Fakta om Morningstar Sustainability Rating

Her er reglene som avgjør om et aksjefond får den høyeste (5 kloder) eller laveste karakter for bærekraft. Det er en 3-trinns prosess fra individuell analyse av 10.000 selskaper til en global sammenligning av lignende porteføljer.

Nordic Info Team 22.05.2020 | 11.47
Facebook Twitter LinkedIn

Illustrasjonsfoto

Morningstar Sustainability Rating er et mål på den økonomiske materielle miljømessige, sosiale og styringsmessige risikoen (ESG) i en portefølje i forhold til en porteføljes konkurrenter. Rangeringen er en historisk beholdningsbasert beregning ved bruk av selskapsnivå ESG Risk Rating fra Sustainalytics, en ledende leverandør av ESG-forskning [Morningstar har inngått avtale om oppkjøp av Sustainalytics, red. anm]. Det beregnes for administrerte produkter og indekser globalt ved å bruke Morningstars porteføljebeholdningsdatabase.

Metodikken ble oppdatert i november 2019 og nedenfor er et sammendrag. En lenke til den fulle metodikken finner du nederst på siden. Morningstar Sustainability Rating er resultatet av en tretrinnsprosess:

1. Først beregner vi Morningstar Portfolio Sustainability Score for hver portefølje rapportert i løpet av 12 måneder. Poengsummen er et vektet gjennomsnitt av Sustainalytics selskapsnivå ESG Risk Rating.

The Sustainalytics 'ESG Risk Rating' på bedriftsnivå måler i hvilken grad selskapets økonomiske verdi kan være utsatt for ESG-problemer. For å bli ansett som vesentlig for risikovurderingen, må et ESG-spørsmål ha en potensiell betydelig innvirkning på den økonomiske verdien av et selskap og derfor på risiko / avkastningsprofilen til en investering i selskapet. ESG-spørsmålene som er vesentlige varierer fra bransjegrupper og selskaper.

ESG-risikovurderingen vurderer den gjenværende ikke-styrte ESG-risikoeksponeringen til et selskap etter å ha justert seg for styringen av slike risikoer. Denne vurderingen er gitt på en skala fra 0-100. Lavere er bedre, med 0 som indikerer at et selskap ikke har noen ikke-styrt ESG-risiko og 100 indikerer det høyeste nivået av ESG-risiko. Mer enn 10.000 selskaper globalt har en Sustainalytics ESG Risk Rating. Dekkede verdipapirer inkluderer egenkapital og rentepapirer utstedt av selskaper som har ESG Risikovurderinger.

2. Deretter bruker vi disse score til å beregne en porteføljes Historical Portfolio Sustainability Score. Det er et vektet gjennomsnitt av de siste 12 månedene med Portfolio Sustainability Scores. Historisk porteføljescore er ikke like vektet; snarere vektes nyere porteføljer tyngre enn eldre porteføljer.

 

3. For det tredje tildeler vi en Morningstar Sustainability Rating for en portefølje basert på dens Historical Portfolio Sustainability Score relativt til Morningstar Global Category. De beste 10 %, med lavest gjennomsnittlig risiko, får 5 kloder. Da får de neste 22,5 % 4 kloder, 35 % får 3 kloder og 22,5 % får 2 kloder. Endelig får 10 % av porteføljene med høyest risiko 1 klode.

Grupperingene som kalles Global Categories er generelt bredere enn fondskategoriene som brukes til andre sammenligninger som Morningstar Rating. Og de brukes faktisk globalt, mens Morningstar har lokale fondskategorier for eksempel i lukkede markeder som Australia og USA. Dette betyr at porteføljer sammenlignes i en større gruppe lignende porteføljer, noe som gjør det lettere for alle medlemmer i en undergruppe å få høye eller lave bærekraftsvurderinger.

Det er også noen ekstra begrensninger, for å sikre at rangeringen er rettferdig og for å øke stabiliteten. En viktig grense er at en kategori trenger å ha minst 30 porteføljer med Historical Portfolio Sustainability Scores. I tillegg bruker vi klassifiseringsbuffere for å øke ratingens stabilitet, og vi foretar ratingjusteringer for porteføljer med ekstrem Morningstar Historical Portfolio Sustainability Score. Porteføljer med score på 30 eller høyere anses å ha høye nivåer av generell ESG-risiko og kan derfor ikke få bedre enn en gjennomsnittlig (3-kloder) Morningstar Sustainability Rating.

Morningstar Portfolio Sustainability Score oppdateres en gang i måneden med den nyeste porteføljen. Morningstar Sustainability Rating og rangeringer vil bli utstedt månedlig basert på de nyeste dataene på selskapsnivå fra Sustainalytics. Porteføljer får en vurdering en måned og seks virkedager etter rapportert dato basert på den nyeste porteføljen. Fondet vil bli rangert relativt til kategorien med samme en måned og seks dagers etterslep. Hvis en portefølje ennå ikke er mottatt for vurderingsdatoen, vil den nyeste tilgjengelige porteføljen brukes til score og rangering, forutsatt at porteføljen er mindre enn 276 dager gammel.

Morningstar Sustainability Rating Methodology

Klikk her for å laste ned

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Nordic Info Team  - a collaboration to translate and publish Morningstar analysis in Denmark, Finland, Norway and Sweden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer