Morningstar Sustainalytics forbedrer sine fysiske klimarisikovurderinger

Physical Climate Risk Metrics gjør det mulig for investorer å vurdere de finansielle effektene av porteføljeselskapenes direkte og indirekte klimarisiko. Nå forbedres disse for å skape enda mer verdi. 

Johanna Englundh 26.06.2023 | 12.10
Facebook Twitter LinkedIn

temperatur

Morningstar Sustainalytics forbedrer Physical Climate Risk Metrics (PCRM) ved å legge til to nye rapporter som gir dypere innsikt i et selskaps eksponering, tap og finansiell motstandskraft mot fysisk klimarisiko. Innenfor disse rapportene er det lagt til nye indirekte risikoindikatorer for å bedre møte anbefalingene fra Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) for å avsløre både direkte og indirekte fysiske risikoer og gi innsikt på tvers av hele verdikjeden.

"Med den økende globale bruken av klimarelatert regulering for å akselerere innsatsen for å redusere karbonutslipp, og den begrensede tiden for å dempe effektene av global oppvarming, trenger investorer data og innsikt for å forstå deres eksponering for finansielle risikoer som stammer fra stadig mer hyppige og ødeleggende klimahendelser", sier Azadeh Sabour, senior vice president for Climate Solutions i Morningstar Sustainalytics.

Hva innebærer fysisk klimarisiko?

Physical Climate Risk Metrics hjelper investorer med å forstå deres direkte og indirekte eksponering for fysiske klimaendringer og de potensielle økonomiske konsekvensene for deres porteføljeselskaper.

Fysisk klimarisiko er skader og tap på eiendom som oppstår på grunn av de fysiske konsekvensene av klimaendringer. Disse fysiske risikoene er et resultat av akutte klimahendelser, som flom, skogbranner og ekstrem varme, og kroniske klimahendelser som tørke og flom.

Disse klimarisikoene er ujevnt fordelt på tvers av land og regioner, og over tid, så steder som har lav risiko i dag kan ha mye høyere risiko i fremtiden. Fysisk klimarisiko kan ha direkte effekter over hele verdikjeden, som for eksempel nedskrivningskostnader og produktivitetstap, samt indirekte effekter som kan forstyrre tilbud og etterspørsel. Alle disse kan ha en innvirkning på investoren, som for eksempel en endring av resultatet eller en økning i risiko for insolvens.

Mer informasjon om Morningstar Sustainalytics' klimarisikoberegninger, samt andre vurderinger og klassifiseringer, finner du her.

Abonner på vårt nyhetsbrev

Registrer deg her

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Johanna Englundh  er redaktør for Morningstar Sverige. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer