De mest populære fondene i første kvartal 2017

Statistikken fra Morningstar.no viser hvilke fond våre brukere er interessert i å følge med på. 

Thomas Furuseth 18.04.2017 | 10.38
Facebook Twitter LinkedIn

1. Plass DNB Teknologi 

Fortsatt råder DNB Teknologi på topp over alle andre fond i forhold til antall klikk på Morningstar.no. Fondet fortsetter å ha svært gode resultater å vise til og har gjort det vesentlig bedre enn både konkurrenter og indeksen Morningstar benytter. Fondet er også blitt stort i norsk sammenheng med en forvaltningskapital på nesten 11 milliarder kroner. Den største posisjonen i fondet er per siste rapportering LM Ericsson, etterfulgt av Alphabet, Facebook og tyske Wirecard. Fondet bør inngå som en del av en diversifisert portefølje

2. plass DNB Global Indeks 

Rett bak det aktive fondet DNB Teknologi finner vi lavkostnadsfondet DNB Global Indeks. Fondet har 4 stjerner og viser dermed at det henger svært godt med i konkurransen mot andre globalfond, aktiv som passive. Dette fondet har også vokst seg svært stort i henhold til norske forhold med sine 18,6 milliarder kroner under forvaltning. Fondet egner seg godt som en hovedkomponent i en portefølje, og bør ikke by på overraskelser i forhold til referanseindeks.

3. plass Alfred Berg Gambak

Vinneren av Morningstar Fund Awards 2017 har hatt en tøff start på 2017 etter mange år med sterke resultater. Fondet har falt med 3,2 prosent første 3 måneder, og er med det 3,9 prosentpoeng bak indeks og omtrent det samme bak gjennomsnittet i kategorien. Overfladisk sett, later det til at årsaken er like mye hva forvalter hadde i fondet, som det han ikke hadde. Blant annet har Telenor gått bra hittil i år, mens forvalter Leif Eriksrød hadde 0 i porteføljen. Fiskerelatert har vært svakere og Eriksrød har vært glad i denne sektoren, noe som har gitt motvind. Tilsvarende har lokomotivene gått bra innenfor Finans, mens Eriksrød har hatt blant annet Axactor, Protector og Skandiabanken. Selv om han totalt sett er i minus hittil i år, så er det også lyspunkter, energi har vært et område hvor det gikk bedre i første kvartal i henhold til Morningstar Direct..

4. plass Delphi Nordic 

Forvalter Øyvind Fjell i fondet har blitt byttet ut med Håkon H. Sætre. Dette skaper naturlig nok oppmerksomhet. Fjell har hatt svært gode resultater å vise til i Delphi Nordic og kapitalen har økt under hans ledelse. Sætre har derimot hatt gode resultater i norske aksjer, så får vi se hvordan det går i et større investeringsunivers. Avkastningen hittil i 2017 er det fortatt ingenting å si på, den er fortsatt god.

5. plass DNB Health Care 

5.plassen har 5 stjerner og rett i underkant av 3 milliarder under forvaltning. Fondet ligger på linje med resten av kategorien hittil i år, men det er bedre enn Morningstars tildelte indeks. Fondet fikk ny forvalter i 2012 gjennom valget av Eirik Hernes Larsen. Han fikk en vanskelig start i 2012 og 2013, men i perioden etter har resultatene gått hans og andelseiernes vei, målt i relative termer. Målt absolutt, var 2016 vanskelig, mens det har gått varmt i svingene helt siden 2012 målt i norske kroner.

6. plass Nordea Stabile Aksjer Etisk  

Fondet forvaltes av en duo bestående av Robert Næss, som sitter i Bergen, og Claus Vorm, som sitter i København. Fondets søster i Luxembourg har en Bronze Morningstar Analyst Rating. Forskjellen mellom dette fondet og det i Luxembourg er strengere etisk filtrering, og faktisk noe lavere årlige kostnader. Det norske fondet har nesten ti milliarder under forvaltning, men Luxembourg og diskresjonære mandater gjør at strategien har vesentlig mer kapital totalt under vingene. Næss og Vorm hadde en tøffere periode i 2016 enn tidligere, spesielt målt mot Morningstars kategoriindeks, men etter flere sterke år var det muligens forventet. Førstekvartal gikk dog bedre og fondet er på linje med kategorisnittet og over verdi-indeksen. Det skal rett nok sies at fondets resultater er på det jevne mot for eksempel DNB Global Indeks i 2016 og hittil i år 2017. Fondets gode historiske avkastning er en ting, men hovedpoenget til Næss og co. er at man også får lavere risiko, og det ser vi spesielt på Morningstar Risiko-fliken. Den er blant de 10 % laveste i kategorien, god avkastning og svært lave historiske svingninger gir god uttelling for Morningstar Rating (5 Stjerner).

7. plass Forte Trønder 

Det er nok ikke uten grunn at Forte Trønder dukker opp på topp 10 listen. Fondet hadde spektakulær avkastning i 2016, men dessverre har fallet i første kvartal vært minst like spektakulært. Fondet er også relativt lite i norsk sammenheng, med fare for å skrive det åpenbare, vær beredt på store krumspring. Forvalter av fondet er Jomar Kilnes som har vært forvalter siden januar 2013. I tillegg forvalter han også Forte Norge fondet. Trønder fondet skal ha, som navnet tilsier, investeringer i selskaper som har en regional tilknytning til Midt-Norge.

8. plass Storebrand Vekst 

Et fond til som ikke er fremmed for å ta høy risiko. Andreas B. Lorentzen har hatt stor sukess i dette fondet og resultatene har vært gode over tid. Men vær oppmerksom på høy risiko, han har stort innslag av små vekstselskaper i porteføljen (tilsvarende Forte Trønder ovenfor).

9. plass Skagen Kon-Tiki 

Vi må ned til 9. plass før vi finner forvalterne fra Stavanger. Ved tidligere tilsvarende gjennomganger når vi har sett på hvilke fond dere brukere har klikket mest på har ofte Skagen fondene kommet godt opp på listen. Fondet har gjort det godt hittil i år, og ligger 1,8 prosentpoeng foran indeks etter at 1. kvartal er gjort opp. 13 % avkastning i absolutte termer gjør at vi får håpe forvalterne får arbeidsro og kapitaluttaket stilner. I tillegg håper nok investorene på roligere tider i forvalterrekkene. Morningstars analytikere har bekymringer rundt Skagens evne til å holde på talentfulle forvaltere, men Skagen Kon-Tiki har fortsatt en positiv vurdering i form av Bronze Morningstar Analyst Rating.

10. plass KLP AksjeVerden Indeks 

Sist ut på topp 10 listen vår finner vi et globalt indeksfond til, denne gangen fra KLP og med vekstmarkeder (ca. 11 % av fondet). Igjen er dette et fond som egner seg godt til hovedstolen i porteføljen og som ikke bør gi investorene overraskelser. 

Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Alfred Berg Gambak C (NOK)63 144,26 NOK0,69Rating
Delphi Nordic A50 682,35 NOK-2,05Rating
DNB Global Indeks A689,49 NOK-1,81Rating
DNB Health Care A617,88 NOK-0,50Rating
DNB Teknologi A4 730,10 NOK-1,90Rating
FORTE Trønder353,03 NOK0,75Rating
KLP AksjeVerden Indeks P6 540,95 NOK-1,68Rating
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk6 011,27 NOK-0,12Rating
SKAGEN Kon-Tiki A1 220,18 NOK-1,38Rating
Storebrand Vekst A474 252,71 NOK-0,08Rating

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer