Nybegynnerguide for å velge passivt

Det sies at diversifisering kan være den eneste gratislunsjen innen finansmarkedet, men passive strategier er ikke den eneste måten å oppnå det på, og de har sine egne unike ulemper

Catherine Elliott 14.01.2022 | 10.59
Facebook Twitter LinkedIn

ETFs under a magnifying glass

Det passive universet fortsetter å styrke seg ettersom flere investorer går bort fra aktivt forvaltede fond til fordel for passivt forvaltede alternativer.

Passive verdipapirfond og ETF-er utgjorde 20% av aktivaene i Europas €9,4 milliarder fondsbransje i fjor, med en imponerende vekst på 9,5% de siste 12 månedene. Til sammenligning vokste de aktive med bare 2,1%. Europa har også det største og mest omfattende markedet for passivt forvaltede bærekraftige fond, som står for mer enn tre fjerdedeler av de globale eiendelene.

Hva er drivkraften til denne økningen, hva er de antatte fordelene med passive strategier og hvorfor tiltrekker de seg investorer?

La oss først se på hva som definerer en passiv investering.

Et passiv forvaltet fond er et fond der investeringspapirene blir valgt ut automatisk for å matche en indeks eller en del av markedet, i motsetning til aktiv forvaltning hvor utvalget blir gjort av en porteføljeforvalter og som ikke følger en indeks. Aktive fondsforvaltere tar i stedet spesifikke valg av verdipapirer basert på deres egen research, analyser og ekspertise.

De to viktigste investeringsmetodene som benyttes for å investere passivt er indeksfond og børsnoterte fond (ETFer). Med et indeksfond velger forvalteren investeringer for å etterligne referanseindeksen. Noen indeksfond handler alle aksjene i sin referanseindeks, mens andre bruker optimalisert utvelgelse for å matche indeksens avkastning tett uten å eie alle aksjene.

ETFer består i mellomtiden av en sammensetting av verdipapirer. Aksjene i denne sammensettingen selges deretter på børs, og omsettes som normalt gjennom hele arbeidsdagen.

Hvorfor er passive investeringer tiltalende?

Passive investeringer bærer med seg fordeler, og den største fordelen er nok at de er generelt billigere å investere i ettersom gebyrene deres er lavere. Bakgrunnen for dette er at prosessen med å følge en indeks kan være svært automatisert, og kostnadene kan minimeres gjennom skala.

Dette har vært en viktig faktor for fremveksten av passiv investering, ettersom høyere gebyrer ved aktiv forvaltede fond ikke nødvendigvis fører til bedre avkastning. Ved å utnytte markedets kollektive kunnskap til en lav pris, har passive fond i de fleste markeder vist seg å være vanskelige å slå over lengre tidshorisonter.

Passive investeringer lover også større transparens. I de fleste tilfeller kan en investor få tilgang til detaljerte indeksmetodikker, som tydelig beskriver investeringsprosessen og sammenligner direkte med fondsbeholdning, og som publiseres minst daglig. De fleste passive fond bruker strategier som er lette å forstå og vil dermed kreve mindre overvåkning og minsker due diligence-byrden (prosessen ved å gjennomgå selskaper). 

Det er velkjente fordeler med diversifisering, og Nobelprisvinner Henry Markowitz beskriver diversifisering som «den eneste gratislunsjen i finans». Passive og brede markedstrackere har en tendens til å være godt diversifisert også. For eksempel kan et fond som følger MSCI World indeksen gi eksponering mot over 1500 separate aksjer. Dette bidrar til å opprettholde en sunn porteføljebalanse ved å fordele finansiell risiko på tvers av flere bransjer og instrumenter.

Passive strategier har selvfølgelig egne begrensninger. Ettersom en passiv investering lover avkastningen til markedet, er fond forpliktet til å fortsette å kjøpe selv om markedet overopphetes, og omvendt blir de forpliktet til å selge i tråd med et panikkmarked når krasj eller korreksjoner rammer det. Ikke alle passive fond følger enkle, transparente indekser heller, noe som betyr at noen av de mer komplekse fondene, inkludert ESG og tematiske fond, kan være vanskelige å forstå seg på. 

Finne riktig passiv strategi

Før hadde de investorene som foretrakk indeks-følgende strategier kun et relativt lite antall enkle, velkjente indekser å velge mellom. Den tiden er vi derimot langt forbi. I dag står investorer overfor en forvirrende mengde med passive strategier. Det kan dermed være overveldende dersom man ikke vet hva man leter etter.

Morningstar har et av de største uavhengige forvaltningsresearch teamene i verden, og hjelper profesjonelle investorer med å få oversikt over den store mengden av passive strategier som kan benyttes for å granske individuelle tilbud og trender.

I kjernen av vår forskning ligger Morningstars proprietære rangeringssystem som kan brukes til å rangere og analysere passive fond, samt Morningstar-indekser som kan tjene som en presis benchmarking-ressurs og brukes ved oppbygging av passive porteføljer. 

For å lære mer om passive investeringer og hvordan Morningstar research og vurderinger kan hjelpe, kan du laste ned en gratis kopi av vår guide til passiv investering her.

Artikkelen er oversatt fra engelsk og ble opprinnelig publisert på morningstar.co.uk den 12.01.2022.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Catherine Elliott  is a content writer at Morningstar

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer