Vinnerne av Morningstar Fund Awards Norge 2021

Her er vinnerne av Morningstar Fund Awards Norge 2021.

Christopher Greiner, CFA 18.03.2021 | 14.00
Facebook Twitter LinkedIn

Morningstar Fund Awards 2021

Bakgrunn og hensikt

Morningstar har hatt prisutdelinger i lang tid, og hensikten er å sette søkelyset på fond og forvaltningsselskaper som har utmerket seg med sterke resultater. Siden prisutdelingen er årlig, mener vi det er riktig å vektlegge forrige års resultater, men Morningstar ønsker ikke å dele ut pris til et fond eller selskap som tilfeldigvis havnet på toppen på bakgrunn av ett enkeltår. Derfor ser vi også på 3 og 5 års avkastning og risiko. Risikojusteringen er sterkere enn det som er tilfelle i ren Morningstar Rating, noe som betyr at de fondene som bommer med høyere nedsiderisiko vil ofte få vanskeligheter med å komme på topp. Det betyr også at det er en viss fordel for fond som har relativt sett lavere svingninger å komme oppover på listen.

Fondene må også være relativt enkle å få tak i, selv om Norge er et relativt åpent fondsmarked, vil distributørene gjerne tilgjengeliggjøre en undergruppe av fondene som har markedsføringstillatelse.  Prisutdelingen tar dermed flere lokale hensyn, noe eksempelvis Morningstar Rating ikke gjør i tilsvarende grad.

I tillegg til strengere risikojusteringer, forsøker Morningstar å være konservativ når det gjelder å utdele Fund Awards til fond som har tatt stor risiko. Men, som alltid, historien trenger ikke nødvendigvis å si noe om fremtiden. Derfor må investorer fortsette å vurdere hvor godt egnet hvert enkelt fond er som en komponent i egen portefølje.

I tillegg til å dele ut priser til 5 fond innenfor ulike kategorier, så deler Morningstar også ut pris til forvaltningsselskaper som har utmerket seg med sterke resultater på tvers av store deler av fondsutvalget. Her er det 3 ulike priser, en for aksjer, en til renter og en til kombinasjonen av aksjer og renter.

For å se de nominerte fondene i hver kategori, vennligst klikk her.

For å lese metodedokumentet, vennligst klikk her.

Vinner norske aksjer

Danske Invest Norge Vekst

Danske Invest Norge Vekst har i en årrekke hevdet seg i toppen av vår Morningstar Fund Awards kåring, og fondet har vært blant topp 10% i sin kategori de siste 5 årene. Fondet investerer hovedsakelig i små- og mellomstore vekstselskaper, og benytter OSE Small Cap som referanseindeks. I 5-årsperioden fra 01.01.2016 til 31.12.2020 har fondet oppnådd en annualisert avkastning på 23,95% og en meravkastning på 19,5% i forhold til referanseindeksen. I 2020 var fondets avkastning hele 34,33% hvilket ga en meravkastning på 27,82% i forhold til referanseindeksen. Fondets største sektoreksponering er mot teknologi (26,4% per 31.12.2020). Danske Invest Norge Vekst har 5 stjerner i Morningstar Rating noe som indikerer en relativt høy risikojustert avkastning. Allikevel bør man ikke glemme at små- og mellomstore selskaper normalt medfører større risiko. Danske Invest Norge Vekst har for eksempel det høyeste standardavviket av samtlige kategori-vinnere, målt over 1, 3 og 5 år per 31.12.2020.

Vinner nordiske aksjer

Fondsfinans Norden

Fondsfinans Norden oppnådde i 2020 en avkastning på 34,64%. Det er den beste årlige avkastning siden fondet ble etablert i 2015. Fondet har prestert relativt stabilt og kan vise til avkastninger blant øvre halvdel i kategorien i fire av de fem siste årene. Historisk har fondet i hovedsak investert i mellomstore blandingsselskaper, men har fra april i fjor hatt en dreining mot mellomstore vekstselskaper. Fondet kan vise til en annualisert avkastning på 14,08% over 5-årsperioden fra 01.01.2016 til 31.12.2020, hvilket tilsvarer en annualisert meravkastning på 3,10% i forhold til fondets referanseindeks VINX Benchmark Cap NR NOK. Fondets største sektoreksponering er mot industri (20,1% per 31.12.2020). Fondsfinans Norden har 5 stjerner i Morningstar Rating.

Vinner europeiske aksjer

BSF European Opps Extension A2 EUR

Blackrock European Opportunity Extension kan vise til gode resultater over en årrekke, og har vært blant topp 50% i kategorien «Europa, Fleksibel kapitalisering» siden 2011. Fondets annualisert avkastning var 11,71% i 5-årsperioden fra 01.01.2016 til 31.12.2020, hvilket tilsvarer en annualisert meravkastning på 4,51% i forhold til fondets referanseindeks S&P Europe BMI TR USD. Fondet kan også vise til et lavere standardavvik enn både referanseindeksen og kategorisnittet. For eksempel var fondets 5-års standardavvik i perioden 01.01.2016 til 31.12.2020 på 13,83%, mens referanseindeksen og kategorisnittet hadde henholdsvis 12,40% og 12,99%. Blackrock European Opportunity Extension har 5 stjerner i Morningstar Rating.

Vinner globale aksjer

Fidelity Global Focus A-Dis-USD

I 2020 hadde Fidelity Global Focus en avkastning på 19,69%, hvilket var en meravkastning på 6,42% i forhold til fondets referanseindeks MSCI ACWI NR USD. I 5-årsperioden fra 01.01.2016 til 31.12.2020 oppnådde fondet en annualisert avkastning på 12,23% og en meravkastning på 0,72% i forhold til referanseindeksen. Fondet har prestert relativt stabilt og kan vise til avkastninger blant øvre halvdel i kategorien i fire av de fem siste årene. Fidelity Global Focus har det laveste standardavviket over 1, 3 og 5 år (per 31.12.2020) blant samtlige fire aksjekategori-vinnere. Fondets største sektoreksponering er mot teknologi (22,4% per 31.12.2020). Fidelity Global Focus har 5 stjerner i Morningstar Rating.

Vinner NOK rente

Danske Invest Horisont Rente

Danske Invest Horisont Rente har en mål-durasjon på 0,25 år med et durasjonsintervall mellom 0 og 5 år, og hører til i Morningstar kategorien «Rente, NOK Obligasjoner – korte». Fondet kan vise til en annualisert 5-års avkastning på 2,84% i perioden 01.01.2016 til 31.12.2020, hvilket tilsvarer en meravkastning på 0,68% i forhold til kategorisnittet. For 2020, kan fondet vise til en avkastning på 4,23% og en meravkastning på 1,9% i forhold til kategorisnittet. Fondet har noe høyere svingninger i avkastningene enn kategorisnittet. For eksempel var fondets 5-års standardavvik på 1,79% mens kategorisnittet var 1,29% i perioden 01.01.2016 til 31.12.2020. Danske Invest Horisont Rente har 4 stjerner i Morningstar Rating.

Vinner beste fondsselskap for aksjeforvaltning

Öhman

Öhman kan vise til gode risikojusterte avkastninger for sine aksjefond. Hele 10 av 11 av aksjefondene til Öhman hadde 5-års risikojusterte avkastninger blant øvre halvdel i sine respektive kategorier, hvorav 7 av fondene hadde risikojusterte avkastninger blant topp 30 persentil. 

Vinner beste fondsselskap for renteforvaltning*         

Arctic

Dette er andre året på rad Arctic vinner prisen for beste fondsselskap for renteforvaltning. Det er i hovedsak fondet Arctic Return som kan vise til en meget sterk risikojustert avkastning de siste 5 årene (2016-2020), men fondet Arctic High Return har også hevdet seg bra.

Vinner beste fondsselskap for forvaltning av alle aktiva

T. Rowe Price

Dette er fjerde året på rad T. Rowe Price vinner beste fondsselskap for forvaltning av alle aktiva, og Morningstar Manager Research Team gir gode skussmål til fondsselskapet. T. Rowe Price har en omfattende research prosess, de kan vise til sterke resultater på tvers av aktivaklasser, og investerer kontinuerlig i research teamet sitt. Blant annet har de ekspandert multi-asset teamet sitt de seneste årene.

* For renteforvaltning kreves det minst 3 rentefond med Morningstar Rating over 5 år i NOK-kategorier.

Morningstar benytter muligheten til å gratulere både de nominerte og spesielt vinnerne av Morningstar Fund Awards Norge 2021.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Christopher Greiner, CFA  er data journalist i Morningstar.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer