Topp 10 fond hittil i 2022

Dette er de mest besøkte fondene på morningstar.no hittil i år.  

Guro Tungeland 04.07.2022 | 17.13
Facebook Twitter LinkedIn

magnifying glass

2021 var et meget godt år for aksjemarkedene til tross for koronapandemien. Både Morningstar Norge indeksen og Morningstar Global indeksen steg med hele 22,6% i 2021, og Morningstar Norden indeks la seg på solide 23,7%. Årene med koronapandemi førte til sterk investeringslyst blant norske investorer. Dette har derimot bremset noe ned hittil i 2022 ettersom vi har fått kjenne på markedsuro i form av blant annet den russiske invasjonen av Ukraina og økt bekymring for inflasjon. Morningstar Norge indeksen har falt med 4,05% hittil i år, og Morningstar Norden indeksen er ned hele 17,98%.

Når det oppstår markedsuro og -turbulens merker vi i Morningstar at flere søker opp fondene sine for å få en oversikt over hvordan de blir påvirket av hva som skjer. Dersom et fond dekkes i media, vil det også bidra til økt trafikk på våre nettsider, ettersom det aktuelle fondet blir søkt opp av interessentene. Derfor ser vi ofte at hyppige besøkte fond enten er på topp eller bunn med hensyn til avkastninger, betinget at disse fondene allerede har en viss grad av investorinteresse. Topp 10 listen under viser derfor kun de mest populære fondene fra 01.01.2022 til og med 01.06.2022, basert på antall unike sidevisninger på morningstar.no i løpet av denne perioden. Listen er rangert fra mest til minst besøksklikk blant de 10 mest besøkte fondene, der DNB Teknologi har mest besøksklikk og ODIN Sverige har minst. Avkastningstallene og annen data er oppdatert til og med 01.06.22, med mindre annet er opplyst.

1- DNB Teknologi A

DNB Teknologi er nok en gang det fondet dere har besøkt mest på morningstar.no. Fondet har en Morningstar Rating på 5 stjerner, noe som indikerer at fondet har en relativt høy risikojustert avkastning i forhold til konkurrerende fond i Morningstar kategorien «Bransjefond, Teknologi». DNB Teknologi ble nylig oppgradert fra en Morningstar Quantitative Rating of Silver til Gold, hvilket indikerer at Morningstar sin maskinlærende statistiske modell forventer at fondet skal levere positiv alfa i forhold til kategoriindeksen (her: MSCI World Information Tech) over en periode på minimum 5 år. DNB Teknologi kan vise til en negativ avkastning på minus 8,47% per 01.06.2022, tilsvarende 1. prosentil innad i Morningstar kategorien (prosentilene er fra 1 til 100, der 1 prosentil reflekterer fondene med best avkastning).

Avslutningsvis kan det nevnes at DNB Teknologi har 5 glober i Morningstar Sustainability Rating, hvilket indikerer at fondsporteføljen har en lav ESG-risiko. Fondet er også tildelt Morningstar Low Carbon Designation – en utmerkelse som indikerer at fondsporteføljen har lav karbonrisiko og lav eksponering mot fossilt brensel, hvorav det har en Carbon Risk Score på 3,74 og Fossil Fuel Involvement på 0%.

2- DNB Global Indeks A

DNB Global Indeks er også en gjenganger på topplisten over de mest besøkte fondene på morningstar.no. Indeksfondet endte med en 25,5% avkastning i 2021, men er ned med minus 10% hittil i år. Til sammenligning har referanseindeksen MSCI World en negativ avkastning på minus 14,8% hittil i år. DNB Global Indeks har en Morningstar Rating på 4 stjerner, noe som indikerer at aktive forvaltere absolutt har noe å strekke seg etter for å utkonkurrere dette og andre indeksfond. Det blir tildelt Silver i Morningstar Quantitative Rating og 3 glober i Morningstar Sustainability Rating.

3- KLP AksjeGlobal Indeks

KLP AksjeGlobal Indeks er også et indeksfond som går igjen på topplistene. Indeksfondet hadde nesten dobbelt så høy avkastning i 2021 (25,67%) sammenlignet med 2020 (13,86%). Hittil i år har det derimot en negativ avkastning på minus 11,57%, som er marginalt dårligere enn DNB Global Indeks (-10%), men likevel bedre enn referanseindeksen MSCI World (-14,8%). KLP AksjeGlobal Indeks har 4 stjerner i Morningstar Rating og Silver i Morningstar Quantitative Rating. I tillegg er fondet tildelt 3 glober i Morningstar Sustainability Rating.

4- Alfred Berg Gambak

Alfred Berg Gambak er et aktivt forvaltet fond som manøvrerer i det norske aksjemarkedet. Fondsporteføljen består i hovedsak av mellomstore- og små norske selskaper, og fondet har størst eksponering mot sektorene finans, materialer og energi i henhold til porteføljebeholdningen per 31.05.2022. Fondet hadde en avkastning på 23,92% i 2021, og har en negativ avkastning på minus 9,57% hittil i år, tilsvarende 57. prosentil i kategorien «Norge». Til sammenligning har referanseindeksen Oslo Børs Fondsindeks en negativ avkastning på minus 8,12% hittil i år. Alfred Berg Gambak er tildelt 5 stjerner i Morningstar Rating, Silver i Morningstar Quantitative Rating og 3 glober i Morningstar Sustainability Rating.

5- Eika egenkapitalbevis

Eika Egenkapitalbevis er en nykommer på vår topp 10-liste. Fondet investerer i stor grad i egenkapitalbevis i norske sparebanker, i tillegg til andre nordiske aksjer innen finanssektoren. Eika egenkapitalbevis hadde en sterk avkastning på 39,99% i 2021, men har en negativ avkastning på 9,34% hittil i år. Til sammenligning har referanseindeksen Oslo Børs egenkapitalbevisindeks en negativ avkastning på 12,78% hittil i år. Eika Egenkapitalbevis er tildelt 5 stjerner i Morningstar Rating, og har en Neutral Morningstar Quantitative Rating. Fondet er også tildelt 5 glober i Morningstar Sustainability Rating.

6- BlackRock Global Funds – World Technology Fund A2

BlackRock-fondet er det eneste ikke-nordiske fondet på topp 10 listen, og er også en gjenganger på listen. BGF World Technology  fondet har 4 stjerner i Morningstar Rating og Bronze i Morningstar Analyst Rating. Fondet slet litt i 2021 og fikk en avkastning på 11,2%, i motsetning til 80,7% i 2020. Man kan derimot ikke si at det har gått særlig bra hittil i år heller, med en negativ avkastning på minus 30,48%, tilsvarende 70. prosentil innad i kategorien «Bransjefond, Teknologi». Men fondet har allikevel gjort det meget sterkt historisk sett. For eksempel er 10-års annualisert avkastning på hele 21,8% per 01.07.2022. Avslutningsvis kan det nevnes at BGF World Technology er tildelt 4 glober i Morningstar Sustainability Rating, samt at fondet er tildelt Morningstar Low Carbon Designation.

7- DNB Miljøinvest A

Fokus på ESG og bærekraft blir stadig mer populært blant investorer, og interessen for DNB Miljøinvest er en indikator på dette. Fondet hadde en relativt sterk avkastning i 2021, mens det hittil i år har en negativ avkastning på 12,13%, tilsvarende 67. prosentil innad i kategorien «Bransjefond, Alternativ energi». DNB Miljøinvest har 3 stjerner i Morningstar Rating og er tildelt Silver i Morningstar Quantitative Rating. I tillegg er fondet tildelt hele 5 glober i Morningstar Sustainability Rating, hvilket betyr at fondet er blant topp 10% av fondene med lavest ESG-risiko blant sammenlignbare fond i henhold til Sustainalytics og Morningstar sin metodikk.

8- Storebrand Renewable Energy S

Storebrand Renewable Energy fortsetter å være et populært fond blant fondsinvestor, og er også en gjenganger på topplistene våre. Som navnet tilsier fokuserer det på fornybar energi, og fondet er tildelt 4 glober i Morningstar Sustainability Rating. Dette er et relativt nytt fond som klatret rett til topps med en avkastning på hele 144,3% den 22.01.2021. Men etter oppturen har fondet derimot møtt betydelig motvind, og avkastningen i 2021 endte på minus 15,83%, tilsvarende 95. prosentil innad i kategorien «Bransjefond, Alternativ energi». Hittil i år har det derimot hatt en marginalt positiv avkastning på 1,64%*. Storebrand Renewable Energy er tildelt Silver i Morningstar Quantitative Rating.

*Avkastningen gjelder Storebrand Renewable Energy S. Denne S-andelsklassen ble i november 2021 i praksis stengt for privatinvestorer, ettersom minsteinnskuddet økte til 10M NOK. Samtidig opprettet Storebrand en ny andelsklasse i samme fond med minsteinnskudd på kr. 300.

9- Landkreditt Utbytte A

Landkreditt Utbytte er enda en av nykommerne på topp 10-listen vår. Dette er et aksjefond som i hovedsak investerer i utbyttebetalende norske aksjer og egenkapitalbevis notert på Oslo Børs. Fondet hadde en oppgang fra en avkastning på 7,11% i 2020, til en avkastning på 27,34% i 2021. Hittil i år har det derimot ikke gått like bra, med en negativ avkastning på minus 14,11%. Fondet er tildelt Neutral i Morningstar Quantitative Rating, 3 Morningstar Rating-stjerner og 3 glober i Morningstar Sustainability Rating.

10- ODIN Sverige C

ODIN Sverige C er det siste fondet på listen. Fondet har en portefølje bestående av aksjer og aksjerelaterte instrumenter i svenske selskaper. De siste tre årene har fondet hatt en solid avkastning på gjennomsnittlig 40,49% fra 2019 til 2021, mens det hittil i år har hatt en nedgang med en negativ avkastning på minus 34,28%. Fondet har størst eksponering mot industri-sektoren med 35%, mens den resterende eksponeringen er godt diversifisert mellom flere sektorer – de største andelene er blant annet kommunikasjonstjenester (14,48%), teknologi (19%) og helse (13,38%). ODIN Sverige er tildelt 4 glober i Morningstar Sustainability Rating, 3 stjerner i Morningstar Rating og en Morningstar Quantitative Rating på Neutral.

Gjennomgangen ovenfor er ikke ment å være en anbefaling av kjøp eller salg. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.

Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Alfred Berg Gambak C (NOK)62 185,66 NOK0,10Rating
BGF World Technology A286,81 USD-2,05Rating
DNB Global Indeks A664,49 NOK-0,87Rating
DNB Miljøinvest A1 509,76 NOK-0,74Rating
DNB Teknologi A4 530,78 NOK-0,97Rating
Eika Egenkapitalbevis467,51 NOK0,06Rating
KLP AksjeGlobal Indeks S7 431,29 NOK-0,79Rating
Landkreditt Utbytte A311,64 NOK-0,16Rating
ODIN Sverige C NOK10 112,09 NOK0,41Rating
Storebrand Renewable Energy S1 314,16 NOK-1,82Rating

Om forfatteren

Guro Tungeland  er OfficeIntern hos Morningstar Norge, og bidrar med innhold på morningstar.no

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer