Fond i fokus – Storebrand Global Multifaktor

Relativt ferske endringer i fondet har endret fondet fra middelmådig til et av fondene med høy risikojustert avkastning. Fondet fikk Morningstar Fund Awards i 2017 for beste globalfond. 

Thomas Furuseth 15.06.2017 | 12:02
Facebook Twitter LinkedIn

Investorer har flokket til børsfond og andre fond som har en eller annen form for tilt vekk fra markedsverdi. Lengst har denne prosessen kommet i USA, som vanlig, men også i Europa skjer dette. Det er litt utfordrende å få nøyaktige tall på hvor mye som er investert i slike fond, fordi det er vanskelig å fange opp alle, spesielt fond som er kvasifaktorfond.

Hva er et faktorfond?

Faktorinvesteringer har sitt utsprang fra akademia, hvor man først startet med å definere markedsrisiko, og at visse aksjer eller sektorer har høyere eller lavere risiko basert på bevegelsene i forhold til markedet. Dette var og er en enkel fremstilling, som også har vist seg vanskelig å forklare empirisk utenfor måleperioden. Etter hvert som datakraften økte, så har forskerne funnet flere avvik. For eksempel småselskaper tenderer til å ha høyere avkastning, og verdiselskaper tenderer til å ha høyere avkasting. Dette har nådd så langt at det finnes hundrevis av faktorer, noe som gjør at man mener at det trengs strengere krav til statistisk signifikans for å påvise faktorer fordi man må anta at det er massering av tallene (data mining). Per nå er det vanligvis 5 - 6 faktorer som trekkes frem, i tillegg til kjøp av småselskaper og verdiselskaper, har man momentum (kjøp gårsdagens vinnere, selg gårsdagens tapere), kjøp selskaper som har lave kurssvingninger, kjøp kvalitetsselskaper (selskaper med høy lønnsomhet og bærekraftig konkurransefortrinn), og dessuten er markedet i seg selv er en risikofaktor. Det kan være interaksjon mellom de ulike faktorene.

Storebrand Global Multifaktor

Fondet ble redefinert i 2013. Før denne tid hadde fondet i beste fall middelmådige resultater (klikk på bildene for bedre lesbarhet).  

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!
Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies