Morningstar Fund Awards Norge 2022: Beste norske aksjefond

Her er et video-intervju med vinneren av beste norske aksjefond.

Christopher Greiner, CFA 28.02.2022 | 11.47
Facebook Twitter LinkedIn

 

 

Storebrand Verdi investerer i store, mellomstore og små verdiselskaper. Verdiselskaper er selskaper som ofte kjennetegnes av en stabil og forutsigbar inntjening. Fondets referanseindeks er Oslo Børs Hovedindeks. I 5-årsperioden fra 01.01.2017 til 31.12.2021 har fondet oppnådd en annualisert avkastning på 13,08% og en annualisert meravkastning på 1,15% i forhold til referanseindeksen. I 2021 var fondets avkastning hele 27,57% hvilket ga en meravkastning på 4,22% i forhold til referanseindeksen. Fondets største sektoreksponering er mot finans (21,4%), etterfulgt av energi (20%) og materialer (19,8%) iht. porteføljebeholdninger per 31.01.2022. Fondets største posisjoner er i Equinor (17,8%) etterfulgt av DNB (12%). Storebrand Verdi har 4 stjerner i Morningstar Rating noe som indikerer en relativt høy risikojustert avkastning.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Christopher Greiner, CFA  er data journalist i Morningstar.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer