Vinnere av Morningstar Fund Awards Norge

Morningstar har gleden av å presentere vinnere av Morningstar Fund Awards i Norge for 2019.

Thomas Furuseth 11.03.2019 | 8.50
Facebook Twitter LinkedIn

Morningstar Award 2019 Norge

Bakgrunn og hensikt

Morningstar har hatt prisutdelinger i lang tid, og hensikten er å sette søkelyset på fond og forvaltningsselskaper som har utmerket seg med mest merverdi. Siden prisutdelingen er årlig, mener vi det er riktig å vektlegge forrige års resultater, men Morningstar ønsker ikke å dele ut pris til et fond eller selskap som tilfeldigvis havnet på topp i løpet av ett år. Derfor ser vi også på 3 og 5 års avkastning og risiko. I tillegg er risikojusteringen sterkere enn det som er tilfelle i ren Morningstar Rating.

I tillegg er det slik at i forhold til prisutdelingen, så må fondene være relativt enkle å få tak i. Det kan sette begrensninger i spesielt lukkede markeder. Selv i de mest åpne markedene vil man sjelden ha alt som finnes av fond tilgjengelig. Prisutdelingen tar dermed lokale hensyn som for eksempel ikke Morningstar Rating gjør i tilsvarende grad.

I tillegg til strengere risikojusteringer, forsøker Morningstar å være konservativ når det gjelder å utdele Fund Awards til fond som har tatt stor risiko. Men, som alltid, historien trenger ikke nødvendigvis å si noe om fremtiden. Derfor må investorer fortsette å vurdere hvor egnet hvert enkelt fond er som en komponent i sin egen portefølje.

I tillegg til å dele ut priser til 5 fond innenfor ulike kategorier, så deler Morningstar også ut pris til forvaltningsselskaper som har utmerket seg med sterke resultater på tvers av store deler av fondsutvalget. Her er det 3 ulike priser, en for aksjer, en til renter og en til kombinasjonen av aksjer og renter.

For å se metodikken bak Morningstar Fund Awards, vennligst klikk her.

For å se de nominerte i hver kategori, vennlig klikk her.

Norske aksjer

Vinner: Landkreditt Utbytte A

2018 var et vanskelig år for mange aktive forvaltere og Morningstar Fund Awards sin metodikk viser ofte å ha en preferanse for fond som historisk har vist lavere svingninger i fondskursen. Det er også tilfelle i år, dette fondet har Morningstar Risiko-vurdering som «Lav» på både 3 og 5 års historikk. Avkastningen har vært veldig god siden oppstart, men det er samtidig viktig å påpeke at fondet er skrudd sammen annerledes enn de fleste konkurrentene, blant annet har fondet 57 % av kapitalen plassert i finansselskaper slik som sparebanker og ingenting i energi. Det betyr at du må forvente at fondets avkastning vil avvike kraftig fra andre fond og fra referanseindeksene.

Nordiske aksjer

Vinner: Handelsbanken Nordiske SMB A1

I år er det første året hvor Morningstar gjennomfører Morningstar Fund Awards som inkluderer de to kategoriene for Norden, en for småselskapsfondene og en for de fondene som investerer i store selskaper. Det gir mer rettferdig sammenligning både for SMB-fondene og for de som investerer i store selskaper. Siden vi bruker rangering og ikke råavkastning, vil man måtte slå konkurrentene over 1, 3 og 5 års avkastning, samt 3 og 5 års risiko for å komme med. Handelsbanken Nordiske SMB A1 er ikke et nytt fond, det har 19 milliarder i forvaltningskapital. På tross av denne størrelsen har fondet klart å skape god avkastning over lang tid, og har derfor 5 stjerner Morningstar Rating.

Europeiske aksjer

Vinner: MFS Meridian European Value A1 EUR

Dette fondet har lenge vært en sterk deltager Morningstar Fund Awards og har funnet flere priser på kontinentet. Fondet har, på tross av sin «value»-navn en eksponering som Morningstar definerer som vekstselskaper. Det er riktignok slik at man vil aldri få en enhetlig definisjon på hva som er en verdi-case og hva som ikke er det. Poenget er jo den Buffettianske modellen med å kjøpe noe som har høyere verdi enn det man betaler. Det er ikke noe man kan sette to streker under svaret på, fordi som aktiv forvalter, er det jo nettopp deres rolle å identifisere verdien av selskapene uavhengig av hva ‘markedet’ sier er verdien. I dette tilfellet har forvalterne gitt betydelige merverdier siste 5 år, med 3,79 prosentpoeng meravkastning i forhold til indeks og hele 4,7 prosentpoeng i forhold til snittet i kategorien.

Globale aksjer

Vinner: AB Low Volatility Equity Portfolio A USD

I vanskelige år som 2018, så ser vi har fond som har fokus på lav volatilitet (lave svingninger), eller lav risiko ofte viser sin styrke. De er oftere også enklere å bruke for investorer på grunn av deres beskyttelse på nedsiden. Denne nedsidebeskyttelsen er ikke garantert, og det vil være perioder hvor slike strategier gir mindreavkastning. Alt annet ville stride mot tyngdekraften, men når det er sagt, så har denne typen strategi gitt god avkastning i markedssyklusen vi er inne i nå.

NOK renter

Vinner: First Rente

Når man velger rentefond så må man huske på å ta hensyn til at dette er en kategori av fond som gjerne skal brukes som motvekt til aksjepostene, dermed må man ha dette i bakhodet når man velger rentefond. Derfor kan det være tilfeller der man ikke bør velge fondet med høyest avkastningspotensial, men heller velge et som er trygt. Morningstar Fund Awards derimot søker å finne forvalterne som har klart seg best i den perioden man er inne i, gitt at vi mener forvalterne har tatt rimelig risiko innenfor kategoriens definisjon. First Rente har hatt veldig sterke resultater siste 5 år, men det har ikke kommet helt uten risiko. Eksempelvis falt fondet mer enn typiske fond i kategorien i perioden mellom september 2015 til mars 2016. På tross av dette har fondet gitt svært gode risikojustert avkastning de siste 5 årene og 2018 var ikke noe unntak.

Morningstar Fund House Awards

For Morningstar Fund House Award er det ikke nok å ha ett godt fond innenfor de to aktivaklassene Aksjer og Renter og samtlige aktivaklasser (Rente, Aksjer og Kombinasjonsfond), for her konkurrerer man med alle de rangerte fondene tilgjengelig for salg i Norge. For rentekategorien må man også ha minst 3 rangerte fondsklasser i NOK-rentekategoriene.

Beste forvaltningsselskap aksjer

Vinner: Vontobel

Vontobel er kjent for sin aksjeforvaltning og har lenge hatt sterk avkastning i sine kjerneområder. I tillegg har de breddet seg ut via oppkjøp og organisk utvikling, slik at de har 6 ulike underenheter. De har få endringer av porteføljeforvaltere, samtidig som fondene er på den dyre siden.

Beste forvaltningsselskap renter

Vinner: PIMCO

PIMCO er obligasjonsfondskjempen i verden, selv etter at grunnleggeren Bill Gross forlot selskapet i 2014. PIMCO fortsetter å levere sterke resultater innenfor renteforvaltning og har en lang og suksessrik investeringskultur. Morningstar Manager Research har en positiv vurdering av selskapet som helhet.

Beste forvaltningsselskap overordnet (aksjer, renter, kombinasjonsfond mm)

Vinner: T. Rowe Price

T. Rowe Price er mest kjent for sin aksjeforvaltning hvor de har veldig sterke resultater, men de har også gjort det godt i Europa innenfor sin renteforvaltning. Morningstars Manager Research har en positiv vurdering av selskapet og mener de er «Best-in-Class».

Morningstar Fund Award Vinnere Norge 2019

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer