Tematisk investering: bare si nei

Syttifem år med fiasko er mer enn nok.

John Rekenthaler 16.06.2023 | 11.00
Facebook Twitter LinkedIn

John Rekenthaler

Vært der, gjort det

Jeg har ikke skrevet om tematisk investering tidligere. Min feil. Jeg burde ha advart mot slike fond for tre år siden, for advarsler bør utstedes under oppgangstider. Men sannheten er at jeg på den tiden ga dem lite oppmerksomhet.

 Jeg ignorerte tematisk investering fordi jeg ikke forventet at markedet ville bite på. Temafond er ompakkede sektorfond. Riktignok hevder tilhengere av tematisk investering at fondene deres er forskjellige og bedre. For eksempel uttaler Schwab: "I motsetning til sektorinvestering, inkluderer [tematisk investering] investeringer som spenner over mange sektorer, som temaet Workplace Diversity Leaders ... som samler en rekke selskaper fra teknologi, varehandel, spill, reiseliv og mer".

Kanskje i det tilfellet, men de fleste temafond er mer snevert konstruert, som Schwabs innrømmer i neste setning. "Tematisk investering lar deg justere investeringene dine med personlige interesser og verdier, inkludert temaer som romøkonomi, genomikk, nettsikkerhet, og mange andre". Sannheten kommer frem. Teoretisk sett kan temafond "spenne" over flere sektorer, men i praksis opptar de fleste den relativt lille delen som er viet til fremtidsrettet teknologi.

Det er veldig gammel vin, solgt på nye flasker. Som Morningstars Ben Johnson minner oss om, er fremtidsrettede fond septuagenarer (Definert av Oxford Languages: a person who is between 70 and 79 years old). TV-fondet (!) debuterte i 1948. Det neste tiåret brakte Atomic Development Fund; Science and Nuclear Fund; Nucleonics, Chemistry & Electronics Shares; og Missiles-Rockets-Jets & Automation Fund. De ble fulgt av det beryktede Steadman Oceanographic & Growth Fund (Tilsynelatende inspirert av Jacques Cousteau).

Avviser Bogle

At du ikke har hørt om slike fond, kanskje bortsett fra Steadman, antyder alt man trenger å vite om høykonsept-sektorfond: De faller sammen. Det gjorde de fra våre besteforeldres generasjon, det samme gjorde de fra våre foreldres tid. Det samme vil den nåværende inkarnasjonen. Over tid endrer sektorene – beklager, «temaene» – seg, men historien gjør det ikke. Å kjøpe dagens overskrifter var, er, og vil alltid være et sjansespill. Som noen en gang sa: "Hvis idiotene vet om det, vil det ikke lenger fungere".

Jeg trodde investorer ville ha lært den leksen nå. Tidligere var fondskjøpere dømt til å gjenta historien på grunn av mangel på informasjon. De manglet data for å motbevise fristende narrative. Det holder ikke lenger. Tematisk investering motsier også den nåværende dominerende praksisen med indeksering. Temafond tar en premie for å holde risikable porteføljer med løftet om at dagens ekstrakostnad vil bli morgendagens ekstrafortjeneste. Jack Bogle talte direkte imot slike forhåpninger.

En salgsboom

Analysen min undervurderte publikums appetitt for gambling. Selv om den er dempet under bear-markeder, fortsetter denne tendensen å dukke opp under bull-markeder, til tross for triumfen til Jack Bogles evangelium. Og når optimismen – og prisene på amerikanske aksjer – steg sommeren 2020, økte også kassen til temafondene. I begynnelsen av 2021 hadde markedsandelen til tematiske investeringer, målt ved prosentandelen av amerikanske aksjefond (både åpne og børshandlede fond) nesten tredoblet seg.

Markedsandelen nesten tredoblet

(Prosentandel av amerikanske aksjefond)

Et linjediagram som viser 1_ prosentandelen av amerikanske aksjefondsmidler, fra mai 2013 til april 2023, som temafond står for og 2) samme statistikk, men uten ARK Funds.Selvfølgelig, med en toppandel på 1,64%, var tematisk investering en mindre del av fondsindustrien. Det har aldri vært en alvorlig utfordring for billioner av dollar som var parkert i konvensjonelle aksjefond. Tematisk investering registrerte imidlertid betydelig salg. For de seks månedene som endte i februar 2021, mottok temafondene netto 64 milliarder dollar. Det er gode penger selv etter Vanguards standarder.

ARKs innflytelse

Disse tallene reiser spørsmålet: Hvor mye av salgsøkningen kan tilskrives ARK Funds? I løpet av akkurat den tiden var Cathie Wood sine nesten komiske tematiske investeringer – innovasjon, geonomisk revolusjon, neste generasjons internett, og så videre – samtalen i fondsverdenen. Kanskje den tilsynelatende populariteten til temafond bare reflekterer økningen (og deretter fallet) i ARK Fund-familien.

Det burde være enkelt nok å teste den proposisjonen: Kjør den forrige studien på nytt mens du utelater ARK-produktene.

Uten ARK Funds

(Prosentandel av amerikanske aksjefond)

Et linjediagram som viser 1_ prosentandelen av amerikanske aksjefondsmidler, fra mai 2013 til april 2023, som temafond står for og 2) samme statistikk, men uten ARK Funds.

Etter dette målet, doblet markedsandelen for tematiske investeringer seg heller enn å tredoble seg. Det vil si at ARK-fondene sto for halvparten av salgsøkningen, mens andre tematiske investorer genererte den andre halvparten. Selv om det er mindre dramatisk, står mønsteret utenom ARK-fondene fortsatt: Temafond var en kortvarig trend.

Ytelsesproblemer

Så kom 2022, som overbevisende demonstrerte at de fleste tematiske investorer faktisk ikke var så godt diversifisert som antydet av Schwabs beskrivelse. I gjennomsnitt falt temafondene 30,1% på året, mer enn 10 prosentpoeng verre enn tapet på 10,4 % som Morningstar US Market Index led. Deres avkastning var også lavere enn det gjennomsnittlige small-growth fondet. Følgelig har temafond siden april 2022 hatt netto månedlige innløsninger.

Selvfølgelig bør man ikke fordømme fond for et enkelt dårlig år, ikke mer enn å rose dem for et enkelt godt år. Det kreves et lengre perspektiv. Uheldigvis for temafond er det lengre perspektivet også uvennlig. Nedenfor er de årlige totalavkastningene for tematiske investorer siden 2017 (da det eksisterte nok temafond til å beregne et gjennomsnitt) sammenlignet med aksjemarkedets gjennomsnitt).

Uakseptabel ytelse

(Årlig totalavkastning %, januar 2017–2023)

Et stolpediagram som viser den årlige totalavkastningen for 1) temafond og 2) Morningstar US Market Index.

Å kalle disse resultatene skuffende ville være en underdrivelse. Elendig passer bedre. Ikke bare har tematiske investorer kraftig sakket akterut i forhold til markedet som en helhet, og returnert en avkastning på 63% i motsetning med indeksens 103%, men deres suksesser har vært flyktige. Fjoråret var ingen anomali. I 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, og igjen så langt i år, har temafond hengt etter markedsgjennomsnittet. Høyere risiko + lavere samlet avkastning + færre lyspunkter = investeringssvikt.

På en dollarvektet basis har resultatene vært enda verre. Morningstars Amy Arnott har levert de triste nyhetene om at fordi de fleste aksjonærene i ARK Innovation ETF ARKK kjøpte nær toppen, har den samlede avkastningen for selskapets flaggskipfond vært dypt negativ. Ganske bokstavelig, siden den ETFen ble grunnlagt, har den tapt mer penger for sine aksjonærer enn den har tjent. Det samme prinsippet gjelder for resten av tematisk investering, om enn i mindre skala.

Konklusjon

Tematisk investering appellerer til det verste investorinstinktet: Ønsket, basert på kombinasjonen av grådighet og overdreven selvtillit, om å overgå naboens prestasjoner mens man ikke vet mer enn naboen. (At kunstig intelligens er den neste teknologiske revolusjonen, eller hva som helst). Jeg hadde trodd at indekseringens overveldende popularitet hadde eliminert slike tendenser. Ikke så.

La dette være en forsinket påminnelse til oss alle om at oddsen fortsatt er fast imot slike bestrebelser.

Abonner på vårt nyhetsbrev

Registrer deg her

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

John Rekenthaler  is vice president of research for Morningstar.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer