Norske aksjefond, vinnere og tapere i år

Ettersom markedet har slått hardt ned på selskaper med svak finansiell helse, småselskaper og leverandørindustrien, er forskjellen stor blant ‘norske aksjer’-fond.

Thomas Furuseth 13.10.2014 | 9.18
Facebook Twitter LinkedIn

Vi skrev nylig litt om hvilke aksjer som var vinnere og tapere hittil i år, og drar denne informasjonen opp et nivå, til fondene. Når man skal se på konkrete årsaker til mer- og mindreavkastning så kan det være ganske tidkrevende øvelse da det er mange bevegelige deler i et fond og når man ser på makrofaktorer på fondet må en enten grave veldig eller ta visse forutsetninger.

Merk. First Delta og First SMB er ikke med i henholdsvis topp- og bunnlisten siden vi ikke har porteføljedetaljer og således ikke kan gjøre fundamentalvurderinger av fondene. Avkastning er per 30.9.2014. Avkastning står i etter indeks eller fondsnavn i %.

Topp 4 hittil i år, Oslo Børs Hovedindeks 11 %

Landkreditt Utbytte 19,5 %

Fondet har en gjennomsnittlig Morningstar Style Box som er Liten/Verdi, og i artikkelen over så nevnes det at det er nettopp småselskapene og verdiselskapene som har slitt. Når Landkreditt Utbytte fortsatt kommer på toppen, så kommer det av at de er tungt inne i finanssektoren, med sparebankene i førersetet. I motsatt fall har forvalter unngått eller hatt mindre vekt i, mange av de sektorene som har slitt tungt (energi, materialer også videre).

Alfred Berg Gambak 18,8 %

Alfred Berg Gambak har en annen sammensetning, men fortsatt har forvalteren en generøs posisjonering innen finans og fiskeindustri. Spesielt posten i Prospector Forsikring har vært profitabel, mens noen av energiinvesteringene har holdt tilbake. Dermot har forvalteren holdt energivektingen lav, noe som trolig har hjulpet i kampen mot konkurrentene, dog har han også lav vekting mot Statoil som har steget mer enn referanseindekser i år.

Handelsbanken Norge 15,7 %

Handelsbanken Norge er noe mer forsiktig posisjonert enn de to foregående fondene. Men har fortsatt slått an med Protector Forsikring (+112 %)og har mange fiskerier slik som Bakkafrost (+48,5 %), i tillegg var han på rett side når han valgte industriselskapene (AF Gruppen, Kongsberg Gruppen, Veidekke). I motsetning til de foregående fondene, hadde forvalteren også en god slump i Statoil ved årets start.

Swedbank Generator 14,9 %

Her mangler vi dessverre oppdaterte porteføljer, så da blir det vanskelig å se utviklingen over tid, men det ser ut til å være fisk, Yara og Norsk Hydro som er hovedtemaet til porteføljen.

Tapere hittil i år, Oslo Børs Small Cap 4,1 %

DNB SMB 4,6 %

Fondet DNB SMB er blant de fem dårligste i kategorien norske aksjer i år. Men, fondet er foran indeksen med 0,5 prosentpoeng, slik at de relative resultatene er likevel gode. Fondet har også en lengre liste med investeringer, noe som gjør at årsaken til resultatene er noe mer sammensatt. Overordnet så er det småselskapseksponeringen som gjør at fondet henger etter storebrødrene. Det er også ganske mange vinnere og tapere blant porteføljene per årsslutt og august månedsslutt (2013/2014). Igjen ser vi at forvalter blant annet har fiskeoppdrett som SalMar, Scottish Salmon og Austevoll Seafood. I tillegg hadde forvalter også Protector Forsikring. Listen med vinnere og tapere i fondet er nesten like lang, og det er nok også årsaken til totalavkastning på 4,6 % hittil i år. Og som nevnt, det er foran småselskapsindeksen.

Holberg Norge 3,6 %

Tilsvarende som DNB SMB, har Holberg Norge en småselskapsbias, samtidig som fondet også har en verditilt i porteføljen. I år har ikke dette vært en god kombinasjon. Innenfor energi har forvalterne valgt å gå utenfor Statoil, og dette har vært en av de svake sidene ved fondet. I tillegg har de en liten, og stadig mindre, andel av fondet i helsevern. Denne sektoren har slitt veldig og preges av unge selskaper.  De gode sidene inkluderer selskaper som Yara, Norsk Hydro og Borregaard. Fondets referanseindeks er Oslo Børs Fondsindeks. I samme periode oppnådde denne indeksen en avkastning på 9,2 %.

Storebrand Vekst 3,0 %

Også her har forvalter en større eksponering mot småselskapene, noe som borger for svak avkastning i utgangspunktet når markedene har vært slik de har vært. Det er nok innenfor energisektoren de største utfordringene for forvalteren finnes i år. Selv om det finnes store variasjoner innad i porteføljen, så blir det overordnede bildet at det sammenlagt har blitt svak positiv avkastning hittil i år.

Nordea SMB -5,6 %

Nordea SMB står i en særstilling som det eneste ‘norske aksjer’ - fondet med negativ avkastning i årets første 9 måneder. Fondet har også stor underavkastning i forhold til Oslo Børs Småselskapsindeks. Årsaken ligger naturlig nok i fondets posisjonering i leverandørkjeden i energi-sektoren, men fondet har også hatt en rekke gruveselskaper og shippingselskaper i porteføljen som henger på som et søkke. Forvalter har også funnet frem noen vinnere, men disse er dessverre i mindretall i år.

Overordnet

Overordnet så er det noen gjengangere i alle porteføljene. Det kjappe blikket ovenfor er en forenklet versjon med fokus på noen områder. Som nevnt innledningsvis er det mange bevegelige deler, blant annet kjøp og salg av verdipapirer, og relatert til det, kjøp og salg av fondsandeler av investorer, og hvilke verdipapirer som finnes i porteføljen.

Det er ganske konsekvent, naturlig nok, at de forvalterne med god avkastning har enten store selskaper i porteføljen, ofte med finans og fisk, samt at de har (hatt) Statoil eller noen av de andre tungvekterne på Oslo Børs. Har man oljeservice, helsevern, shipping, gruve og småselskaper så er sannsynlighetene større for at fondet har slitt. Noen av sektorene er sykliske her, så de kan komme tilbake med full styrke, men om det skjer om 1, 5 eller 10 år vet man ikke. I tillegg er det noen av problemselskapene som har høy gjeld og svak finansiell helse, så forutsetningen er at man selskapene klarer å komme seg gjennom de svake markedene.

Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Alfred Berg Gambak C (NOK)58 617,08 NOK0,02Rating
DNB SMB A1 452,26 NOK-0,58Rating
FIRST Generator S4 494,74 NOK-1,03Rating
Holberg Norge A1 019,67 NOK-0,20Rating
Landkreditt Utbytte A293,97 NOK-0,26Rating
Storebrand Vekst A414 537,54 NOK-0,48Rating

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer