Topp 10 fond i 2022

Dette var de 10 mest populære fondene hos morningstar.no i 2022  

Guro Tungeland 16.01.2023 | 13.27
Facebook Twitter LinkedIn

magnifying glass

De fleste hadde nok et håp om at vi kunne legge fra oss koronapandemien ved inngangen til 2022, men det ble dessverre ikke tilfellet. Starten på det nye året brakte med seg nye virusvarianter og håpet om en mer normalisert tilværelse forsvant like raskt som den gjorde sitt inntog. Russlands invasjon av Ukraina fikk alarmklokkene til å kime, og strømprisene, høye inflasjonstall og hyppige rentehevinger ble sentrale temaer i den norske økonomien. Både Morningstar Norge indeksen og Morningstar Global indeksen har falt i 2022 mot året før, med henholdsvis 2,14% og 8,29%. Morningstar Norden indeksen er derimot den som har falt mest, med 11,83%.

Ved starten av 2022 lå inflasjonstallet på 3,2%, men tallet gikk stadig oppover i løpet av året. I oktober nådde det et toppunkt på 7,5%, og landet på 5,9% ved utgangen av 2022. For å dempe prisveksten, har Norges Bank måttet innføre tiltak i form av rentehevinger. De hyppige rentehevingene førte til at styringsrenten hadde en total økning på 2,25% i løpet av året, fra 0,5% i januar til 2,75% i desember.

Den norske økonomien har opplevd høy aktivitet, til tross for høy prisvekst. Arbeidsledigheten ligger også på et historisk lavt nivå, samtidig som sentralbanken ser tegn til nedkjøling i deler av økonomien. Prisene på boligmarkedet har falt i løpet av siste halvdel av året og høye energipriser har gitt rekordinntekter i olje- og gassektoren.

Det er nok ingen som liker å se at investeringene deres faller i verdi, og da kan det være fristende å selge seg ut før det faller enda mer. Faren med dette er at man risikerer å gå glipp av oppturen som kan komme i fremtiden. 2022 har vært preget av stor investeringsusikkerhet og det er flere som har valgt å trekke selge seg ut fra fondene sine. Nordnet, som er Nordens største handelsplattform for aksjer og fond, kunne nylig melde at deres kunder nettosolgte fond for totalt 1,2 milliarder kroner i løpet av året som gikk. Til sammenligning opplevde Nordnet et nettokjøp av fond på 4 og 6 milliarder kroner i løpet av 2021 og 2020.

Når det oppstår markedsuro og -turbulens opplever vi i Morningstar at flere søker opp investeringene sine for å se hvordan det går med beholdningene deres. Listen under viser de 10 mest populære fondene i perioden 01.01.22 til 31.12.22, basert på antall sidevisninger hos morningstar.no i løpet av dette tidsrommet. Topplisten holder seg relativt stabil og de fleste fondene er gjengangere fra år til år. Listen er rangert fra flest til færrest antall besøksklikk, hvor DNB Teknologi nok en gang troner øverst med flest klikk, mens Storebrand Renewable Energy S har hatt færrest.

1-      DNB Teknologi A

DNB Teknologi A er en gjenganger på topplistene våre, og er det fondet som blir besøkt mest. Fondet har en Morningstar Rating på 5 stjerner, noe som indikerer at fondet har en relativt høy risikojustert avkastning i forhold til konkurrerende fond i Morningstar kategorien «Bransjefond, Teknologi». DNB Teknologi A har en Morningstar Quantitative Rating of Gold, hvilket betyr at Morningstar sin maskinlærende statistiske modell forventer at fondet skal levere positiv alfa i forhold til kategoriindeksen over en periode på fem år. Fondet har hatt en svak trend i 2022 med en negativ avkastning på 12,15%, noe som plasserer fondet i 69 prosentil innad i Morningstar kategorien (prosentilene er fra 1 til 100, der 1 prosentil reflekterer fondene med best avkastning). Til sammenligning hadde referanseindeksen MSCI World/ Information Tech en negativ avkastning på 30,79%.

Avslutningsvis kan det nevnes at DNB Teknologi har 5 glober i Morningstar Sustainability Rating, hvilket indikerer at fondsporteføljen har en lav ESG-risiko. Fondet er også tildelt Morningstar Low Carbon Designation – en utmerkelse som indikerer at fondsporteføljen har lav karbonrisiko og lav eksponering mot fossilt brensel, hvorav det har en Carbon Risk Score på 3,23 og Fossil Fuel Involvement på 0%.

2-      DNB Global Indeks A

DNB Global Indeks A er også et fond vi ser igjen på topplistene våre. Indeksfondet endte med en negativ avkastning på 9,05%. Til sammenligning har referanseindeksen MSCI ACWI hatt en negativ avkastning på 8,8% per 31.12.22. DNB Global Indeks A har tilegnet seg en Morningstar Rating på 4 stjerner, noe som indikerer at aktive forvaltere absolutt har noe å strekke seg etter for å utkonkurrere dette og andre indeksfond. Fondet får tildelt Silver i Morningstar Quantitative Rating og 3 glober i Morningstar Sustainability Rating.

3-      Alfred Berg Gambak C

Alfred Berg Gambak er et aktivt forvaltet fond som manøvrerer i det norske aksjemarkedet. Fondsporteføljen består i hovedsak av mellomstore- og små norske selskaper, og fondet har størst eksponering mot sektorene finans, materialer og energi i henhold til porteføljebeholdningen per 30.11.2022. Fondet hadde en negativ avkastning på 7,17% i 2022, tilsvarende 54. prosentil i kategorien «Norge». Til sammenligning har referanseindeksen Oslo Børs Fondsindeks en negativ avkastning på 7,1%. Alfred Berg Gambak er tildelt 5 stjerner i Morningstar Rating og Silver i Morningstar Quantitative Rating og 2 glober i Morningstar Sustainability Rating.

4-      KLP AksjeGlobal Indeks

KLP AksjeGlobal Indeks er et indeksfond som også er en gjenganger på topplistene våre. Fondet hadde en avkastning på 25,8% i 2021, men i 2022 kunne det vise til en negativ avkastning på 9,25%. Til sammenligning hadde referanseindeksen MSCI ACWI en negativ avkastning på 8,8% i 2022. KLP AksjeGlobal Indeks har en Morningstar Rating på 4 stjerner og er tildelt 3 glober i Morningstar Sustainability Rating. Fondet har tidligere blitt tildelt Silver i Morningstar Quantitative Rating, men denne er nå redusert til Bronze.

5-      Eika Egenkapitalbevis

Eika Egenkapitalbevis er en nykommer på vår årlige topp 10-liste. Fondet investerer i stor grad i egenkapitalbevis i norske sparebanker, i tillegg til andre nordiske aksjer innen finanssektoren. Eika egenkapitalbevis hadde en sterk avkastning på 40% i 2021, mens 2022 resulterte i en negativ avkastning på 2,44%. Til sammenligning har referanseindeksen MSCI World/Financials en negativ avkastning på 10,19%.

Eika Egenkapitalbevis er tildelt 5 stjerner i Morningstar Rating, og har en Neutral Morningstar Quantitative Rating. Fondet er også tildelt 4 glober i Morningstar Sustainability Rating.

6-      BlackRock Global Funds - World Technology Fund A2

BlackRock-fondet er det eneste ikke-nordiske fondet på topp 10 listen, og er også en gjenganger på listen. BGF World Technology fondet har 4 stjerner i Morningstar Rating og Bronze i Morningstar Analyst Rating. Fondet slet litt i 2021 og fikk en avkastning på 11,2%, i motsetning til 80,7% i 2020. Man kan derimot ikke si at det har gått særlig bra i 2022, med en negativ avkastning på 36,4% tilsvarende 70. prosentil innad i kategorien «Bransjefond, Teknologi». Fondet har allikevel gjort det meget sterkt historisk sett. For eksempel er 10-års annualisert avkastning på hele 21,4% per 13.01.23. Avslutningsvis kan det nevnes at BGF World Technology er tildelt 4 glober i Morningstar Sustainability Rating, samt at fondet er tildelt Morningstar Low Carbon Designation.

7-      DNB Miljøinvest A

Fokus på ESG og bærekraft blir stadig mer populært blant investorer, og interessen for DNB Miljøinvest er en indikasjon på dette. Fondet hadde en relativt sterk avkastning i 2021 på 15,4%, mens det i 2022 hadde en negativ avkastning på 6,4%, tilsvarende 67. prosentil innad i kategorien «Bransjefond, Alternativ energi». DNB Miljøinvest har 3 stjerner i Morningstar Rating og er tildelt Silver i Morningstar Quantitative Rating. I tillegg er fondet tildelt hele 5 glober i Morningstar Sustainability Rating, hvilket betyr at fondet er blant topp 10% av fondene med lavest ESG-risiko blant sammenlignbare fond i henhold til Sustainalytics og Morningstar sin metodikk.

8-      ODIN Sverige C NOK

ODIN Sverige C har en portefølje bestående av aksjer og aksjerelaterte instrumenter i svenske selskaper. De siste tre årene har fondet hatt en solid avkastning på gjennomsnittlig 40,5% fra 2019 til 2021, men i 2022 hadde det en negativ avkastning på 35%. Fondet har størst eksponering mot industri-sektoren med 37,7%, mens den resterende eksponeringen er godt diversifisert mellom flere kategorier – de største andelene er blant annet teknologi (16,83%), helse (11,85%) og eiendom (10%). ODIN Sverige er tildelt 4 glober i Morningstar Sustainability Rating, 3 stjerner i Morningstar Rating og en Morningstar Quantitative Rating på Neutral.

9-      Landkreditt Utbytte A

Landkreditt Utbytte er enda en av nykommerne på topp 10-listen vår. Dette er et aksjefond som i hovedsak investerer i utbyttebetalende norske aksjer og egenkapitalbevis notert på Oslo Børs. Fondet hadde en oppgang fra en avkastning på 7,11% i 2020, til en avkastning på 27,34% i 2021. I 2022 kunne det derimot ikke vise til like god avkastning, med en negativ avkastning på 15,8%. Fondet er tildelt den laveste vurderingen i Morningstar Quantitative Rating: negative. Denne vurderingen gis til fond med høye gebyrer som forvaltes av fondsselskaper som har data som indikerer ulike utfordringer. Fondet er også tildelt 3 Morningstar Rating-stjerner og 3 glober i Morningstar Sustainability Rating.

10-   Storebrand Renewable Energy S

Som navnet tilsier fokuserer Storebrand Renewable Energy på fornybar energi, og fondet er tildelt 4 glober i Morningstar Sustainability Rating. Dette er et relativt nytt fond som klatret rett til topps med en avkastning på hele 144,3% den 22.01.2021. Men etter oppturen har fondet derimot møtt betydelig motvind, og avkastningen i 2021 endte på minus 15,83%, tilsvarende 95. prosentil innad i kategorien «Bransjefond, Alternativ energi». I 2022 er det derimot det eneste fondet i topplisten som kan vise til en positiv avkastning på 2,7%*. Storebrand Renewable Energy er tildelt Silver i Morningstar Quantitative Rating.

*Avkastningen gjelder Storebrand Renewable Energy S. Denne S-andelsklassen ble i november 2021 i praksis stengt for privatinvestorer, ettersom minsteinnskuddet økte til 10M NOK. Samtidig opprettet Storebrand en ny andelsklasse i samme fond med minsteinnskudd på kr. 300.

 

I lenkene under kan du lese mer om Morningstar sine ulike Rating-metodologier:

Gjennomgangen ovenfor er ikke ment å være en anbefaling av kjøp eller salg. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.

Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Alfred Berg Gambak C (NOK)62 185,66 NOK0,10Rating
BGF World Technology A286,81 USD-2,05Rating
DNB Global Indeks A664,49 NOK-0,87Rating
DNB Miljøinvest A1 509,76 NOK-0,74Rating
DNB Teknologi A4 530,78 NOK-0,97Rating
Eika Egenkapitalbevis467,51 NOK0,06Rating
KLP AksjeGlobal Indeks S7 431,29 NOK-0,79Rating
Landkreditt Utbytte A311,64 NOK-0,16Rating
ODIN Sverige C NOK10 112,09 NOK0,41Rating
Storebrand Renewable Energy S1 314,16 NOK-1,82Rating

Om forfatteren

Guro Tungeland  er OfficeIntern hos Morningstar Norge, og bidrar med innhold på morningstar.no

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer