Den neste bitcoin-halveringen: Hva det betyr for investorer

Den fjerde halveringen i bitcoins historie – den første etter ETF-godkjenning – vil finne sted i midten av april. Hvorfor er det viktig og hvordan vil det påvirke verdien av kryptovalutaen?

Valerio Baselli 04.04.2024 | 14.24
Facebook Twitter LinkedIn

Bitcoin-symbol oppslukt av flammer

Alle øyne til kryptosamfunnet er rettet mot neste bitcoin-halvering, som er planlagt til midten av april.

Denne hendelsen, som inntreffer omtrent hvert fjerde år, er den fjerde i bitcoins historie og betyr at gruvearbeidernes belønning, etter godkjenning av nye blokker som legges til i blokkjeden, vil halveres. Dette vil redusere frekvensen av nye BTC som tilføres i systemet, ettersom det totale antallet utvunnet Bitcoin nærmer seg den maksimale terskelverdien på 21 millioner sirkulerende enheter.

Hva skjedde etter tidligere halveringer

Den første halveringen fant sted 28. november 2012, etter at de første 210 000 blokkene var utvunnet. På den tiden ble belønningen redusert til 25 mynter per ny blokk. Etter ytterligere 210 000 blokker, falt belønningen til 12,5 Bitcoins 9. juli 2016, og til 6,25 12. mai 2020. Med den kommende halveringen vil den falle fra 6,25 til 3,125 BTC. Dette vil fortsette til 2140, da alle 21 millioner tokens vil være i omløp etter den siste halveringen.

Ved å redusere belønningen for å lage nye blokker på blokkjeden – en kostbar prosess som krever energikrevende datamaskiner – reduseres teoretisk sett insentivet til å produsere nye bitcoins. Halveringer har derfor historisk sett utløst tilbudssjokk som igjen har skapt større interesse og spekulasjoner i kryptomiljøet.

Generelt sett ser halveringer ut til å ha utløst prisøkninger tidligere. Ifølge forskning fra kryptoskattekonsulenten CoinLedger, økte verdien av BTC med henholdsvis 51% og 83% i løpet av de seks månedene etter de to siste halveringene. Selvfølgelig var verdien av bitcoin på den tiden langt fra hva den er i dag: Ved halveringen i 2016 var én BTC verdt 650 dollar og i 2020 8 572 dollar.

Hvorfor denne halveringen kan være annerledes

Den nåværende markedsdynamikken som halveringen vil finne sted i, er unik i kryptovalutaens historie, noe som fører til en revurdering av dens potensielle effekter, ifølge en studie publisert av forskningsgruppen 21Shares, den første utstederen av krypto-ETP-er i Europa.

Forskerne sa at den fireårige halveringseffekten gradvis avtok over tid, med hver påfølgende hendelse som førte til en reduksjon i veksten i verdien av bitcoin. For eksempel økte BTC med omtrent 5 500% i løpet av de fire årene etter den første halveringen, med omtrent 1 250% i syklusen etter den andre halveringen, og med omtrent 700% i den nåværende syklusen. Dette indikerer en økende modenhet i markedet.

I tillegg er bitcoin for øyeblikket nær sin all-time high, mens den i tidligere halveringer har handlet 40-50% under tidligere highs.

Hva halvering betyr for Bitcoin ETFer

En joker i den nåværende syklusen har vært lanseringen av børshandlede produkter for kryptovalutaer. "BTC spot-ETFer viste svimlende handelsvolum og signaliserte betydelig interesse fra tradisjonelle investorer ved å nå en ny all-time high på over 1 milliard dollar i én-dags tilsig 13. mars 2024", sier 21Shares. 

Til slutt hevder studiens forfattere at institusjonelle aktørers inntreden endrer de generelle "vanene" til bitcoin-investorer, med langsiktige eiere som blir stadig viktigere og mengden Bitcoin holdt på børser på et lavt nivå på fem år.

"Hvis denne trenden skulle fortsette, vil Bitcoins tilbud bli stadig mer illikvide, noe som skaper forutsetninger for en tilbudsklemme og dermed en potensiell kraftig prisøkning", sa analytikerne.

21Shares har, ikke overraskende, et optimistisk syn på bitcoin. Det som imidlertid virker sikkert, er at den nåværende dynamikken mellom tilbud og etterspørsel er svært forskjellig fra tidligere.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Valerio Baselli

Valerio Baselli  è Giornalista di Morningstar.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer