Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.

Nye fond og forvalterstoldans hittil i 2017

Det er stadig endringer; Skagen, Storebrand, KLP lanserer nye fond, og First flytter sine fond til norsk tilsyn. Samtidig får vi nye forvaltere hos Delphi Nordic og Storebrand Vekst.

Thomas Furuseth 18.05.2017 | 14:58

Fondsmarkedene er alltid i endring, fond blir opprettet, avviklet og fusjonert. Men det skjer også andre mindre synlige endringer, forvalterne bytter ut verdipapirer (det er jo jobben deres), forvalterne finner seg nye jobber og så begynner vi på nytt.

Valutasikring

Storebrand har lansert tre globalfond med valutasikring, Storebrand Global Index Valutasikret, Storebrand Global Multifaktor Valutasikret og Delphi Global Valutasikret. Kanskje er timingen god for valutasikring, men fortsatt er det ikke nok globalfond med valutasikring til at vi har en egen kategori for disse. Ergo vil disse fondene ikke få en Morningstar Rating såfremt vi ikke lager en ny kategori til dem innen deres 3 årsdag. Det samme gjelder andre aksjefond som har valutasikring til norske kroner. For rentefond har vi i det minste én kategori med valutasikring.

I tillegg opprettet Storebrand et ‘Global Pluss’ fond og Storebrand Norge Pluss, som begge skal være fri for fossile energikilder.

Flere kombifond

Vi har også fått flere kombinasjonsfond den siste tiden. Forrige uke lanserte Skagen fem ulike kombifond i Skagen Select-serien. Forskjellen blir aksjefordelingen i fondene, i tillegg kommer utvalgte eksterne fond inn i disse fondene. Disse fondene kommer snart på Morningstar.no, og vil bli spredt utover de tre kombinasjonsfonds-kategoriene i NOK, med unntak for Skagen Select 100, som er et rent aksjefond.

KLP har også laget et kombinasjonsfond med lavere risiko enn det de hadde fra før, i KLP Kort Horisont.

First Aksjer Norge er et fond som har flyttet «hjem» til Norge, derfor har Morningstar tillatt å videreføre historikken. Fondet har dermed 4 stjerner Morningstar Rating, selv om det ble opprettet 2. mars 2017.

Forvalterbytte

Fond som har byttet forvalter inkluderer (her har vi ikke med delvis bytte, men ser på lengstsittende forvalter) fond som kommende Storebrand Vekst, Delphi Norge og Delphi Norden. Utover de som får overskrifter i avisene, har også Nordea Global, Eika Global, Storebrand Stat A, Storebrand Høyrente fått nye forvaltere. I disse fondene kan det være greit å ta en liten avstemning og følge med fremover.

Det er spesielt viktig å ha en formening om hvor sentral personen som forsvant var, dersom han eller hun var en del av et stort team, så er det ikke sikkert det spiller noen praktisk rolle. Dersom det er et enmannsshow, er det kjedelig om denne personen uteblir fra showet fremover.

Fond med nye hoder

Her vet vi kun at det har kommet inn nye navn og ikke nødvendigvis på hvilken måte. Altså det kan være at det blir lagt til en person eller en person har blitt byttet ut, men det er fortsatt personer som har vært på teamet lenger enn siden 1.1.2017. Dette gjelder i DNB Health Care, DNB Global Emerging Markets og Delphi Kombinasjon.

Gode tider = bare én fusjon

Etter 4,5 måned, i skrivende stund, har vi kun sett én fusjon i det norske markedet, hvor Alfred Berg Lang Obligasjon ble fusjonert inn i Alfred Berg Obligasjon.

Det var en kort statusrapport på hendelser i det norske fondsmarkedet så langt i 2017. Kilde til data er hovedsakelig Morningstar Direct, men også infoskriv og nyhetsartikler (Storebrand Vekst og Andreas B. Lorentzen i både DN, Finansavisen, Dine Penger og Hegnar.no). 

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Alfred Berg Obligasjon118,18 NOK0,00
Delphi Global Valutasikret1 170,69 NOK0,61
Delphi Kombinasjon A5 444,45 NOK0,54
Delphi Nordic A36 937,52 NOK0,92
Delphi Norge A23 951,81 NOK1,24
DNB Global Emerging Markets444,63 NOK0,68
DNB Health Care397,92 NOK0,28
Eika Global1 910,50 NOK0,49
KLP Kort Horisont1 060,37 NOK0,06
SKAGEN Select 100133,07 NOK0,71
SKAGEN Select 15105,82 NOK0,12
SKAGEN Select 30109,02 NOK0,25
SKAGEN Select 60121,04 NOK0,46
SKAGEN Select 80126,76 NOK0,58
Storebrand Global ESG Plus A1 433,11 NOK0,79
Storebrand Global Indeks Valutasikret B1 328,59 NOK0,49
Storebrand Global Multifaktor Valutskr A1 176,41 NOK0,23
Storebrand Høyrente A10 285,27 NOK0,01
Storebrand Norge Fossilfri A1 400,47 NOK1,08
Storebrand Stat B1 136,25 NOK-0,01
Storebrand Vekst A334 411,33 NOK0,51

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  er analytiker og redaktør på Morningstar.no. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.