Nye fond, avviklede fond og andre oppdateringer siste halvår 2018

Alfred Berg Nordic Gambak, Alfred Berg Nordisk Ansvarlig Kapital er blant nyvinningene, mens Skagen Credit ble lagt i kisten.

Thomas Furuseth 10.12.2018 | 10.04
Facebook Twitter LinkedIn

Avviklinger av fond

Etter at Storebrand overtok styringen av Skagen har det kommet inn noen endringer, Skagen Credit og klasser av dette fondet ble avviklet i sommermånedene. Euroversjonen av fondet hadde en avkastning som så slik ut.

Skagen Credit fra vugge til grav

I tillegg ble Heimdal Flex avviklet, et fond som befant seg i kategorien Kombinasjonsfond, NOK Aggressiv som var forvaltet av Heimdal Forvaltning (tidligere North Sea Gem).

Nye fond og nye klasser

Storebrand har lansert en lang rekke klasser av eksisterende fond. En klasse av et fond er den samme varianten, men vanligvis med forskjellig avgiftsnivå (og eventuelt avgiftsstruktur i tilfelle resultatbaserte kostnader), ulik valuta, og (for fond med utenlandsk domisil) valutasikring. Blant fondene som har fått flere klasser er Storebrand Global ESG Plus, Storebrand Global Indeks, Storebrand Global Kreidtt, Storebrand Global Multifactor, Storebrand Global Solutions, Storebrand Indeks – Alle Markeder, Storebrand Norsk Kreditt IG og Delphi Global.

Alfred Berg har lansert nye fond, blant annet Alfred Berg Nordic Gambak, som skal forsøke å replikere suksessen med den norske varianten av Gambak. Det er flere forvaltere som kniver i denne kategorien enn det er i norske aksjer, så de skal få litt å bryne seg på i denne kategorien. I tillegg har Alfred Berg Nordisk Ansvarlig Kapital blitt lansert, dette fondet har minstetegning på 500 000 kroner, så fondet retter seg nok mot den profesjonelle delen av markedet eller i det minste formuende.

DNB har lansert 2 nye sektorindeksfond, henholdsvis DNB Global Industrisektor Indeks A og DNB Materialsektor Indeks A. I tillegg har DNB Health Care fått en klasse til.

KLP har lansert KLP AksjeGlobal Small Cap Flerfaktor, First lanserte First Norge Fokus og First Pengemarked. SR-Bank kom med to nye klasser til SR-Utbytte, og lanserte SR-Bank Rente.

The flow show

Nettotegning per aktiva i 2018 norsk domisil

Tallene ovenfor er utelukkende fond som er basert i Norge, men vi ser at splitten mellom aktive og passive nettotegningen er interessant. For å få med hele perspektivet så har jeg her tatt ut informasjon om hele 2018. Så mens aktive aksjefond hadde 5 måneder på rad med uttak på til sammen 4,5 milliarder i perioden april til og med august, hadde indeksfondene bare nettouttak i mai og juni og da begrenset til 550 millioner. Videre så vi denne fortsatte divergensen i oktober, hvor aktive aksjefond hadde uttak, mens passive fond satte (foreløpig) innskuddsrekord i 2018. Selv om vi har passert ny måned, så er det etterslep på rapporteringen av fondsstørrelser så vi må vente litt til med å få fullverdige tall for november.

Overordnet ser det ut til å bli et godt år for fondsforvalterne med 28 milliarder nye kroner å forvalte når man ser bort ifra hva markedsforhold gjør med forvaltningskapitalen. Den sterke veksten i passive fond gjør at markedsandelen til indeksfond nå utgjør 28 % av aksjefondenes kapital.

Hvis vi ser på forvaltere, ser vi noen gjengangere på topp og bunn, blant annet fortsetter kapitaluttakene fra Skagen, mens Storebrand og DNB er de med størst tegning i sine egne fond.

Topp og bunn nettotegning ti første måneder 2018

 

Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Alfred Berg Nordic Gambak C (NOK)220,34 NOK0,13Rating
Alfred Berg Nordisk Ansvar Kap I (NOK)110,15 NOK-0,09
DNB Global Industrisektor Indeks A229,50 NOK0,32Rating
DNB Global Materialsektor Indeks A204,07 NOK-0,08Rating
FIRST Money Market1 031,03 NOK0,00
FIRST Norway1 529,26 NOK-0,44Rating
KLP AksjeGlobal Small Cap Flerfaktor P1 979,99 NOK-0,10Rating

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer