De ti mest populære fondene på Morningstar.no i år

Fondene det kikkes og klikkes på hos oss.

Thomas Furuseth 16.03.2018 | 13.14
Facebook Twitter LinkedIn

Det kan være flere årsaker til at fond topper klikke-listene hos oss. Det ene er langsiktige investorer som vil løpende følge sine investeringer, andre plausible forklaringer er at et fond har hatt sterke resultater og man ønsker å vite mer om fondet, det tredje alternativet er at fondet skuffer og investorer søker mer informasjon for å gjøre bedre informerte valg.

Topplistene er ganske stabile over tid, noe som tyder på at vi har mange investorer hos oss som følger opp sine investeringer. Listen går i rekkefølge fra 1 til 10.

DNB Teknologi

DNB Teknologi har vokst seg til 16 mrd. kroner og har p.t. 5 Morningstar Stjerner (ergo topp 10 % i sin gruppe basert på historiske resultater). Fondets opprinnelige duo (Anders Tanberg-Johansen og Sverre Bergland) har blitt til en kvartett etter hvert som fondets strategi har vokst.

2017 ble et rekordår for fondet, med 3,4 milliarder i estimert nettotegning.

Tegning og avkastning DNB Teknologi

I den store sammenhengen i verdensmarkedene er ikke 16 milliarder kroner all verden, men grafen viser i det minste to ting, at man trenger en lang periode med gode resultater før investorene fanger interesse. Deretter åpnes slusene for fullt og investorene strømmer inn. Dette skjedde blant annet for Nordea, riktignok i en mye større skala Nordea Stable Return mottok 10 milliarder euro i løpet av et år og så seg nødt til å stoppe tegningen.

DNB Teknologi har utvilsomt bevist at de er dyktige forvaltere som har skapt meravkastning over en svært lang periode, den neste oppgaven er å overbevise om at de klarer det samme med en mye større pengebinge.

DNB Global Indeks

Det er oppmuntrende at investorer også ser at indeksfond kan være et godt bidrag i porteføljen. DNB Global Indeks har rundet 20,7 milliarder kroner og er med det Norges 7. største aksjefond. Fondet tok i mot 3,5 milliarder kroner i 2017, noe som er mer enn DNB Teknologi, og kvalifiserer til en 4. plass på nettotegningslisten for 2017 (fondet var en soleklart nummer 1 i 2016 med estimert 7 mrd. i innskudd).

Fondet er lett å ha med å gjøre og finner ikke på noen krumspring. Kostnadene er lave.

Delphi Nordic

Delphi Nordic endte på -1 milliard i nettotegning i 2017 i etterkant av at Øyvind Fjell dro fra Lysaker til Skagen 3. En del av utfordringen har nok også vært at avkastningen har vært tyngre for Håkon Sætre, selv om det er tidlige dager fortsatt, så var det ikke før i juni 2017 at den første måneden med uttak av en viss størrelse inntraff (1/3 av milliarden), deretter kom det to nye runder i oktober og november hvor nye 1/3 milliarder forsvant ut et annet sted i fondsuniverset. De første to månedene i 2018 har vært greit i forhold til konkurrentene, mens fondet er noe bak Morningstars valgte indeks.

Delphi Nordic i 2017 eller Øyvind Fjell

Alfred Berg Gambak

Fjoråret endte ikke godt for Leif Eriksrød. Alfred Berg Gambak er en av de fondene som har tatt hjem Morningstar Fund Awards oftest, men i 2017 ble det skivebom. Heldigvis for både forvalteren og selskapet, har investorene fortsatt hatt tiltroen og satte inn 90 friske millioner på tross av et svakt år. Det hjelper nok at mange norske forvaltere hadde det tungt, dessuten har fondet forvalteren på plass enda, i motsetning til f.eks. Delphi Nordic. Det ser ut til å ha snudd så langt i 2018 og fondet er igjen foran indeks og konkurrentene i den kalde delen av året. Langsiktig avkastning er fortsatt strålende i fondet og den har derfor opprettholdt sin 5-stjernes rating på tross av vanskelig 2017. Alfred Berg Gambak er et svært aktivt fond, slik at differanseavkastning i forhold til indeks må forventes, både til det bedre og til det verre.

Storebrand Global Multifactor

Fjorårets vinner at Morningstar Fund Awards for globale aksjer, som også i 2017 oppnådde sterke resultater. Det ble også lagt merke til av investorer som pløyde inn 4,4 milliarder kroner inn i fondet i fjor. Fondet forsetter å gi gode resultater hittil i år og de første to hele månedene er fondet foran både konkurrenter og indeks på tross av litt mer ruglete markeder. Fondet har lave kostnader relativt til aktive fond, men koster det dobbelte av indeksfond. Fondet har rundt 348 verdipapirer, slik at det er veldiversifisert i forhold til mange aktive fond. Indeksfondene, derimot, har ofte over 1000 verdipapirer i porteføljen.

KLP Aksje Fremvoksende Markeder Indeks II

Indeksfond nummer 2 på listen, denne gangen i fremvoksende markeder. I globale vekstmarkeder har ikke forholdene vært like gunstige for indeksfond som i globale aksjemarkeder, slik at Morningstar Rating for dette fondet er 3 stjerner. Fondet har omtrent 1 milliard i forvaltningskapital og har fulgt sin indeks godt. Morskipet til fondet har 11,3 mrd. i forvaltningskapital.

KLP AksjeVerden Indeks

Indeksfond nummer 3 på listen, denne gangen med er det et indeksfond som inkluderer både EM og DM, med løpende kostnader på 30 basispunkter (0,3 %) per år. Dette er et allround fond for dem som også ønsker å ha EM-eksponering.

DNB Health Care

Sektorspesialistene hos DNB gjør det godt, og her er vi over innen helsesektoren. Fondet hadde høy absoluttavkastning blant annet i 2014 og 2015, noe som gjorde at pengene ble sluset inn i fondet, først en halv milliard i 2014 og deretter 1,3 milliarder i 2015. Deretter har investorer vært mer avmålte, og det kulminerte i at 1 milliard forsvant ut døren igjen i 2017, på tross av at fondet som sådan har skapt merverdi i forhold til referanseindeksen. Dermed ser det ut til at den store skuffelsen til investoren bunner ut i avkastningsmulighetene i markedet og ikke kvaliteten til forvalterne som sådan.

Nordea Norge Verdi

Nordea Norge Verdi er en lokal variant av ‘stabile aksjer’ prosessen til Robert Næss. Fondet har 5 stjerner rating og hadde et veldig godt år i fjor hvor han slo indeksen med 5,1 prosentpoeng. På tross av sterke resultater har innskuddene avtatt siden toppåret 2014 hvor nesten 1,7 milliarder fant veien til hans fond. Det norske markedet er et lite marked, så hvor mye kapital man ønsker seg i en slik strategi er et åpent spørsmål. Hittil har Næss klart å levere konkurransedyktig avkastning og 2017 bare understreker dette. Det har riktignok vært litt tøffere hittil i år, men foreløpig ikke avskrekkende.

Eika Egenkapitalbevis

Fondet har en milliard i forvaltningskapital og har hatt en jevn strøm av innskudd siden 2015. Absoluttavkastningen har vært svært god, men meravkastningen målt mot fondets indeks har vært litt blandet de siste 5 kalenderårene.

Indeks-, Norge- eller sektorfond?

Jeg begynte med å si at topplistene her ofte standhaftige og det mener jeg fortsatt. Men dersom vi går tilbake 5 år, så har topplistene forandret seg mye. Hvor er Skagen Kon-Tiki, Skagen Global og Skagen Vekst? Inn har det kommet tre indeksfond og et globalt faktorfond som også er rimeligere enn aktive globalfond. Så har vi sektorfond som har hatt god absoluttavkastning og/eller god relativ avkastning. Samtidig så ser vi at en del av fondene har hatt relativt store uttak, så der er nok investorene inne og vurderer hva de skal gjøre og følger opp fondene nærmere. Andre fond har vedvarende sterk nettotegning, så der er nok fondene på kjøpslisten.

Husk derimot at man må ha en fornuftig portefølje som har viktige bestanddeler. Ta gjerne veddemål på sektorer, i Norge-fond, men ha en hovedkomponent som sørger for tilstrekkelig diversifisering.

Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Alfred Berg Gambak C (NOK)54 725,78 NOK-0,24Rating
Delphi Nordic A46 593,62 NOK-0,09Rating
DNB Global Indeks A612,05 NOK-0,71Rating
DNB Health Care A565,26 NOK-0,33Rating
DNB Teknologi A3 958,97 NOK-1,05Rating
Eika Egenkapitalbevis432,93 NOK-0,16Rating
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks P2 520,95 NOK-0,29Rating
KLP AksjeVerden Indeks P5 803,44 NOK-0,61Rating
Nordea Norge Verdi19 548,56 NOK-0,36Rating
Storebrand Global Multifactor A4 201,58 NOK-0,46Rating

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer