Vinnere av Morningstar Fund Awards 2018

Her er årets vinnere av Morningstar Fund Awards i Norge for 2018.

Thomas Furuseth 09.03.2018 | 15.09
Facebook Twitter LinkedIn

Morningstar Fund Awards Norge 2018

Vår fremste misjon er å gi deg, som privat investor, tilgang til nøytral og uavhengige analyser rundt investeringer. Det kan være børsfond, aksjer eller vanlige fond.

Morningstar Fund Awards er ment å tjene deg, for å få frem forvaltere som har utmerket seg. Selv om et fond kan være godt, så bør man alltid vurdere et fond ut i fra dine behov, og det kan være at fondene som kommer frem her passer en bestemt type investor.

Kort om metode

Morningstar Fund Awards er kvantitativ av natur, men vi forsøker etter beste evne å vurdere om fondet er en verdig vinner. Vi ser etter risikofaktorer som for eksempel skifte av forvalter, liten kapitalbase (forvaltningskapital) og inkonsistent avkastning. Fondet må også være tilgjengelighet for norske investorer. Hvis fondet har en Morningstar Analyst Rating, skal fondet i normale tilfeller være medaljør, det vil si at fondet skal ha en positiv Analyst Rating (Bronze, Silver og Gold).  Forskjellen mellom Bronze og Gold er graden av tiltro Morningstars analytikere har til at fondet vil gi meravkastning i tiden fremover. For en liste av alle de nominerte, vennligst klikk her. Rangeringen er riktignok strengt kvantitativ, ved at vi ser på resultater relativt til fondets kategori over 1 (30 %), 3 (20 %) og 5 (30 %) år, og graden av risiko relativt til kategori over 3 (8 %) og 5 (12 %) år. Ved risikovurderingen tillegges negative utfall strengt.

Det er gledelig at også i år er det flere gjengangere blant de nominerte. Riktignok er det trangt om plassen og mange verdige kandidater, slik at vi får i år hilst på noen nye fond.

Vinner Morningstar Kategori Norge:

Danske Invest Norge Vekst

Fondet har en helt klar småselskapsbias og fondets referanseindeks reflekterer dette. I kategorien sin må fondet konkurrere med alle varianter av fond og i fjor var det slik at de fleste småselskapsfond gjorde det svakt relativt til fond som hadde større selskaper i porteføljen. Helt fritt for store selskaper var det dog ikke, en viktig bidragsyter var nettopp Telenor, et selskap som forvalteren hadde 8 % i snitt i gjennom 2017. I tillegg oppnådde han gode resultater innen energi (unngikk mange av fallgruvene) og teknologi.

Fondet er naturlig nok et spisset fond og har hatt gode resultater i etterkant av 2014, men har svingt fra topp til bunn i en relativt lang periode i forkant, noe som blant annet viser risikoen i småselskapsfond. Sammenlagt de siste 10 årene, har riktignok forvalteren holdt seg over både fondsindeksen og snittet i kategorien. Det er bra i en periode som har vært alt annet enn enkel for småselskapene på Oslo Børs.

Fondet er noe dyrere enn snittet for norske fond (0,25 pp):

Vinner Morningstar Kategori Norden

Nordea Nordic Small Cap

Nordea Nordic Small Cap er en gjenganger hos Morningstar Fund Awards i Norge. Dette fondet er, som navnet også tilsier, et småselskapsfond som har gjort det svært bra siden nåværende forvalter tok over roret i 2002. Det har ikke har vært noen hemmelighet rundt kvaliteten til forvalteren, og dermed har kapitalen vært på et vedvarende høyt nivå, og fondet har vært delvis stengt for innskudd i flere år allerede. For eksisterende andelseiere derimot, har fondet fortsatt å gi gode resultater på tross av forvaltningskapitalen, og en del av grunnen er forvalterens evner til å bevege seg i et tidsvis lite likvid marked, og at han kjenner sitt investeringsunivers godt. Han begrenser også handel og er en langsiktig eier i aksjene. Det er mange elementer Morningstars Manager Research Team liker her og de har gitt fondet en Bronze rating. De største bidragsyterne i 2017 var industri, kapitalvarer og materialer sett på absolutt basis, mens relativt til MSCI Nordic Small cap var det spesielt innen teknologi hvor forvalterne gjorde gode valg i tillegg til de allerede nevnte sektorene.

Vinner Morningstar Kategori Europa

Invesco Pan European Structured Equity A

Dette fondet er også en gjenganger, og også her har kapitalen vokst seg stor. Riktignok har disse bekymringene avtatt ettersom fondets innskudd har avtatt og noe har gått ut igjen. Forvalterne har en kvantitativ prosess som forsøker å begrense svingningene, samtidig har de flere andre kriterier slik som verdsettelse også videre (les gjerne mer om fondet her). Fondet har veldig gode resultater med lavere svingninger og Morningstars analytikere har gitt fondet og dets forvaltere en Morningstar Analyst Rating på Silver. I 2017 oppnådde fondet gode resultater på en stor del av porteføljen, men spesielt innen sektorene helse, materialer, industri og energi var det sterke bidragsytere.

Vinner Morningstar Kategori Global

Didner & Gerge Global

Didner & Gerge er relativt ukjente for mange personkunder i Norge, men i Sverige har de gjort stor suksess over lang tid blant annet for sine svenske-aksjer fond. I år tar de hjem seieren i globale aksjer foran fjorårets vinner, Storebrand Global Multifactor. Didner & Gerge Global er et kompakt fond på bare omtrent 30 aksjer, og de har store veddemål både på sektorer enkeltselskaper. I fjor gav dette resultater, og alle, sett bort i fra 2, sektorer bidro til positive relative resultater i forhold til MSCI World. Sammenlagt gav dette 8,4 prosentpoeng meravkastning i forhold til indeksen og 6 prosentpoeng bedre enn snittet i kategorien. De siste 5 årene har fondet gitt avkastning på 18,99 %, mens MSCI World gav 18,04 %. Dette er en periode hvor det har vært særdeles vanskelig for aktive forvaltere å holde tritt med indeksfond, og Didner & Gerge Global har slått mange av sine konkurrenter og indeks. Med 7,3 milliarder kroner i forvaltningskapital er det heller ingen lettvekter.

Vinner Morningstar Kategori Norske obligasjoner

DNB Obligasjon

I denne kategorien ønsker man seg ikke alltid høyest avkastning, i alle fall ikke den dagen verden står i vanskeligheter, derfor har vi i år vært strengere enn tidligere år med hvilke fond som får være med i sluttrunden. Samtidig er det slik at ingen risiko betyr ingen avkastning, men akkurat i en kategori som brukes som en sikkerhetsmotvekt til aksjer, bør man finne en balanse mellom risiko, avkastningsmulighet og kostnader. Og der mener vi DNB Obligasjon var fondet som tilfredsstilte både krav om ansvarlig risikotagning, god avkastning og akseptabelt kostnadsnivå.

 

Fund house Awards

 

Hittil har vi sett på enkeltfond, men Morningstar deler også ut pris til forvaltningsselskaper. I denne sammenhengen vurderer vi om fond fra forvalteren er gjort tilgjengelig i markedet, utover det brukes alle fond fra forvaltningsselskapet med 5 års historikk og som har Morningstar Rating. I tillegg må fondene være tilgjengelig for salg i Norge. Vi har tre priser for vår Morningstar Fund House Award, en for aksjer, en for renter og som dekker alle aktiva. Her holder det altså ikke med kun ett godt fond, men man må vise til kvalitet over hele linjen av fond.

Fund House Awards - Equity

T. Rowe Price

Vi har ny vinner av denne prisen i år, men de er ingen nykommer når det kommer til forvaltning, med sin lange historie som forvalter i USA.

Fund House Awards – Fixed Income

DNB

DNB er en gjenganger blant prisvinnerne innenfor renter.

Fund House Awards – Overall

T. Rowe Price

Morningstar benytter muligheten til å gratulere alle vinnerne.

Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Danske Invest Norge Vekst33 430,33 NOK-0,76Rating
Didner & Gerge Global448,15 SEK-1,11Rating
Invesco Sus Pan Eurp Stu Eq A € Acc23,34 EUR-0,19Rating
Nordea Nordic Small Cap Akk266,96 NOK-0,09Rating

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer