Store uttak fra europeiske fond i mars

Investorer trenger kontanter og innløser de fleste typer fond i stort monn.

Thomas Furuseth 03.04.2020 | 11:05
Facebook Twitter LinkedIn

Sentiment

Sentiment, eller kall det gjerne humør, er noe som preger alle investorer i alvorlige stunder. Markedene har en lei tendens til å gi selv den beste investor nakkesleng. Covid-19 er noe som virkelig kom bakfra og banket mange rett i bakken. Dermed er det ikke sikkert det bare er humørsvingninger som gjør at mange investorer trekker ut penger fra fondene, siden mange også har mistet jobben, er det en del som trenger å frigjøre kapital til løpende forpliktelser.

Kjøper og selger

For hver kjøper må det være en selger, og for hver selger må det være en kjøper. Uten kjøpere får man ikke solgt og uten selgere får man ikke kjøpt. Når veldig mange må selge verdipapirer på en gang, er det fort gjort at prisen blir deretter. Det blir da et kjøpers marked. Dersom veldig mange ønsker å kjøpe på en gang, da blir det selgers marked. Dette gjelder enkeltaksjer, sektorer eller hele markeder. Sjokk, slik som koronaviruset, gjør at man kan gå fra kjøpers til selgers marked fra en dag til en annen. Men, det er fortsatt slik at man trenger begge deler, for alle som selger må noen andre kjøpe. Samtidig vil en transaksjon gjort til lave kurser bidra til å sende ned verdsettelsen av alle andre eieres poster. Dersom det er 1000 aksjer i et selskap ute i markedet og 1 av dem (1 promille) selges og kjøpes til halvparten av prisen i går, vil alle de andre aksjene i det selskapet også prises til samme nivå. Det skjer helt til det kommer en ny transaksjon som verdsetter selskapet på nytt. Dette skjer kontinuerlig på børs, selskapene prises på nytt hvert sekund.

Fondsmarkedene

Fondsmarkedene har blitt store eiere av verdipapirer, samtidig er de ikke de eneste som eier verdipapirer. Enkeltinvestorer, pensjonskasser, forsikringsselskaper og stater (NBIM) er blant eiere av verdipapirer. Dersom fondsinvestorene selger, må det nødvendigvis være noen «andre» som plukker opp verdipapirene.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!
Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern