Topp 10 fond i 2021

Dette var de mest populære fondene på morningstar.no i 2021.

Christopher Greiner, CFA 10.01.2022 | 9.25
Facebook Twitter LinkedIn

2021 var totalt sett et meget godt år for aksjemarkedene. Eksempelvis steg både Morningstar Norge indeksen og Morningstar Global indeksen hele 22,6% i 2021, mens Morningstar Norden indeks la på seg solide 23,7%. Selv om vi har opplevd kruttsterke avkastninger de seneste årene, bør allikevel fondsinvestorer stålsette seg for potensielt magrere tider fremover. Flere eksperter spår at langsiktige gjennomsnittlige årlige aksjeavkastninger sannsynligvis vil være et ensifret tall. Du kan lese mer om viktige ting å tenke på for å lykkes som fondsinvestor i artikkelen 3 viktige faktorer for å lykkes som fondsinvestor.

2021 har vært preget av både coronavirus og økt bekymring for inflasjon - markedene har således vært volatile. Under markedsturbulens merker vi i Morningstar at flere søker opp fondene sine for å få oversikt over hva som har skjedd. Hvis et fond dekkes i media, vil dette også kunne bidra til økt trafikk på våre nettsider, og dere lesere søker opp det aktuelle fondet. Derfor ser vi ofte at hyppige besøkte fond enten er på topp eller bunn med hensyn til avkastninger, betinget at disse fondene allerede har en viss grad av investorinteresse. Topp 10 listen under viser derfor kun de mest populære fondene i 2021 basert på antall unike sidevisninger på morningstar.no iht. Google Analytics for perioden 01.01.2021 til 31.12.2021. Listen er rangert fra mest klikket til minst klikket, altså har DNB Teknologi A flest unike sidevisninger i 2021. Alle avkastninger er per 31.12.2021 dersom ikke annet er opplyst. Morningstar Rating, Morningstar Quantitative Rating, Morningstar Sustainability Rating og Morningstar Low Carbon Designation presentert i artikkelen er i henhold til tilgjengelig data per 31.12.2021.

DNB Teknologi

DNB Teknologi er igjen fondet dere har besøkt mest på morningstar.no. Fondet har 3 stjerner i Morningstar Rating hvilket betyr at fondet kan vise til gjennomsnittlige risikojusterte avkastninger i forhold til konkurrerende fond i Morningstar kategorien «Bransjefond, Teknologi». Fondet er tildelt Silver i Morningstar Quantitative Rating, hvilket indikerer at Morningstar sin maskinlærende modell forventer at DNB Teknologi skal levere positiv alfa i forhold til kategoriindeksen (her: MSCI World Information Tech) over en periode på minimum 5 år. DNB Teknologi kan vise til en positiv avkastning i 2021 på 22,3%, tilsvarende 40. prosentil innad i kategorien. Dette er mye bedre enn fondets prosentil-rangeringer i 2020 (90. prosentil) og 2019 (74. prosentil). Prosentilene er fra 1 til 100 der 1. prosentil reflekterer fondene med høyeste avkastninger innad i Morningstar kategorien.

Men med aktive forvaltere bør man heve blikket og det kan forventes perioder med relativt store svingninger. Hvis man ikke klarer dette, bør man muligens heller velge indekserte alternativer. Allikevel bør smale bransjefond som DNB Teknologi uansett kun inngå i en veldiversifisert portefølje. Avslutningsvis kan det nevnes at DNB Teknologi har 4 glober i Morningstar Sustainability Rating, hvilket indikerer at fondsporteføljen har relativt lav ESG-risiko. I tillegg er fondet tildelt Morningstar Low Carbon Designation – en utmerkelse som indikerer at fondsporteføljen har lav karbonrisiko og lav eksponering mot fossilt brensel.

Du kan lese mer om DNB Teknologi i disse to artiklene: Dypdykk i DNB Teknologi – del 1 og Dypdykk i DNB Teknologi – del 2.

DNB Global Indeks

Dette populære globale indeksfondet er også en gjenganger på topplisten over de mest besøkte fondene på morningstar.no. DNB Global Indeks har levert solid i 2021 med en avkastning på hele 25,5%. Dette er nesten en dobling av fondets avkastning i forhold til i 2020 da fondet økte med 13,6%. Til sammenligning fikk referanseindeksen MSCI World en avkastning på 25,5% i 2021 og 12,9% i 2020. DNB Global Indeks har 4 stjerner i Morningstar Rating og Silver i Morningstar Quantitative Rating. I tillegg har fondet 3 glober i Morningstar Sustainability Rating.

Du kan lese mer om DNB Global Indeks i denne artikkelen: Hva er forskjellen mellom DNB Global Indeks og KLP AksjeGlobal Indeks?

Storebrand Fornybar Energi

Storebrand Fornybar Energi fortsetter å være et populært fond bland fondsinvestorer. Som navnet tilsier fokuserer fondet på fornybar energi, og fondet er tildelt 4 glober i Morningstar Sustainability Rating. Det er ikke overraskende at Storebrand Fornybar Energi er godt besøkt på morningstar.no, fordi fondet har hatt en meget volatil utvikling. Fra 26.06.2020, da fondet ble åpnet for allmennheten bega Storebrand Fornybar Energi seg ut på en imponerende klatretur, og fondet nådde fjelltoppen den 22.01.2021 med en avkastning på hele 144,3%. Men deretter har fondet møtt betydelig motvind, og avkastningen for året 2021 endte på minus 16,6%*, tilsvarende 98. prosentil innad i kategorien «Bransjefond, Alternativ energi». Storebrand Fornybar Energi er tildelt Bronze i Morningstar Quantitative Rating.

De relativt høye avkastningssvingningene i Storebrand Fornybar Energi er enda en påminnelse om risikoen som er forbundet med smale bransjefond. Derfor bør fond som Storebrand Fornybar Energi kun inngå i en veldiversifisert portefølje. Avslutningsvis kan det nevnes at fondet er klassifisert som et artikkel 9 fond iht. SFDR-klassifiseringen – et klassifiseringssystem som skal gjøre det lettere for investorer å identifisere fond med bærekraftig mandat.

Du kan lese mer om Storebrand Fornybar Energi i denne artikkelen: Hva er forskjellen mellom Handelsbanken Bærekraftig Energi og Storebrand Fornybar Energi?

*Avkastningen gjelder for Storebrand Fornybar Energi S. Denne S-andelsklassen ble i november 2021 i praksis stengt for privatinvestorer da minsteinnskuddet økte til 10 MNOK. Samtidig opprettet Storebrand en ny andelsklasse i samme fond med minsteinnskudd på kr 300.

Handelsbanken Bærekraftig Energi

Handelsbanken Bærekraftig Energi er det fjerde mest besøkte fondet på morningstar.no i 2021. Dette er en forbedring fra 2020 da fondet var det åttende mest besøkte fondet. Spektakulære avkastninger i 2020 er trolig hovedårsaken til at fondet har vekket interessen til fondsinvestorer. Handelsbanken Bærekraftig Energi oppnådde den høyeste 2020-avkastningen av samtlige fond i denne topp 10 listen. Fondet la på seg hele 126,7% i 2020, og det er kun seks andre fond i Morningstar kategorien «Bransjefond, Alternativ energi» som kan vise til høyere avkastninger i 2020. 2021 har derimot vært et betydelig mer moderat år for Handelsbanken Bærekraftig Energi da avkastningen i 2021 ble på ytterst beskjedne 0,2%, tilsvarende 49. prosentil innad i fondets kategori. Slike avkastningssvingninger er som nevnt en påminnelse til investorer om å ikke utelukkende velge fond basert på gode historiske resultater. Svingningene fondet har vist kan raskt føre til skuffelse hvis den kortsiktige realiteten ikke står til forventningene, og man ender kanskje opp med å kjøpe høyt og selge lavt. Handelsbanken Bærekraftig Energi har 5 stjerner i Morningstar Rating og er tildelt Gold i Morningstar Quantitative Rating. I tillegg er fondet tildelt 4 glober i Morningstar Sustainability Rating, og fondet er klassifisert som et artikkel 9 fond iht. SFDR-klassifiseringen.

Du kan lese mer om Handelsbanken Bærekraftig Energi i denne artikkelen: Hva er forskjellen mellom Handelsbanken Bærekraftig Energi og Storebrand Fornybar Energi?

DNB Miljøinvest

ESG og bærekraftige investeringer er populært, og DNB Miljøinvest er det tredje fondet fra kategorien «Bransjefond, Alternativ energi» på denne topp 10 listen (de to øvrige fondene er Storebrand Fornybar Energi og Handelsbanken Bærekraftig Energi). I 2021 oppnådde DNB Miljøinvest en relativt sterk avkastning på 15,4%, tilsvarende 21. prosentil innad i kategorien. Selv om DNB Miljøinvest oppnådde en imponerende avkastning på 66,2% i 2020, var dette kun cirka midt på treet sammenlignet med de øvrige fondene i Morningstar kategorien «Bransjefond, Alternativ energi». Fondet har 3 stjerner i Morningstar Rating og er tildelt Bronze i Morningstar Quantitative Rating. I tillegg er fondet tildelt hele 5 glober i Morningstar Sustainability Rating, hvilket betyr at fondet er blant topp 10% av fondene med lavest ESG-risiko blant sammenlignbare fond iht. Sustainalytics og Morningstar sin metodikk.

KLP AksjeGlobal Indeks

KLP AksjeGlobal Indeks er det andre globale indeksfondet på denne topplisten. Fondet fikk nesten dobbelt så høy avkastning i 2021 sammenlignet med i 2020. I 2021 oppnådde fondet en avkastning på sterke 25,8%, mens fondet fikk en avkastning på 13,9% i 2020. Avkastningen i 2021 er marginalt bedre enn både DNB Global Indeks og referanseindeksen MSCI World som begge oppnådde en avkastning på 25,5% i 2021. KLP AksjeGlobal Indeks har 4 stjerner i Morningstar Rating og Bronze i Morningstar Quantitative Rating. I tillegg er fondet tildelt 3 glober i Morningstar Sustainability Rating, og fondet er klassifisert som et artikkel 8 fond iht. SFDR-klassifiseringen.

Du kan lese mer om KLP AksjeGlobal Indeks i denne artikkelen: Hva er forskjellen mellom DNB Global Indeks og KLP AksjeGlobal Indeks?

Alfred Berg Gambak

Alfred Berg Gambak er et aktivt forvaltet fond som manøvrerer i det norske aksjemarkedet. Fondsporteføljen består i hovedsak av mellomstore- og små norske selskaper, og fondet har størst eksponering mot sektorene finans, materialer og defensivt konsum i henhold til porteføljebeholdningen per 30.11.2021. Alfred Berg Gambak fikk en avkastning på 23,9% i 2021, tilsvarende 37. prosentil i kategorien «Norge» der fondet hører til. I 2020 oppnådde fondet en avkastning på 18,8% i 2020, tilsvarende 11. prosentil. Til sammenligning oppnådde referanseindeksen Oslo Børs fondsindeks en avkastning på 21,1% i 2021 og 7,3% i 2020. Alfred Berg Gambak er tildelt 5 stjerner i Morningstar Rating, Neutral i Morningstar Quantitative Rating og 3 glober i Morningstar Sustainability Rating.

BlackRock Global Funds - World Technology Fund

Blackrock-fondet er det eneste ikke-nordiske fondet på topp 10 listen av hva dere brukere klikker på, og det er ikke for uten grunn at fondet er populært blant norske fondsinvestorer. BGF World Technology fondet har 5 stjerner i Morningstar Rating og Bronze i Morningstar Analyst Rating. Fondet slet litt i 2021 og fikk en avkastning på 11,2%, tilsvarende 70. prosentil innad i kategorien «Bransjefond, Teknologi» der fondet hører hjemme. Dette er betraktelig dårligere enn i 2020 der avkastningen endte på hele 80,7%, tilsvarende 5. prosentil innad i kategorien. Men fondet har allikevel gjort det meget sterkt historisk. For eksempel er 10-års annualisert avkastning på hele 27% per 31.12.2021 tilsvarende 5. prosentil. Avslutningsvis kan det nevnes at BGF World Technology er tildelt 3 glober i Morningstar Sustainability Rating, samt at fondet er tildelt Morningstar Low Carbon Designation.

DNB SMB

DNB SMB investerer i små- og mellomstore selskaper notert på Oslo Børs, men har også mulighet til å investere inntil 20% i internasjonale aksjemarkeder. DNB SMB har størst eksponering mot små norske verdiselskaper og mot de sensitive sektorene energi, industri og teknologi, i henhold til porteføljebeholdningen per 30.11.2021. Avkastningen for 2021 endte på beskjedne 2,6%, tilsvarende 99. prosentil i kategorien «Norge» der fondet hører hjemme. Til sammenligning oppnådde fondet en avkastning på hele 46,1% i 2020, tilsvarende 1. prosentil.  DNB SMB har med andre ord virkelig stupt fra topp til bunn i løpet av 2021. Men man bør være forberedt på store svingninger hvis man investerer i fond som har høy eksponering mot små selskaper. Avslutningsvis kan det nevnes at fondet har 3 stjerner i Morningstar Rating og er tildelt Neutral i Morningstar Quantitative Rating.

DNB Grønt Norden

DNB Grønt Norden er det femte DNB-fondet på denne topp 10 listen. DNB Grønt Norden er tildelt 5 stjerner i Morningstar Rating og Neutral i Morningstar Quantitative Rating. Avkastningen for 2021 endte på moderate 6,7%, tilsvarende 96. prosentil i Morningstar kategorien «Norden» der fondet hører hjemme. Fondet hadde en betydelig bedre avkastning i 2020 på 38,5% tilsvarer 11. prosentil. DNB Grønt Norden har 3 glober i Morningstar Sustainability Rating og fondet er tildelt Morningstar Low Carbon Designation.

Dette var altså topp 10 listen over hvilke fond dere har besøkt hyppigst her på morningstar.no i 2021.

Motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post

Registrer deg her

Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Alfred Berg Gambak C (NOK)58 219,45 NOK-0,64Rating
BGF World Technology A275,46 USD-2,32Rating
DNB Global Indeks A651,57 NOK-0,07Rating
DNB Grønt Skifte Norden A2 751,63 NOK0,26Rating
DNB Miljøinvest A1 519,36 NOK0,22Rating
DNB SMB A1 478,80 NOK0,64Rating
DNB Teknologi A4 308,14 NOK-0,28Rating
Handelsbanken Bærekraftig Energi296,86 NOK-0,44Rating
KLP AksjeGlobal Indeks P2 969,67 NOK0,00Rating
Storebrand Renewable Energy S1 325,92 NOK0,67Rating

Om forfatteren

Christopher Greiner, CFA  er data journalist i Morningstar.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer