Topp 10 fond hittil i 2021

Dette er de mest populære fondene på morningstar.no hittil i år per 30. september 2021.

Christopher Greiner, CFA 05.10.2021 | 9:25
Facebook Twitter LinkedIn

Selv om markedene stort sett viser oppadgående trender hittil i 2021, har vi i løpet av høsten igjen opplevd økt usikkerhet og dalende kurser i flere markeder. For eksempel er Morningstar Global Markets indeksen og Morningstar Europe indeksen ned henholdsvis 3,7% og 4,5% i september. Retter vi blikket mot hjemlige trakter kan vi konstatere at Morningstar Nordic indeksen er ned 5,8%, mens Morningstar Norway indeksen er i pluss med 1,6% i september. Under markedsturbulens merker vi i Morningstar at flere søker opp fondene sine for å få oversikt over hva som har skjedd. Men husk at man bør prøve å holde hodet kaldt og kun gjøre endringer som står i forhold til en gjennomtenkt langsiktig spareplan. Dersom man begynner å kjøpe og selge uten mål og mening vil det fort kunne gjøre vondt verre. Husk at kritiske avkastningsmåneder kan ha stor betydning for avkastningen din. Som oftest vil tid i markedet slå markedstiming.

Hvis et fond dekkes i media, vil dette også kunne bidra til økt trafikk på våre nettsider, og dere lesere søker opp det aktuelle fondet. Derfor ser vi ofte at hyppige besøkte fond enten er på topp eller bunn med hensyn til avkastninger, betinget at disse fondene allerede har en viss grad av investorinteresse. Topp 10 listen under viser derfor kun de mest populære fondene hittil i 2021 basert på antall unike sidevisninger på morningstar.no iht. Google Analytics for perioden 01.01.2021 til 30.09.2021. Listen er rangert fra mest klikket til minst klikket, altså har DNB Teknologi A flest unike sidevisninger hittil i 2021. Den eneste forskjellen fra vår forrige måling i begynnelsen av juni i år er at DNB Global Indeks nå er det nest mest populære fondet, mens Storebrand Fornybar Energi er henvist til tredjeplass (fra andreplass per 02.06.2021). Alle avkastninger hittil i år er per 30.09.2021, dersom ikke annet er opplyst. Morningstar Rating, Morningstar Quantitative Rating, Morningstar Sustainability Rating og Morningstar Low Carbon Designation presentert i artikkelen er i henhold til tilgjengelig data per 04.10.2021.

DNB Teknologi A

DNB Teknologi er nok engang fondet dere har besøkt mest på morningstar.no. Fondet har 4 stjerner i Morningstar Rating hvilket betyr at fondet kan vise til over gjennomsnittlige sterke risikojusterte avkastninger i forhold til konkurrerende fond i Morningstar kategorien «Bransjefond, Teknologi». Fondet er også tildelt Gold i Morningstar Quantitative Rating, hvilket indikerer at Morningstar sin maskinlærende modell forventer at DNB Teknologi skal levere positiv alfa i forhold til kategoriindeksen (her: MSCI World Information Tech) over en periode på minimum 5 år.DNB Teknologi kan vise til en positiv avkastning hittil i år på 15,5%, tilsvarende 30. prosentil innad i kategorien. Dette er for øvrig mye bedre enn fondets prosentil-rangeringer i 2020 (90. prosentil) og 2019 (74. prosentil). Prosentilene er fra 1 til 100 der 1. prosentil reflekterer fondene med høyeste avkastninger innad i Morningstar kategorien. Men med aktive forvaltere bør man heve blikket og det kan forventes perioder med relativt store svingninger. Hvis man ikke klarer dette, bør man muligens heller velge indekserte alternativer. Allikevel bør smale bransjefond som DNB Teknologi uansett kun inngå i en veldiversifisert portefølje. Avslutningsvis kan det nevnes at DNB Teknologi har 4 glober i Morningstar Sustainability Rating, hvilket indikerer at fondsporteføljen har relativt lav ESG-risiko. I tillegg er fondet tildelt Morningstar Low Carbon Designation – en utmerkelse som indikerer at fondsporteføljen har lav karbonrisiko og lav eksponering mot fossilt brensel.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!

Motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post

Registrer deg her

Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Alfred Berg Gambak  
BGF World Technology A285,52 USD-0,27Rating
DNB Global Indeks A  
DNB Grønt Norden A  
DNB Miljøinvest A  
DNB SMB A  
DNB Teknologi A  
Handelsbanken Bærekraftig Energi434,83 NOK0,55Rating
KLP AksjeGlobal Indeks V2 087,53 NOK0,22Rating
Storebrand Renewable Energy S1 857,02 NOK-0,82

Om forfatteren

Christopher Greiner, CFA  er data journalist i Morningstar.

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern