Eksklusjon av etiske årsaker, har det en hensikt?

Debatten rundt eksklusjon deler seg ofte i to motpoler, som snakker rett forbi hverandre og temperaturen stiger. Mest sannsynlig har begge polene gode poenger.

Thomas Furuseth 14.10.2019 | 9:12
Facebook Twitter LinkedIn

Hvorfor eksklusjon?

Det kan være mange formål med å velge bort deler av investeringsuniverset, alt fra å statuere et eksempel, til å tilpasse seg det man mener er lokalsamfunnets normer. Hvis investorene visste at man eide selskaper som lager klasevåpen og deler til atomvåpen, hvordan ville de reagert? Dersom svaret er at en vesentlig del av andelseierne ville ha negative følelser knyttet til en slik investering tilsier det at man bør reflektere disse normene når man investerer. Samtidig kan man ikke la antagelser om andelseierne detaljstyre forvaltningen heller, så det er naturlig å se på de områdene som kan være mest kontroversielle.

En slik eksklusjon gjøres prinsipalt ikke av avkastningsgrunner, men av et ønske om å ikke bidra med aktiviteten eller tjene penger på den.

Man kan også ha sammenfallene interesser i at man tror enten at risikoen ved å investere er for høy, eller at avkastningen er bedre et annet sted, men dette går da under aktiv forvaltning.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!
Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies