Hvilke norske aksjefond har gjort det best i 1. kvartal 2021?

Norske aksjefond har hatt meget sterke resultater siden nedgangen i mars i fjor, men det er spesielt ett fond som kan vise til et ekstraordinært comeback.

Christopher Greiner, CFA 13.04.2021 | 10.59
Facebook Twitter LinkedIn

Hånd som griper rundt en gullpokal

T.O.: Ved en inkurie ble Fondsfinans Utbytte utelatt fra datagrunnlaget. Fondsfinans Utbytte har i 1. kvartal 2021 hatt en avkastning på 14,7% hvilket tilsvarer en tredjeplass på topp 10 listen vår. Feilen er nå rettet og artikkelen er oppdatert 14.04.2021 for å hensynta ovennevnte. 

Norske aksjer har vært på en voldsom berg-og-dalbanetur det siste året. Men fra nedturen i mars i fjor kan norske aksjer vise til et eksepsjonelt comeback. For eksempel har Oslo Børs fondsindeks steget hele 53,7% det siste året per 31.03.2021. Merk at Oslo Børs fondsindeks har annualiserte 3- og 5-årsavkastninger på henholdsvis 11,5% og 13,4%. Altså har oppgangen det siste året vært ekstraordinær.

Topp 10 fond i 1. kvartal 2021

2021 har så langt vært et godt år for norske aksjefond. Samtlige av fondene på topp 10 listen vår har gjort det bedre enn Oslo Børs fondsindeksen i løpet av årets første tre måneder. All avkastningsdata er per 31.03.2021 og er hentet fra Morningstar Direct.

FIRST Generator A har gjort det aller best med en avkastning på hele 16,3%. Til sammenligning har Oslo Børs fondsindeks en avkastning på 8,3% i samme tidsperiode. FIRST Generator har en meget fokusert portefølje, vanligvis bestående av mellom 12-16 aksjer. Fondets største posisjon er i BW Offshore (14% vekt) - et selskap som utvikler, eier og drifter fartøy relatert til olje- og gass sektoren. FIRST Generator har også truffet meget godt på aksjeplukkingen det siste året, hvor eksempelvis  BW Offshore-aksjen har doblet seg det siste året. FIRST Generator har opparbeidet seg en imponerende 1-årsavkastning på hele 169,7%, tre ganger så høy avkastning som Oslo Børs fondsindeks (53,7% i avkastning). FIRST Generator har størst eksponering mot sektoren energi (30,8%), etterfulgt av materialer (20,6%) og industri (20,2%). Dette er sensitive og sykliske sektorer som normalt svinger bra i takt med den generelle økonomien.

På andreplass finner vi FORTE Trønder med en avkastning på 15,9%. Fondet har per 31.03.2021 36 aksjer i sin portefølje. Den største posisjon er i Equinor (8,9% vekt) – et integrert energiselskap hovedsakelig innen olje- og gass. Equinor har fra november 2020 hatt en fin oppgang på cirka 40%. FORTE Trønder har også hatt god teft på aksjeplukkingen det siste året, og kan vise til respektable 94,1% i avkastning det siste året. Fondet har størst eksponering mot sektoren energi (31,9%), etterfulgt av forbruksvarer (16,6%) og teknologi (14,4%). Dette er sensitive (energi og teknologi) og defensive (forbruksvarer) sektorer. Defensive sektorer er generelt sett mindre sensitive for konjunktursvingninger.

Tredjeplassen kapres av Fondsfinans Utbytte som kan vise til en avkastning på 14,7%. Det siste året har fondet kastet av seg 60,9%. Fondets største posisjon er i Austevoll Seafood (6,5% vekt) – et norsk sjømatselskap. Austevoll Seafood har steget hele 59,4% fra november 2020.  Fondsfinans Utbytte har størst eksponering mot sektoren industri (26%), etterfulgt av finans (21,9%) og forbruksvarer (13,7%). Fondet har altså spredt sine tre største sektoreksponeringer på sensitive (industri), sykliske (finans) og defensive (forbruksvarer) sektorer.

tabell

Slutten av mars markerer årets første kvartal, og de tre første månedene av 2021 har vist at norske aksjer har fortsatt den positive trenden som startet for cirka ett år siden. Mange av aksjene på Oslo Børs er eksponert mot sektorer - for eksempel energi- og sjømatselskaper - som kan nyte godt av en global gjenåpning. Derfor blir det spennende å følge den videre utviklingen til fondene i Morningstar kategorien Norge.

Avslutningsvis påpeker vi at historisk avkastning ikke er en garanti for fremtidig avkastning, og vi skal ha i minnet at vi nå har sett primært på avkastningen kun da for 1 kvartal i år. I tillegg bør du vurdere i hvilken grad du allerede er eksponert mot det norske markedet (for eksempel i form av jobb og eiendom). Men uavhengig av om du ønsker å investere i aksjefond som investerer i norske aksjer eller ikke, er det viktig å velge investeringer med omhu og tenke igjennom hvilken risiko du ønsker å ta gjennom den totale porteføljen investert. Som vi har vært innom i tidligere artikler, vil investeringer mot eksempelvis spesifikke enkeltland bidra til en annen total risikoprofil i porteføljen.

T.O.: Artikkelen er redigert 14.04.2021: FORTE Trønder sektoreksponering er endret fra konsumvarer til forbruksvarer.  

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Christopher Greiner, CFA  er data journalist i Morningstar.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer