Fond i fokus – Storebrand Global Multifaktor

Relativt ferske endringer i fondet har endret fondet fra middelmådig til et av fondene med høy risikojustert avkastning. Fondet fikk Morningstar Fund Awards i 2017 for beste globalfond. 

Thomas Furuseth 15.06.2017 | 12.02
Facebook Twitter LinkedIn

Investorer har flokket til børsfond og andre fond som har en eller annen form for tilt vekk fra markedsverdi. Lengst har denne prosessen kommet i USA, som vanlig, men også i Europa skjer dette. Det er litt utfordrende å få nøyaktige tall på hvor mye som er investert i slike fond, fordi det er vanskelig å fange opp alle, spesielt fond som er kvasifaktorfond.

Hva er et faktorfond?

Faktorinvesteringer har sitt utsprang fra akademia, hvor man først startet med å definere markedsrisiko, og at visse aksjer eller sektorer har høyere eller lavere risiko basert på bevegelsene i forhold til markedet. Dette var og er en enkel fremstilling, som også har vist seg vanskelig å forklare empirisk utenfor måleperioden. Etter hvert som datakraften økte, så har forskerne funnet flere avvik. For eksempel småselskaper tenderer til å ha høyere avkastning, og verdiselskaper tenderer til å ha høyere avkasting. Dette har nådd så langt at det finnes hundrevis av faktorer, noe som gjør at man mener at det trengs strengere krav til statistisk signifikans for å påvise faktorer fordi man må anta at det er massering av tallene (data mining). Per nå er det vanligvis 5 - 6 faktorer som trekkes frem, i tillegg til kjøp av småselskaper og verdiselskaper, har man momentum (kjøp gårsdagens vinnere, selg gårsdagens tapere), kjøp selskaper som har lave kurssvingninger, kjøp kvalitetsselskaper (selskaper med høy lønnsomhet og bærekraftig konkurransefortrinn), og dessuten er markedet i seg selv er en risikofaktor. Det kan være interaksjon mellom de ulike faktorene.

Storebrand Global Multifaktor

Fondet ble redefinert i 2013. Før denne tid hadde fondet i beste fall middelmådige resultater (klikk på bildene for bedre lesbarhet).  

Storebrand Global Multifaktor pre 2013

Fondets het tidligere Storebrand Global Quant, og det er helt klart blitt redefinert. Hvis vi tar en kjapp titt på fondets historiske Morningstar Style Box ser vi at fondet har beveget seg brått fra en måned til en annen. 

Storebrand Global Multifaktor Style Box Style Trail

I etterkant av endringen har fondets avkastning bedret seg vesentlig. Fondet har opparbeidet 3-4 år med historikk, noe som er i korteste laget, men det er bedre enn ingenting. Siden det ser ut til å være et brudd i forbindelse med tidligere forvaltning, har jeg bedt klassifiseringsteamet gjøre en vurdering av Morningstar Kategori, noe som sannsynligvis medfører en justering til «Large-Cap Blend».

Storebrand Global Multifaktor post 2013

Som man ser, har fondet gått fra å være en dog til å bli en stjerne. Dette har fondet klart i en periode hvor mange andre fond har hatt utfordringer.

Storebrand Global Multifaktors faktorer

I følge Storebrand likevekter fondet fire faktorer; Verdi, Momentum, Størrelse, Lavvolatilitet. Dermed vil man få de viktigste av de velkjente faktorene i dette fondet. Vi har kommet innpå interaksjon mellom ulike faktorer, og det kan være at en faktor utligner den andre. For eksempel ser vi på Morningstar StyleBox lenger opp at fondet har gått fra å være et verdi-fond som investerer i de største selskapene, til å plukke verdipapirer lenger ned på størrelsesskalaen. I tillegg har fondet gått fra relativt ren verdieksponering, til å få en kombinasjon. Slik at man kan anta allerede nå at for eksempel momentum og verdi motvirker hverandre til en viss grad.

For å sjekke dette nærmere har jeg sett på Morningstar Global Risk Factor Model, denne ser på risikofaktorene på porteføljenivå. For å filtrere ut effekter fra markedet som helhet, har jeg også valgt differanseverdier i forhold til MSCI World. 

Storebrand Global Multifaktor Morningstar Faktorer

Siden det er differanseverdier, så må man også tolke tallene ut i fra retningen. La oss begynne med Size (størrelse), denne viser høyere verdier enn MSCI World, noe som betyr i denne sammenhengen større andel småselskaper. Altså småselskaper er risikofaktoren, og når du laster opp i risikofaktoren så er dette gitt ved større verdier. Tallene går normal fra -2 til +2, med 0 som ingen eksponering.

Momentum og Verdi ser ut til å danse tango ikke langt unna null, noe som gjør at man muligens ser en utligning fra risikofaktorståsted. Selv om risikofaktoren utlignes, kan differanseavkastningen bli større enn null, dersom man får en diversifiseringseffekt og avhengig av avkastningen til faktorene. I Storebrands materiale ser vi at momentum og verdi er de faktorene som har høyest negativ korrelasjon, men at den varierer over tid.

I forhold til volatilitetsfaktoren, så har fondet en klart lavere volatilitetsfaktor enn MSCI World, noe som betyr at fondets modell har valgt aksjer med lavere volatilitet enn referanseindeksen.

Fondets kostnader

Fondet har løpende kostnader på 0,75 % per år og ingen resultatbaserte kostnader, noe som blant de 10 % laveste blant personkundefond (slik definert av Morningstar). Siden det er et kvantitativt orientert fond, så kan det være naturlig å sammenligne med ‘Strategisk beta’-fond også. 

Storebrand Global Multifaktor konkurrenter

Ovenfor ser man et utvalg konkurrenter innenfor strategisk beta. Alle fondene opprinner innenfor Europa og har verdi, momentum, størrelse og lavbeta eller kvalitet. Altså ingen som nødvendigvis har helt samme faktorer. Som man ser, så er Storebrand dyrest i dette kostnadsintervallet. Fondene blir ikke konstruert likt, og det later til at Storebrand bruker sin egen proprietære modell, mens indeksfond benytter referanseindeksens metodikk.

Siden det er flere av fondene som er unge, og noen av dem har også svært lite kapital, har jeg utelukkende laget graf over de fondene som har Morningstar Rating.

Storebrand Global Multifaktor konkurrenter graf

Resultatene etter kostnader står ikke tilbake for de billigere konkurrentene i alle fall, på tross av et kostnadsetterslep. Alle fondene startet rimelig likt, mens så har Storebrand Multifaktor dratt i fra det siste året, så vil tiden vise om denne tendensen fortsetter. Storebrand står friere til å definere sin modell ut i fra hva de finner hensiktsmessig, det kan det være verdt å betale mellomlegget for. Source Goldman fondet ser ut til å være dyrt og henger etter de andre strategisk beta fondene.

Bunnlinjen for Storebrand Global Multifaktor

 

Det som taler i fondets fordel er at det benytter risikofaktorer som er godt undersøkt i markedet og som sannsynligvis vil vedvare. Det er ikke slik at man alltid vil komme ovenpå, noen faktorer vil gå opp mens andre går ned. Noen ganger vil de utjevne hverandre, og andre ganger trekke i samme retning. Faktorinvestering er ikke en magisk formel, man tar på seg risiko, og får mest sannsynlig betalt for dette. Risikoen er det du, som investoren, som tar på deg.

Dernest er fondet billigere enn vanlige aktive fond, men dyrere enn nære konkurrenter slik som «multifaktor strategisk beta»-fond. Storebrand har derimot opparbeidet en kapitalbase som er vesentlig høyere enn disse fondene som vi har trukket frem. Det vil sannsynligvis finnes konkurrenter som jeg ikke har brukt tid til å spore opp Morningstars database.

Om fondet er investeringsverdig lar jeg deg svare på, jeg har forsøkt å gi deg et bedre grunnlagt for beslutning. Men investorer har i alle fall stemt med lommeboken og flyttet (estimert) 5,7 milliarder kroner inn i Storebrand Global Multifaktor de siste 3 årene. I tillegg ser vi at dere klikker på fondet her på Morningstar.no, så interessen for fondet er i alle fall der. 

Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
iShares Edge MSCI Wld Mltfct ETF $ Acc11,01 USD0,30Rating
Storebrand Global Multifactor A4 752,54 NOK0,89Rating
Storebrand Global Multifaktor Valutskr A1 694,78 NOK0,53

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer