Nye fond i 4. kvartal 2017

Fortsatt fokus på bærekraft, og flere indeksalternativer. 

Thomas Furuseth 15.12.2017 | 14.15
Facebook Twitter LinkedIn

Størst først

KLP har lansert KLP AksjeGlobal Small Cap Indeks I og II, og nummer 1 har p.t. 2 mrd. kroner under forvaltning. Personkundevarianten har en løpende kostnad på 0,35 % p.a., noe som gir en gunstig måte å investere i småselskapene. Fondet inneholder omtrent 3.000 verdipapirer og de 10 største kan du se her. Det er tidlige dager her, men jeg antar disse fondene kommer til å holde KLPs sedvanlige standard for indeksfond.

Storebrand har fullført kjøpet av Skagen, men ingen av dem hviler ikke på laurbærene av den grunn. Storebrand lanserte Storebrand Global ESG, som navnet tilsier, så fokuserer fondet på miljø, sosial og eierskapsstyring. Dette er et indeksnært fond med en løpende kostnad på 0,4 % p.a. og minsteinnskudd på 100 kroner, med andre ord så er ikke terskelen høy for å komme inn. Storebrand har også endret strategien på en rekke fond, blant annet har ‘norske aksjer’ kategorien fått sitt første ‘fosilfrie’ fond, og Storebrand har også endret et rentefond på tilsvarende måte.

Skagen på sin side har lansert Skagen Insight, som ifølge Merriam-Webster står for «1. the power or act of seeing into a situation». Forvalter Tomas Johansson skal skygge aktivister som forsøker å påvirke selskapene i bedre retning. Fondet er foreløpig ikke i databasen, men teamet jobber med å få det ut til deg og meg. Som vanlig hos Skagen har fondet resultatbaserte kostnader med en 10/90 splitt, høyvannsmerke og løpende kostnad på 1,5 % per år. Det er foreløpig ukjent hvordan fondets portefølje vil se ut og det er ukjent hvor mye kapital som er i fondet på dette tidspunkt.

Handelsbanken har sluppet et indeksnært fond som investerer i bærekraftige selskaper i Norden. Dette fondet har allerede 800 millioner kroner under forvaltning, og en løpende avgift på 0,4 % p.a.

First Global Fokus har tatt i mot 400 millioner kroner i fondets oppstart, og har løpende kostnad på 1,25 % p.a., i tillegg kommer en fortjenestesplitt på 20 % av meravkastning utover MSCI AC World målt i norske kroner.

Ingen hast med å komme inn

Ofte har de nyeste fondene litt ruglete start for å komme inn i rutinen og få inn nok kapital. I disse fondene ser det ut til at man har kommet godt i gang allerede, så den viktigste årsaken til å vente blir å se hvordan fondene er skrudd sammen slik at man kan gjøre seg opp en oppfatning om dette passer inn i eksisterende portefølje.

Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
FIRST Global Focus2 664,13 NOK0,33Rating
Handelsbanken Norden Ind Crit (A1 NOK)215,02 NOK-0,59Rating
KLP AksjeGlobal Small Cap Indeks P1 922,13 NOK0,07Rating
Storebrand Global ESG A2 694,50 NOK0,42Rating

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer