FTX og manglende lederskap

Grunnleggeren bak FTX er tiltalt for en rekke alvorlige lovbrudd i kjølvannet av FTX-konkursen. Her kan du lese mer om tiltalen i sin helhet

Ollie Smith 17.01.2023 | 13.43
Facebook Twitter LinkedIn

SBF courtroom sketch

Så sent som i mai i fjor ble Sam Bankman-Fried betraktet av mange som en helt. Men i begynnelsen av november 2022 ble det en tidlig abdikasjon for «kongen av krypto».

De første tegnene på problemer hos FTX – kryptobørsen grunnlagt og ledet av Bankman-Fried – ble kjent gjennom Twitter, hvor han 8. november publiserte en rekke «tweets» for å berolige nervøse kryptoinvestorer om at Binance sitt oppkjøp av selskapet var nært forestående.

Men i løpet av timer hadde selv denne planen også falt igjennom. Binance trakk seg raskt ut av avtalen etter innledende due diligence, og ettersom FTXs likviditet ble dårligere og dårligere, uttalte Bankman-Fried at de ikke hadde nok midler til å møte den overveldende etterspørselen for uttak blant deres kunder.

Det sentrale temaet i denne saken omfatter styring og ledelse. Hvor godt drevet var FTX, og var det feil i måten kundemidler ble brukt på? Var Bankman-Fried dessuten medskyldig i kollapsen? En straffesak vil nå avgjøre svarene på disse spørsmålene, men i mellomtiden finner du en oppsummering av nøkkelpunktene som det nå skal gjennomgås i amerikanske rettssaler.

Svindel

Blant de mest sentrale tiltalepunktene mot Bankman-Fried som det amerikanske justisdepartementet har lagt frem, finner en «wire fraud» som er betegnelsen brukt i USA. Denne formen for svindel finner sted på elektroniske plattformer. Dette inkluderer phishing-svindel, telemarketingfeller eller digitalt identitetstyveri med hensikt å berike seg selv økonomisk. I dette tilfellet er det imidlertid påstått at Bankman-Fried bevisst har videresendt enorme summer av FTX-kundepenger til Alameda Research over en periode på flere år. Noen rapporter tyder på at FTXs interne koding ble endret for å gjøre denne oppgaven lettere. For å bli funnet skyldig, må en domstol fastslå at «tiltalte frivillig og forsettlig utviklet eller deltok i et opplegg for å svindle en annen for penger og at tiltalte gjorde det med den hensikt å bedra». Det må også bevises at Bankman-Fried «med rimelighet kunne forutse at kommunikasjon» ville bli brukt i prosessen.

Verdipapirsvindel

Bankman-Fried er også anklaget for verdipapirsvindel, som vil innebære feilrepresentasjon av informasjonen investorer bruker for å ta beslutninger. Dette er en svært alvorlig anklage. FTX hadde noen tunge økonomiske støttespillere, hvorav flere har tapt betydelige mengder penger. Ifølge Securities & Exchange Commission (SEC), så langt tilbake som mai 2019, hadde FTX samlet inn mer enn 1,8 milliarder dollar fra aksjeinvestorer. «I sine representasjoner til investorer promoterte Bankman-Fried FTX som en trygg, ansvarlig handelsplattform for kryptoaktiva, og spesifikt fremhevet FTXs sofistikerte, automatiserte risikotiltak for å beskytte kundenes eiendeler,» sier SEC. Retten må nå avgjøre om Bankman-Fried løy i et forsøk på å sikre økonomisk støtte til FTX.

Hvitvasking

Det er ingen hemmelighet at denne saken involverer svimlende pengesummer, men ikke alt var i krypto eller andre investeringer. Det hevdes at noen av pengene FTX er anklaget for å ha tilegnet seg ble hvitvasket. For det første har Bankman-Fried vært knyttet til en eiendomsportefølje bestående av så mange som 19 forskjellige boliger verdt hundrevis av millioner av dollar. Blant dem var luksusleiligheter brukt som boliger for FTX-ansatte. En separat eiendom, verdt 16,4 millioner dollar, er registrert i navnene til Bankman-Frieds foreldre. En domstol må nå ta stilling til om angivelig misbrukte penger ble brukt til å finansiere porteføljen.

Andre aspekter...

I løpet av dager etter å ha overtatt roret etter Bankman-Fried, vekket administrerende direktør John Ray III alles oppmerksomhet ved å erklære sine tidlige funn fra selskapets indre. "«Aldri i min karriere har jeg sett en så fullstendig svikt i bedriftskontroller og et så fullstendig fravær av pålitelig finansiell informasjon som var tilfellet her,» uttalte Ray. «Fra kompromittert systemintegritet og feil regulatorisk tilsyn i utlandet, til konsentrasjonen av kontroll i hendene på en veldig liten gruppe uerfarne, usofistikerte og potensielt kompromitterte individer, er denne situasjonen enestående.»

 

Noen av problemene som er reist i Rays uttalelse inkluderer mangelen på formelle styremøter, mangelen på formelle lister over bankkontoer og kontounderskrivere, og mangelen på dokumentasjon for viktige transaksjoner. Mer informasjon kommer sannsynligvis fra Ray under rettssaken, og det er neppe lovord en kan forvente seg.

Forvaltning

Forvaltning også kjent under det engelske uttrykket «stewardship» angir ansvaret selskaper har for å følge lover og regler i henhold til markedet selskapet opererer i. Dette kan være knyttet til et spesielt ansvarsområde slik som klimainvesteringer eller etisk forvaltning, men i dette tilfellet er det veldig tydelig at nøkkelfokuset er på forvaltningen av kundepenger, og hvem som førte tilsyn med dem. I tilfellet FTX gikk det veldig galt.

Interessant nok er dette andre gang på 12 måneder forvaltning av kryptovaluta har blitt et aktuelt tema. I fjor viste kollapsen av kryptoplattformen Celsius investorer at de alltid burde lese den lille skriften om vilkårene og betingelsene for kontoene deres. Investorer i kryptosektoren bør være oppmerksomme på hvem som sitter på det reelle eierskapet ved handler hos kryptoplattformer og gjøre grundig research for å sikre tilgang til egne midler. FTX-saken vil neppe styrke forbrukernes tillit til sektoren.

Interessekonflikter

Interessekonflikter er uunngåelige i en virksomhet som FTX, så måten de administreres på er en sentral del av ethvert styres ansvar. Det er flere som kunne ha bidratt til FTXs implosjon. Var det noen gang passende at Bankman-Fried var så tett involvert i to selskaper hvor han hadde direkte interesser? Og når det gjelder forholdet til kollegene, ble han noen gang kompromittert på en måte som hindret ham i å opptre ansvarlig?

Rettssaken vil sannsynligvis fokusere på hans romantiske engasjement med Caroline Ellison, Alameda Researchs co-sjef, og den innvirkningen som hun kan ha hatt på måten både FTX og Alameda Research ble drevet på. For Bankman-Frieds del har han erkjent at det eksisterte interessekonflikter.

Sentralisert makt

Men det er én type risiko Bankman-Fried ikke har snakket om offentlig. Nøkkelmannsrisiko oppstår når en organisasjon blir for avhengig av enkeltpersoners arbeid. Slike mennesker kan være økonomisk sentrale i en organisasjon, eller de kan stå bak hoveddelen av ideene i et selskap.

I dette tilfellet har påtalemyndigheten å gjøre med en person som på mange måter ble det nye ansiktet til kryptovalutaer. Bankman-Fried ble sett på som gallionsfiguren for kryptoinvesteringer, og hans innflytelse gikk langt utenfor FTXs vegger. Ingen virksomhet kan imidlertid overleve på bare hype, så omfanget av FTXs avhengighet av Bankman-Frieds rykte – i motsetning til solide styringsprotokoller – vil sannsynligvis være en sentral del av rettssaken.

Politiske donasjoner

Forholdet mellom politikk og næringsliv har alltid vært til stede, men FTX-saken er likevel et veldig interessant case-studie. Ifølge tidsskriftet Time ble Bankman-Fried raskt en av de største politiske giverne i USAs historie, og ga mer enn 70 millioner dollar til politiske kampanjer i løpet av omtrent 18 måneder. Og ifølge OpenSecrets, den ideelle organisasjonen dannet av en sammenslåing av Center for Responsive Politics og The National Institute on Money in Politics, gjorde Bankman-Frieds politiske donasjoner ham til den nest største demokratiske giveren gjennom tidene, bare slått av George Soros.

På sin side var ikke demokratene de eneste mottakerne av kampanjepenger (Bankman-Fried fremhevet sine republikanske primærdonasjoner i en tweet 5. november), men det er ingen tvil om at rettssaken kan føre til en svært ubehagelig visning for Demokratene og det hvite hus.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Ollie Smith  is editor of Morningstar UK

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer