.12.2021. Arctic Return Class L har 5 stjerner i Morningstar Rating.

Priser til beste fondsselskaper

Vinner beste fondsselskap for aksjeforvaltning

ODIN

ODIN kan vise til gode risikojusterte avkastninger for sine aksjefond. Hele 7 av de 8 aksjefondene til ODIN som var med i beregningsgrunnlaget hadde 5-års risikojusterte avkastninger blant øvre halvdel i sine respektive kategorier, hvorav 4 av fondene hadde risikojusterte avkastninger blant topp 20 prosentil. 

Vinner beste fondsselskap for renteforvaltning*         

Fondsfinans

Alle rentefondene til Fondsfinans kan vise til relativt gode risikojusterte avkastninger de siste 5 årene (2017-2021). Allikevel bidrar fondet Fondsfinans Kreditt sterkt til årets pris med en solid risikojustert avkastning de siste 5 årene, tilsvarende 7. prosentil i fondets kategori.

Vinner beste fondsselskap for forvaltning av alle aktiva

T. Rowe Price

Dette er femte året på rad T. Rowe Price vinner beste fondsselskap for forvaltning av alle aktiva, og Morningstar Manager Research Team gir gode skussmål til fondsselskapet. T. Rowe Price har en omfattende research prosess, de kan vise til sterke resultater på tvers av aktivaklasser, og investerer kontinuerlig i research teamet sitt. Blant annet har de ekspandert multi-asset teamet sitt de seneste årene, og de har økt den kvantitative kapasiteten til både internt og eksternt bruk. For eksempel har de ansatt flere erfarne aksjeanalytikere i nyere tid.

 

* For renteforvaltning kreves det minst 3 rentefond med Morningstar Rating (minimum 5 år) i NOK-kategorier.

Morningstar benytter anledningen til å gratulere både de nominerte og spesielt vinnerne av Morningstar Fund Awards Norge 2022.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Christopher Greiner, CFA  er data journalist i Morningstar.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer