Vinnere av Morningstar Fund Awards Norge 2020

Tradisjonen tro får du her oversikten over vinnerne av Morningstar Fund Awards 2020.

Thomas Furuseth 11.03.2020 | 13:20
Facebook Twitter LinkedIn

Morningstar Fund Awards Norge

Bakgrunn og hensikt

Morningstar har hatt prisutdelinger i lang tid, og hensikten er å sette søkelyset på fond og forvaltningsselskaper som har utmerket seg med sterke resultater. Siden prisutdelingen er årlig, mener vi det er riktig å vektlegge forrige års resultater, men Morningstar ønsker ikke å dele ut pris til et fond eller selskap som tilfeldigvis havnet på toppen på bakgrunn av ett enkeltår. Derfor ser vi også på 3 og 5 års avkastning og risiko. Risikojusteringen er sterkere enn det som er tilfelle i ren Morningstar Rating, noe som betyr at de fondene som bommer med høyere nedsiderisiko vil ofte få vanskeligheter med å komme på topp. Det betyr også at det er en viss fordel for fond som har relativt sett lavere svingninger å komme oppover på listen.

Fondene må også være relativt enkle å få tak i, selv om Norge er et relativt åpent fondsmarked, vil distributørene gjerne tilgjengeliggjøre en undergruppe av fondene som har markedsføringstillatelse.  Prisutdelingen tar dermed flere lokale hensyn, noe eksempelvis Morningstar Rating ikke gjør i tilsvarende grad.

I tillegg til strengere risikojusteringer, forsøker Morningstar å være konservativ når det gjelder å utdele Fund Awards til fond som har tatt stor risiko. Men, som alltid, historien trenger ikke nødvendigvis å si noe om fremtiden. Derfor må investorer fortsette å vurdere hvor godt egnet hvert enkelt fond er som en komponent i egen portefølje.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!
Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
FIRST Yield1 047,09 NOK0,00Rating
Landkreditt Utbytte A273,14 NOK1,34Rating
MFS Meridian European Research A1 EUR47,84 EUR0,36Rating
ODIN Global C451,47 NOK0,45Rating
SEB Nordic Small Cap C913,04 EUR1,08Rating

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern