Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.

KLP AksjeNorden blir omgjort til indeksfond

Ekstern forfatter 22.09.2014 | 14:26

KLP Fondsforvaltning har besluttet å gjøre om aksjefondet KLP AksjeNorden fra et aktivt forvaltet fond til indeksfond. Fondet har vært aktivt forvaltet siden 1999.

- Vi har erfart at det er vanskelig å skape meravkastning i det nordiske aksjeuniverset. Derfor har vi besluttet å legge om fondet KLP AksjeNorden fra et aktivt forvaltet fond til et indeksfond, sier administrerende direktør Ståle Øksnes i KLP Fondsforvaltning.

KLP AksjeNorden Indeks har som målsetting å oppnå en avkastning tilnærmet lik fondets referanseindeks. Fondet forvaltes indeksnært og investerer hovedsakelig i det nordiske aksjemarkedet.

Det årlige forvaltningshonoraret til KLP AksjeNorden Indeks er 0,20 prosent. Fondets minsteinnskudd ved første tegning er 3 000 kroner. Månedlig spareavtale er tilgjengelig fra 500 kroner pr måned.

Kilde: KLP pressemelding

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
KLP AksjeNorden Indeks5 203,87 NOK0,34

Om forfatteren

Ekstern forfatter  .