Vinnerne av Morningstar Awards for Investing Excellence 2024

Tirsdag kunngjorde vi vinnerne av Morningstar Awards for Investing Excellence 2024 i Norge, hvor fem fond vant i kategoripriser og ett fondsselskap tok hjem trofeet for beste fondsselskap. 

Johanna Englundh 20.03.2024 | 13.01
Facebook Twitter LinkedIn

Awards

Hvert år velger Morningstar ut de beste fondene som selges i Norge. Vi har valgt ut fem kategorier som er spesielt interessante for norske fondssparere og hvor det i tillegg er mange dyktige forvaltere. I disse kategoriene har Morningstar gjennomgått de historiske resultatene de siste fem kalenderårene, med vekt på 2023. I tillegg til dette justerer vi også for forskjeller i risikotaking slik at jevn verdiutvikling belønnes for å finne de fondene som har prestert best.

Prisene anerkjenner de fondene og kapitalforvalterne som har tjent investorer godt på lang sikt, og som Morningstars Manager Research-team tror vil være i stand til å levere konkurransedyktig risikojustert avkastning over tid.

Vinnerne 2024

Beste Norske Aksjefond: Nordea Norge Verdi

(Best Norway Equity Fund)

Prisen for Beste Norske Aksjefond 2024 går til Nordea Norge Verdi. Robert Næss, som har forvaltet fondet siden 2010, har levert en fremragende langsiktig risikojustert avkastning, og vant også denne prisen i 2014. Porteføljen har en vinkling mot mindre, mer verdi-orienterte selskaper enn gjennomsnittet i sin kategori, med en betydelig lavere vekt i Equinor og en høyere vekt i Wilh. Wilhelmsen, noe som har vist seg å være vellykket. Fondet sikret en plass blant de øverste 10% med best resultater i 2023 med en imponerende ledelse på 5,5 prosentpoeng over gjennomsnittet i sin kategori.

Andre nominerte: KLP AksjeNorge Aktiv P, ODIN Norge D NOK

Beste Nordiske Aksjefond: XACT Norden

(Best Nordic Equity Fund)

Prisen for Beste Nordiske Aksjefond går til XACT Norden for andre år på rad. I løpet av de siste tre årene har fondet kontinuerlig plassert seg helt i toppen av sin kategori. Novo Nordisk, som har dominert de nordiske aksjemarkedene med enestående avkastning de siste årene, står for 22% av porteføljen. Fondet har oppnådd fem stjerner i Morningstar Rating og en Morningstar Medalist Rating på bronse.

Andre nominerte: KLP AksjeNorden Indeks P, Nordea Nordic Small Cap K

Beste Globale Aksjefond: Nordea Global Enhanced Growth NOK

(Best Global Equity Fund)

Vinneren av Beste Globale Aksjefond er Nordea Global Enhanced Growth. Denne strategien har vist seg å være en stabil utøver ved å konsekvent levere avkastning i øvre halvdel av sin kategori for globale blandingsfond over de siste fem kalenderårene. Ruben Knudsen har forvaltet fondet siden starten i 2017 og har levert spesielt sterke resultater i 2021 og 2023 sammenlignet med konkurrentene i kategorien. Fondet ser ut til å ha dratt nytte av å eie litt sterkere selskaper enn indeksen og har en overvekt i amerikanske aksjer. Det drar også fordel av lave avgifter sammenlignet med andre i kategorien. Fondet har en femstjerners Morningstar Rating og en Morningstar Medalist Rating på bronse.

Andre nominerte: JPM Global Focus A (acc) EUR, PLUSS Utland Aksje

Beste Europeiske Aksjefond: KLP AksjeEuropa Indeks P

(Best Europe Equity)

KLP AksjeEuropa Indeks tar hjem prisen for Beste Europeiske Aksjefond.
KLP er en dyktig leverandør av indeksnære investeringsprodukter, og dette fondet er nok et eksempel på det. Fondet opprettholder en betydelig kostnadsfordel sammenlignet med sine konkurrenter, og er priset innenfor den laveste avgiftskvintilen i sin kategori. I 2023 presterte det bedre enn gjennomsnittet i sin kategori for store europeiske blandingsfond med 2,4 prosentpoeng, og plasserer seg i øvre tredjedel over de siste fem årene.

Andre nominerte: DNB Europa Indeks A, Handelsbanken Europa Ind Crit (A1 NOK)

Beste NOK Rentefond: ODIN Europeisk Obligasjon D

(Beste NOK Bond Fund)

ODIN Europeisk Obligasjon, forvaltet av Nils Hast og Mariann Stoltenberg Lind siden 2013 og Christian Malde siden 2023, vinner prisen for Beste NOK Rentefond. Forvalterteamet har klart å navigere gjennom et turbulent obligasjonsmarked etter den markante økningen i renter og har en betydelig høyere eksponering mot selskapsobligasjoner og er undervektet i statsobligasjoner sammenlignet med gjennomsnittet i kategorien. Selv om det meste av fondets beholdning er i norske selskaper, har fondet også beholdninger utenfor Norden. Fondet har en Morningstar Medalist Rating på gull.

Andre nominerte: KLP Nåtid P, Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A

Beste Fondsselskap: BlackRock

(Beste Asset Manager)

Vinneren av Beste Fondsselskap er BlackRock. Denne industrikjempen har et bredt spekter av produkter tilgjengelig i Norden, og vi mener firmaets innsats innen aktiv renteforvaltning og fleraktivaklasser også utmerker seg som noen av de beste i den globale fondsindustrien. BlackRocks store eiendelsbase gir selskapet en uovertruffen skala og innflytelse. Selv om Black Rock ikke er best på alt det forsøker seg på, kan både private investorer, finansielle rådgivere og store institusjoner bygge robuste porteføljer ved å bruke BlackRocks produkter. Selskapet har en Parent Pillar-vurdering på over gjennomsnittet.

Andre nominerte: KLP, JPMorgan

Morningstar benytter muligheten til å gratulere både de nominerte og spesielt vinnerne av Morningstar Awards for Investing Excellence 2024.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Johanna Englundh  er redaktør for Morningstar Sverige. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer