Positiv vekst i fondsmarkedet, men farten har sakket ned

Den positive trenden ser ut til å fortsette i fondsmarkedet og særlig fremvoksende markeder gjør det bra, til tross for tregere vekst totalt sett blant alle fondstyper

Valerio Baselli 22.03.2023 | 17.29
Facebook Twitter LinkedIn

Raccolta

Etter en meget positiv start på året tok investorene foten vekk fra gasspedalen i februar. Fond hjemmehørende i Europa med et langsiktig fokus tiltrakk seg 21,7 milliarder euro i netto nye innskudd, mindre enn halvparten av det som var fasiten for januar.

Forrige måned falt også globale aksjer etter sterke oppganger i januar. Stramme økonomiske data antydet at en pause i renteøkningene fortsatt kan være et stykke unna. Federal Reserve, Den europeiske sentralbanken og Bank of England hevet alle rentene i løpet av måneden. På rentesiden har globale statsobligasjonsrenter steget, noe som betyr at prisene har falt.

Aksjefond dro inn 7,7 milliarder euro, som markerte fire positive måneder på rad, selv om tilsiget falt til en tredjedel av forrige måneds tilførsel. Globale aksjefond i fremvoksende markeder var de mest solgte i kategorien, med 7 milliarder dollar i tilførsler. Dette til tross for at aksjer i fremvoksende markeder ga negativ avkastning i februar, og gjorde det dårligere enn globale aksjer. Nye spenninger mellom USA og Kina tynget markedssentimentet, mens sterkere enn ventet amerikanske makrodata økte oddsene for fremtidige renteøkninger. Mot dette bakteppet styrket dollaren seg og fungerte som en ytterligere brems på utviklingsmarkeder.

Obligasjonsfondene fortsatte imidlertid sitt positive momentum med 17,3 milliarder euro i netto nysalg i februar, igjen den fjerde måneden på rad med tilsig. Størstedelen av denne nye kapitalen er allokert til fond eksponert mot obligasjoner med fast løpetid - disse porteføljene inneholder obligasjoner med forfallsdato i tråd med fondets måldato og alle obligasjoner holdes til forfall -, selskapsobligasjoner i euro og globale obligasjoner.

Såkalte balanserte strategier tapte 1,9 milliarder euro, og markerte den syvende negative måneden i løpet av de siste ni. Råvarefond tjente 421 millioner dollar i nettoinngang i løpet av måneden. WisdomTree Copper ETC alene tiltrakk seg 798 millioner.

Pengemarkedsfond tapte 4,2 milliarder euro på veien. Til slutt falt eiendelene til langsiktige fond som hører hjemme i Europa til 10,687 billioner euro ved slutten av februar 2023, sammenlignet med 10,704 billioner euro per 31. januar 2023.

Raccolta

Raccolta

Aktiv vs passiv ledelse

Langsiktige indeksfond hadde positiv nettoinngang på 10,7 milliarder euro i februar, mot 11,2 milliarder euro i aktivt forvaltede fond. Passive strategier har vært i stand til å tiltrekke seg kapital på tvers av alle større aktivaklasser. Balanserte, alternative og råvarefond fikk innløsninger på den aktive siden. I mellomtiden var aksjer og obligasjoner i stand til å tiltrekke seg innstrømninger til både aktive og passive produkter.

Markedsandelen til langsiktige passive fond var på 24,26 % i februar 2023 opp fra 22,49 % i februar 2022. Dersom pengemarkedsfond, som er domenet til aktive forvaltere, er inkludert, er markedsandelen til indekserte fond 21,23 %, opp fra 20,07 % 12 måneder tidligere.

Raccolta

Den bærekraftige bølgen

Midler som hører hjemme under artikkel 8 i den europeiske SFDR-forordningen registrerte sin fjerde måned på rad med netto tilførsel, og tiltrakk seg 13 milliarder euro i februar. I tillegg tildelte investorer forrige måned 1,3 milliarder kroner i «mørkegrønne» strategier (artikkel 9).

De siste månedene har kapitalforvaltere forberedt seg på å implementere SFDR Level 2 Regulatory Technical Standards (RTS), som trådte i kraft i januar 2023, som igjen krever at kapitalforvaltere avslører mer informasjon om miljømessige, sosiale og styringstilnærminger (ESG) for fondene deres. I påvente av dette oppdaterte regelverket har flere forvaltere revidert fondsklassifiseringen og nedgradert mange produkter fra artikkel 9 til artikkel 8: ifølge Morningstar-data, mellom oktober 2022 og februar 2023, falt fond klassifisert som artikkel 9 til 847 fra 1 058.

Raccolta

Kapitalforvaltningsselskapene som dro inn mest og minst

Nedenfor finner du en oversikt over de ti forvaltningsselskapene som lokket til seg størst andel fondsmidler samt selskapene som dro inn minst i Europa for februar. 

Finn ut hvilke kategorier, fond og selskaper som samlet inn mest eller minst. Klikk her for å laste ned hele rapporten.

 

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Valerio Baselli

Valerio Baselli  è Giornalista di Morningstar.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer