Topp 10 fond hittil i 2020

Disse fondene har vi klikket og kikket mest på under markedsturbulensen i 2020.

Thomas Furuseth 01.04.2020 | 16.15
Facebook Twitter LinkedIn

Under markedsturbulens merker også Morningstar at flere søker opp fondene sine for å få oversikt over hva som har skjedd. Det er naturlig. Samtidig bør man holde hodet kaldt og kun gjøre endringer som står i forhold til en gjennomtenkt plan. Dersom man begynner å gjøre endringer uten mål og mening, vil det fort kunne gjøre vondt verre.

Videre ser vi også tendenser til at det er noe som er på ferde, eksempelvis dersom et fond er ute i hardt vær i media, vil det kunne bidra til økt trafikk. Derfor ser vi ofte fond som er på topp eller bunn i avkastningslistene i disse listene på fond som har flest klikk, dog dersom disse fondene i utgangspunktet har en viss grad av investorinteresse fra før av. Altså, de er ofte fond som har (hatt) mange andelseiere og/eller mye forvaltningskapital. Tabellen ser på antall unike sidevisninger gitt av Google Analytics i perioden 1.1.2020 til 29.3.2020, rangert fra mest klikket til nummer 10 på listen.

DNB Teknologi A

DNB Teknologi A er en gjenganger på topplisten og er igjen råder den alene på topp. Det er nok fordi fondet har 24,8 milliarder kroner under forvaltning. Fondet har også 5 stjerner Morningstar Rating, men har hatt noe svakere avkastning i det siste. Blant annet 5,3 prosentpoeng lavere avkastning enn gjennomsnittet i kategorien i 2019 og fondet fortsetter den svake tendensen også hittil i 2020. Med aktive forvaltere bør man heve blikket og forvente perioder med mindreavkastning, hvis man ikke klarer dette bør man heller velge indekserte alternativer. Sektorfond slik som dette bør uansett kun inngå i en veldiversifisert portefølje. Morningstar estimerer at fondets andelseiere har tatt ut omtrent 3 milliarder kroner de første 3 månedene.

DNB Global Indeks A

Dette fondet er også en gjenganger på topplistene, et indeksfond som oppfører seg slik man forventer av et indeksfond, som markedet fondet forsøker å etterligne. Fondet er ned 6,8 % i år, frem til 27.3. og investorer har trukket ut et estimert beløp på 3,7 milliarder kroner hittil i år (til samme dato). Uttrekkene reflekterer nok heller frykt og sentiment rundt aksjemarkedene, heller enn endret oppfatning av noe som tross alt er et indeksfond. Fondet har en kapital på 18 milliarder kroner.

ODIN Eiendom C

ODIN Eiendom C har falt 20,9 % i år (per 27.3.2020). Fondet er vesentlig mindre enn de to foregående fondene, og har samtidig hatt estimert nettotegning på 376 millioner kroner. Det er mulig investorer ser etter investeringsmuligheter, 20,9 % er ikke like mye som eksempelvis et Norge-fond har falt, men det er samtidig en del mer enn hva globale aksjefond har opplevd. De globale fondene har dratt nytte av svak norsk krone, noe som har dempet fallet målt i norske kroner.

DNB Health Care A

Fondet har hatt en avkastning i norske kroner på +0,46 %. Det er ikke unaturlig at et fond som investerer i helseselskaper er av interesse i disse korona-tider, samtidig har fondet vært på topplisten i en lang stund før koronaviruset gjorde sitt inntok i markedene. Fondet har 4 stjerner og fått en estimert nettotegning på moderate 37,6 millioner kroner hittil i år, men det er nok bedre enn hva vi kommer til å se fra de brede aksjemarkedene i mars, fondet har p.t. en forvaltningskapital på 3,5 milliarder kroner, og er dermed betydelig mindre enn eksempelvis teknologifondet ovenfor.

KLP AksjeGlobal Indeks V

Nok et indeksfond på topplisten, denne gangen fra KLP og deres globale indeksfond rettet mot personkunder som ikke er valutasikret. Her har vi ikke like oppdaterte tall som for de andre fondene ovenfor, per utgangen av februar viste dette fondet til en nettotegning på 415 millioner kroner.

Alfred Berg Gambak

Alfred Berg Gambak har fem stjerner Morningstar Rating. Morningstar Rating er en sammenligning av historiske resultater målt mot konkurrentene i samme kategori, altså norske aksjer -fond. Fondet har falt 27,2 % per 27.3., noe som er utfordrende, men det er mindre enn både konkurrentene og indeksen. Fondet har opplevd uttak på relativt beskjedne 121 millioner kroner, fondets kapital er p.t. på 3,8 milliarder kroner.

BlackRock Global Funds - World Technology Fund A2

Det er en av få ganger jeg har sett et fond som stammer fra internasjonal tilbyder på topp 10. Det er bra at man ser etter alternativer. Fondet har 5 stjerner Morningstar Rating og Silver Morningstar Analyst Rating. Fondet har klart seg godt i både 2019 og under koronakrisen de første 3 månedene i 2020, og har gjort det bedre konkurrentene over begge perioder. Fondet har sett estimert nettotegning på 8,6 milliarder kroner frem til 27.3., men dette er fra alle investorer i Europa.

DNB Grønt Norden A

DNB Grønt Norden A hadde veldig god avkastning i 2019 (+10 prosentpoeng i forhold til snittet i kategorien og + 12 pp. foran MSCI Norden). Hittil i år er fondet ned 5,4 %, noe som er 5,9 prosentpoeng bedre enn kategorien og 1,4 prosentpoeng bedre enn indeksen (per 27.3.2020). God relativ avkastning har bidratt til estimert nettotegning på 182 millioner så langt i år (per 27.3.2020).

DNB Norge Indeks A

Det er åpenbart at indeksfond er i vinden, i tillegg til de aktive fondene som utmerker seg på en eller annen måte, samtidig kan indeksfond benyttes som temperaturføler for hvordan et marked går. Fondet har en estimert nettotegning på 68 millioner kroner hittil i år og etterligner det norske aksjemarkedet.

DNB Miljøinvest A

DNB Miljøinvest hadde et sterkt 2019 med hele 33,4 % avkastning, det var riktignok på linje med kategorien fondet står i. Hittil i år har derimot fondet falt 19,6 %. Fondet har hatt et estimert uttak på 82 millioner kroner.

Det var altså topp 10 over hvilke fond som dere har klikk og kikket mest på så langt i 2020.

Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Alfred Berg Gambak C (NOK)63 144,26 NOK0,69Rating
BGF World Technology A287,00 USD-1,09Rating
DNB Global Indeks A689,49 NOK-1,81Rating
DNB Grønt Skifte Norden A2 881,75 NOK-1,40Rating
DNB Health Care A617,88 NOK-0,50Rating
DNB Miljøinvest A1 557,56 NOK-1,80Rating
DNB Norge Indeks A401,69 NOK0,45Rating
DNB Teknologi A4 730,10 NOK-1,90Rating
KLP AksjeGlobal Indeks P3 144,44 NOK-1,76Rating
ODIN Eiendom C NOK1 690,66 NOK-0,41

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer