Etiske fond – frem og tilbake

Det blir stadig mer vanlig med etisk korrekt oppførsel også i fondsbransjen. Hva skiller de ulike typene etiske fond? Hva bør du passe på? Hvordan behandler Morningstar etiske fond?

Thomas Furuseth 02.02.2007 | 15.56
Facebook Twitter LinkedIn
Som alltid dukker det opp en rekke begreper i forbindelse med nye trender. La oss se kjapt på noen få uttrykk i denne sammenhengen.

SRI står for Socially Responsible Investment, med andre ord investeringen skal ha korrekt sosial eller etisk profil. Hva man vektlegger i den sosiale/etiske investeringen varierer, men det kommer vi tilbake til. Det vakte stor oppmerksomhet når Statens Pensjonsfond, Utland (Oljefondet) innførte etiske retningslinjer. Nå kommer nyhetene hvis fondet selger seg ut av selskaper grunnet etiske problemstillinger.

CSR står for Corporate Social Responsibility, her snakker man ikke lenger om investeringen me

n om hvordan selskapene oppfører seg. Hvilke selskaper viser samfunnsansvar og har et bevisst forhold til dette?

Så har man grønne investeringer, investeringer som følger Sharia lovene (ekstern lenke) også videre.

Hva er sammenhengen?

Fondene følger etiske retningslinjer og kontrollerer selskapenes sosiale profil. Som enkelte kanskje allerede har skjønt så blir hele prosessen fort subjektiv. Hva er egentlig etisk? Etisk/sosial for hvem? De fleste er enig i at det å produsere klasebomber kanskje ikke er det mest etiske, men er det uetisk å produsere alkohol? Franskmenn vil kanskje mene at vinproduksjon er tradisjon og en del av deres arv. Med andre ord det vil være kulturelle forskjeller på hva som er etisk korrekt.

La oss se nærmere på de ulike typene etiske fond:

Negativ screening
Dette er fond som velger bort de selskapene som åpenbart har brudd på retningslinjene som fondet har lagt til grunn. Enkelte benytter ekstern hjelp for å overvåkningen av verdens selskaper. En rekke fondsselskaper benytter FNs konvensjoner som utgangspunkt ved den negative screeningen. Mer informasjon om FNs Global Compact kan finnes her. (ekstern lenke)

Herunder kommer også selskapenes egne etiske standarder. Det kan være at fondene ikke skal investere i virksomheter innenfor disse bransjene:
- Pornografi
- Alkohol
- Tobakk
- Våpen
- Gambling

Den negative screeningen går relativt greit an å følge. Enkelte legger ut lister over ekskluderte selskaper på sine nettsider.

Positiv screening
Dette er typiske fond som skal kjøpe selskaper som er best i sin klasse basert på gitte kriterier. Vurderingen blir gjort av fondsselskapene selv eller i samråd med eksterne konsulenter. Her vil kriteriene fort variere fra fondsselskap til fondsselskap og det er ikke noe unisont svar på hva som er de beste selskapene i sin klasse. Her må med andre ord gjøre opp sine egne meninger om kriteriene selskapene benytter er gode kriterier og om disse kriteriene passer din etiske og moralske standard.

Det er viktig å ha et bevisst forhold til sin etikk og moral, og sørge for at også dine investeringer følger din etiske bevissthet. Husk at det finnes subjektive vurderinger av hva som er etisk korrekte selskaper og at det kan finnes kulturelle forskjeller. Derfor så har Morningstar på dette tidspunktet ingen måling av fondenes etiskhet. Er du i tvil om hva ditt fond kjøper? Spør etter porteføljen til fondet der du kjøpte det. Dessverre så må man selv vite hva man skal lete etter. Har man en liste over selskaper og selskapstyper du ikke vil investere i så går det greit, ellers kan det virke som å lete etter nåla i høystakken. Men i disse google tider, så kan man finne ut veldig mye om selskapene fondet ditt kjøper hvis du får utlevert detaljert beholdningsliste.

Hvilke fondsselskaper har uttalt etiske minimumskriterier for alle sine investeringer?

PS, listen kan ikke garanteres å være komplett og er kun basert på hva som er lett tilgjengelig på nettsidene til norske forvaltere.

Banco (ABN AMRO)
DnB NOR
Holberg
KLP
Storebrand


Banco, DnB NOR og Storebrand har fond som er særlig profilert som etiske.

Morningstar sin holdning til etiske investeringer.

Morningstar deler ikke de etiske fondene inn i egne kategorier, slik at fondene må konkurrere mot fond uten etiske retningslinjer. Det må bli opp til investoren å bestemme seg for hvilke etiske kriterier som passer seg selv best. Er man opptatt av å bevare sin etikk når man investerer, så kan man se nærmere på fond fra de nevnte forvalterne eller spørre rådgiveren før du investerer. Gjør som alltid grundig forberedelser før man investerer, er det noe man er usikker på eller ikke skjønner ved forvaltningen, finn et annet produkt. Bruk sunn fornuft også når det gjelder utvelgelse av etiske fond. Det kan være at fond uten etisk profilering passer like godt for deg og ikke skiller seg vesentlig ut fra fond med etisk profilering. Kreativiteten blomstrer også i fondsbransjen. I enkelte markeder finnes det fond som hevder å hindre terror, hvordan fondet skal få til det er for oss en gåte. Og som alltid, det er noen som går motsatt vei nemlig at de kjøper selskaper innenfor bransjene alkohol, tobakk, pornografi og våpen. Argumentet er at man får god diversifisering. Er markedet stor nok, finnes det etterspørsel etter så mangt, så ta med deg fornuften ved investeringsbeslutning. Vi skal ikke rette noen moralsk pekefinger, men vil heller appellere til dine egne preferanser. Ta aldri en forhastet beslutning, se på materialet i fred og ro hjemme, selv om det gjelder etiske investeringer.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer