Hvor aktive er fondene og forvalterne?

Hvor mye bør en betale en aktiv forvalter? Svarene er ikke så rett frem som en skulle tro. 

Thomas Furuseth 07.04.2014 | 12:40
Facebook Twitter LinkedIn

Diskusjonen har blusset opp også i Norge, etter at både Danmark, Finland og Sverige har hatt presseoppslag. Bakgrunnen er forskning fra USA utført av Martijn Cremers og Antti Petajistö som kalte visse fond for skapindeksfond (ekstern lenke).

Skapindeksfond er altså fond hvor man tar betalt for aktiv forvaltning, men som realiteten tar for små veddemål til å ha mulighet til å gi god meravkastning i følge forskerne. En annen gruppe (duoen deler forvalterne inn i 4 grupper avhengig av fondenes Tracking Error og Active Share) forvaltere som tok store veddemål og som derfor hadde mulighet til å gi attraktiv meravkastning. De fant også at denne gruppen forvaltere hadde klart å gi god meravkastning.

Morningstar tilbyr aktiv andel-kalkulering i profesjonelle verktøy slik som Morningstar Direct, men for tiden ikke på våre gratis-websider. Active share (heretter aktiv andel) regner ut hvor stor del av porteføljen til fondet avviker fra fondets referanseindeks. 10 % aktiv andel vil med andre ord si at fondet avviker 10 % fra indeksens posisjonering, eller er 90 % likt som fondet ved måletidspunktet.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!
Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
SKAGEN Global A  

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies