Tematiske fond i 2023 - færre nyetableringer

Historisk sett har antallet nye tematiske fond som er lansert vært positivt korrelert med den generelle utviklingen i aksjemarkedet

Fernando Luque 17.04.2023 | 15.56
Facebook Twitter LinkedIn

Robotics

Gitt den dårlige utviklingen til aksjemarkedene i 2022, er det ikke overraskende at svært få aksjefond og børsnoterte fond (ETFer) har blitt lansert med fokus på spesifikke temaer. I første kvartal 2023 er kun ni fond lansert i Europa. Vi har listet dem opp i tabellen nedenfor:

Disse inkluderer VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF (NUKL),  som sporer MarketVector™ Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure Index. Denne indeksen igjen følger avkastningen til de største og mest likvide selskapene som er involvert i urangruvedrift og kjernekraftinfrastruktur.

Dette er ikke den eneste ETF som har fokus på atomenergi, tilgjengelig for europeiske investorer: Global X Uranium (URNU), SG ETN Uranium Mining (URAM) og Sprott Uranium Miners ETF USD (U308) er også tilgjengelig i markedet.

Et annet tema som er underrepresentert i det europeiske universet er vann. Dette kvartalet har vi et nytt fond som fokuserer på dette temaet: Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF (XDG6). Denne ETFen tilbyr eksponering mot selskaper som gir et positivt bidrag til FNs mål 6 for bærekraftig utvikling: sikre tilgjengelighet og bærekraftig forvaltning av vann og sanitær for alle.

Også verdt å nevne er CPR Invest Circular Economy, som fokuserer på sirkulær økonomi. Sirkulær økonomi er en økonomisk modell som tar sikte på å unngå sløsing og lineær bruk av ressurser ved å designe produkter, tjenester og systemer slik at materialer og ressurser kan brukes lengst mulig.

neue Themenfonds

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Fernando Luque

Fernando Luque  es el Senior Financial Editor de www.morningstar.es

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer