Nye fond i 4. kvartal 2017

Fortsatt fokus på bærekraft, og flere indeksalternativer. 

Thomas Furuseth 15.12.2017 | 14:15
Facebook Twitter LinkedIn

Størst først

KLP har lansert KLP AksjeGlobal Small Cap Indeks I og II, og nummer 1 har p.t. 2 mrd. kroner under forvaltning. Personkundevarianten har en løpende kostnad på 0,35 % p.a., noe som gir en gunstig måte å investere i småselskapene. Fondet inneholder omtrent 3.000 verdipapirer og de 10 største kan du se her. Det er tidlige dager her, men jeg antar disse fondene kommer til å holde KLPs sedvanlige standard for indeksfond.

Storebrand har fullført kjøpet av Skagen, men ingen av dem hviler ikke på laurbærene av den grunn. Storebrand lanserte Storebrand Global ESG, som navnet tilsier, så fokuserer fondet på miljø, sosial og eierskapsstyring. Dette er et indeksnært fond med en løpende kostnad på 0,4 % p.a. og minsteinnskudd på 100 kroner, med andre ord så er ikke terskelen høy for å komme inn. Storebrand har også endret strategien på en rekke fond, blant annet har ‘norske aksjer’ kategorien fått sitt første ‘fosilfrie’ fond, og Storebrand har også endret et rentefond på tilsvarende måte.

Skagen på sin side har lansert Skagen Insight, som ifølge Merriam-Webster står for «1. the power or act of seeing into a situation». Forvalter Tomas Johansson skal skygge aktivister som forsøker å påvirke selskapene i bedre retning. Fondet er foreløpig ikke i databasen, men teamet jobber med å få det ut til deg og meg. Som vanlig hos Skagen har fondet resultatbaserte kostnader med en 10/90 splitt, høyvannsmerke og løpende kostnad på 1,5 % per år. Det er foreløpig ukjent hvordan fondets portefølje vil se ut og det er ukjent hvor mye kapital som er i fondet på dette tidspunkt.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!
Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
FIRST Global Focus1 591,90 NOK-2,20Rating
Handelsbanken Norden Ind Crit (A1 NOK)181,53 NOK0,72Rating
KLP AksjeGlobal Small Cap Indeks II1 543,85 NOK-1,29Rating
Storebrand Global ESG A1 849,22 NOK-0,55Rating

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies