Kvinner og investering: La oss lukke investeringsgapet

Ved å ikke investere i samme takt som menn får kvinner dårligere økonomiske resultater. Men det finnes måter å endre det på.

Ashley Redmond 11.03.2024 | 16.03
Facebook Twitter LinkedIn

 

Designet bilde

Hvor mye penger ville strømmet inn i markedet hvis kvinner investerte i samme grad som menn?

3,22 billioner dollar, ifølge en studie av BNY Mellon. Studien, "Pathway to Inclusive Investment", avslører at kvinner er mindre tilbøyelige til å investere enn det menn er, noe som forsterker eksisterende økonomiske ulemper og begrenser kvinners kollektive innflytelse som investorer. 

Studien bemerker også at kvinner ønsker å investere på måter som har en positiv miljømessig og sosial innvirkning. Og hvis kvinner investerte i samme grad som menn, ville det strømmet 3,22 billioner dollar mer inn i den globale økonomien, hvorav 1,87 dollar var øremerket for ansvarlige investeringer. 

Kvinner investerer mindre fordi de tjener mindre

Kvinner lever i gjennomsnitt fire år lenger enn menn og må finne ut hvordan de kan spare til pensjonisttilværelsen, ofte med færre ressurser. Som investorer blir kvinner ofte oppfattet som "'risikoaverse' eller mindre aggressive enn menn når det gjelder investeringer", sier Morningstars Director of Personal Finance, Christine Benz. Likevel tyder en nærmere titt på dataene at kvinnenes lavere gjennomsnittsinntekter - snarere enn kjønnsrelaterte risikopreferanser - er hovedårsaken bak deres lavere gjennomsnittlige allokeringer til aksjer. 

Sagt på en annen måte, kvinner tjener mindre i gjennomsnitt enn menn, og det er ikke overraskende at personer med lavere inntekt bidrar mindre og investerer mindre i aksjer enn personer med høyere inntekt. Men etter å ha justert for inntekt, fant Benz at det ser ut til at kvinner bidrar like mye til sine pensjonskontoer og investerer like mye i aksjer som menn med samme inntektsnivå. 

"Å ta tak i inntektsforskjeller, og dermed sparerater, spesielt ved lavere inntektsnivåer, er nøkkelen til å bedre kjønnsgapet med nettoformue og pensjonssparing. Dette er selvfølgelig lettere sagt enn gjort. Et komplekst sett med faktorer bidrar til gapet i livstidsinntekt mellom menn og kvinner - spesielt det faktum at kvinner er mye mer sannsynlig å tjene som omsorgspersoner for barn eller eldre foreldre enn menn", sier Benz.   

Tre hindringer kvinner møter når de investerer

  1. Finansiell sjargong – Andre steder argumenterer jeg for at finansrådgivningsbransjen svikter kvinner. Den svikter dem i språket som brukes, med et komplekst språk som ofte er fylt med sjargong og kan oppfattes som nedlatende. Et skritt mot inkludering av begge kjønn er å redusere sjargong. 
  2. Finansindustrien omfavner ikke kvinner – Totalt sett kan finansindustrien fortsatt virke som et uvelkomment felt for kvinner, noe som gjenspeiles i representasjonen innen fondsforvaltning. Ifølge data fra Morningstar Direct, er det kun 13 kvinner som er forvaltningsansvarlige for et norgebasert fond, og 68 som er en del av et forvaltningsteam, av 391 fond per 19. februar. Selv om disse tallene indikerer en viss grad av kvinnelig deltakelse i fondsforvaltning i Norge, viser det også at det er betydelig rom for forbedring for å oppnå kjønnsbalanse. 
  3. Kvinner tjener mindre -  I 2023 utgjorde kvinners lønn i Norge i gjennomsnitt 88,3 prosent av menns lønn, ifølge Statistisk sentralbyrå. Dette indikerer at kvinner tjener 88,3 øre for hver krone menn tjener. Selv om lønnsforskjellene mellom kjønnene har minket fra 84,3 prosent fra 2003 til 88,3 prosent i 2023, understreker dette fortsatt et betydelig gap. Inntil dette gapet er lukket, vil kvinner ligge etter når det gjelder investeringer, rett og slett fordi de ikke har lønnsparitet. 

Hvordan kan rådgivere engasjere kvinnelige kunder mer?

Barbara Stewart, forsker og forfatter av Rich Thinking, sier: "Mitt råd til rådgivere kan høres motintuitivt ut. Oppfordre imidlertid klienter til å åpne en handelskonto og gjøre noen få handler på egen hånd. En liten sum penger er greit". Men når klienten gjør dette på egen hånd – vil det gi dem noe å diskutere med rådgiveren.

«Rådgivere, snakk med dem. Gjør det morsomt. Jeg fant det ganske bindende med kunder», legger hun til. Av og til innser kunden at de virkelig elsker å investere! Det er også en flott mulighet for klienter til å navigere gjennom sjargong og bli mer komfortabel med finansiell terminologi, og hjelper ideelt sett å forbedre finansiell kompetanse.

Stewart fant også ut at mange av hennes klienter endte opp med å respektere det deres finansielle rådgivere gjør litt mer.

"Noen rådgivere er bekymret for at klientene vil trekke ut pengene sine. Det skjer egentlig ikke. Denne øvelsen viser bare at du er en kompetent rådgiver", sier hun.

Omfavne fellesskap

Et område hvor Stewart ser enorme muligheter for kvinnelige investorer er innenfor fellesskap. Kvinner er notorisk gode til å bygge fellesskap – i nabolagene deres, for barna sine eller sentrert rundt en hobby. Men det er mangel på investeringsfellesskap for kvinner.

Stewart ser denne trenden begynne å dukke opp i nordiske land. I følge hennes papir, Women and Investing: Six Questions Answered, bruker 90% av kvinnene som investerer i Sverige og Danmark sosiale fellesskap til å dele ideer, forske og til og med konkurrere mot andre investorer. Et eksempel på dette er Johanna Englundh, redaktør hos Morningstar Sverige, som vant en investeringskonkurranse i 2023!

I Norge har det kommet til flere fellesskap innen finansindustrien de siste årene, både gjennom facebook-grupper som "Moneypenny", samt bransjeinitiativet "Kvinner i Finans Charter". 

Fremtiden er: Intetkjønnet

Stewart ser for seg en inkluderende fremtid. Det vil bli mindre snakk om "menn liker dette, og kvinner liker det". Fremover håper hun å se et investeringslandskap som er jevnt fordelt. Og hun ser det allerede skje ettersom kvinner tar igjen: Globalt har 24% av kvinnene begynt å snakke med venner, familie eller kollegaer om investeringer siden starten av pandemien, ifølge Stewarts papir. "Tallene har hoppet", sier hun. Kvinner er mer interessert enn noen gang i å investere. 

"Fremtiden er god", sier hun. Vi vil gå fremover sammen. 

Hvordan overvinne kjønnsgapet ved investeringer

En måte å takle utfordringene med investering på, er gjennom livssyklusfinansiell planlegging - og investering, ifølge min kollega, redaksjonssjef for Morningstar Italia, Sara Silano. Dette er prosessen der ulike livsfaser bestemmer spesifikke mål som også avhenger av din type yrkeskarriere og familiesituasjon. 

Som Silano sier, har kvinner ofte ulike livsfaser formet av utdanning, familie, arbeid og aldring. I hver fase har kvinner forskjellige behov og preferanser som krever en investeringsstrategi som støtter dem i å bygge sin formue og sikre deres langsiktige økonomiske uavhengighet:

  • Alder 20-30: Kvinner har ofte ikke en fast inntekt, men det er viktig å begynne å tenke på å spare til pensjon, fordi de på denne måten kan bygge sin formue og sikre sin langsiktige økonomiske uavhengighet.
  • Alder 30-45: Kvinner kan ta en svangerskapspause for å få og ta vare på barn, noe som kan føre til at de må redusere sine inntekter og pensjonsinnskudd, som deretter kan føre til tilbakeslag i formuen senere. Kvinner bør sørge for at planleggingen deres reflekterer deres reduserte evne til å ta risiko i denne perioden for å motvirke noen av disse effektene. For eksempel kan de fokusere på utbetalingsstrategier.
  • Alder 45-60: Ettersom karrieren deres utvikler seg, ser kvinner mot en fase i livet der de kan generere høyere inntekt og dermed sparing, slik at de kan bli mer sofistikerte investorer.
  • Alder 60+: Kvinnenes risikotoleranse avtar ettersom de stoler mer direkte på kapitalinntekter og forutsigbare pengestrømmer for å finansiere sine aktiviteter og levekostnader i deres før-pensjonering eller pensjonistfase.

Og selvfølgelig, ikke glem de grunnleggende reglene som gjelder for alle.  

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert på morningstar.ca, og har blitt oversatt til norsk. Noen av eksemplene har også blitt endret for å reflektere situasjonen i Norge.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Ashley Redmond  Ashley Redmond is a member of the Editorial team at Morningstar Canada.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer