Morningstars guide til fondsinvestering

Her er hvordan våre Morningstar analyser og ratinger kan informere hvordan du velger fond.

Susan Dziubinski 03.11.2020 | 16.55
Facebook Twitter LinkedIn

Magnifying wide article 2019

På overflaten kan fondsplukking virke komplisert. Det er tusenvis av fond å velge mellom, og de er spredt blant et dusin av investeringskategorier. Hvordan kan investorer finne de beste fondene som passer deres behov, mål og risikotoleranse?

Å finne riktig(e) fond innebærer å svare på en håndfull spørsmål.

Hvordan har det prestert? Noen vil kanskje si at et fond som leverer 10% avkastning per år de siste fem årene er bedre enn et fond som leverer 6% avkastning per år i samme periode. Det er ikke nødvendigvis sant. Fondet som fikk 6% kan ha slått sine sammenlignbare konkurrenter med flere prosentpoeng, mens fondet som leverte 10% kan ha hengt etter sine konkurrenter med stor margin. Videre praktiserte begge fondene sannsynligvis veldig forskjellige investeringsstiler og investerte i forskjellige typer verdipapirer. For å virkelig vite hvor godt et fond klarer seg, undersøk fondets avkastning i forhold til noe relevant. Sammenlign fondets avkastning med relevante benchmarks, indekser og andre fond som investerer i samme type verdipapirer.

Hvor risikabelt har det vært? Investering innebærer risiko. Tross alt velger du å gi pengene dine til en porteføljeforvalter i stedet for å sette dem inn på en sparekonto. Generelt sett, jo større potensiell avkastning en investering har, desto større er sjansen for tap. Investorer som tar mye risiko forventer større avkastning fra investeringene sine, men de får ikke alltid det. I motsetning, er andre investorer villige til å gi opp potensialet for store gevinster mot en mer sannsynlig avkastning. Derfor er det viktig å vurdere risiko - både når det gjelder hvor mye risiko du tåler og hvor mye risiko som passer for dine mål. To fond med lignende resultat er kanskje ikke like attraktive investeringer; det ene fondet kan være langt mer ustabilt enn det andre.

Hva eier det? For å sette realistiske forventninger til hva et fond kan gjøre for deg, er det viktig å vite hva slags verdipapirer det eier: Aksjer? Obligasjoner? Begge deler? Fordi disse brede aktivaklassene har forskjellige egenskaper, ikke forvent at de skal levere på samme måte. For eksempel ville de fleste investorer ikke håpe på en gevinst på 10% fra et obligasjonsfond, men den slags avkastning er kanskje ikke en urealistisk forventning for visse aksjefond. Man bør også forstå fondets investeringsprosess - kriteriene det bruker for å velge verdipapirer innenfor den gitte aktivaklassen.

Hvem forvalter det? Fond er bare så gode som personene som forvalter dem: fondsforvalterne som tar investeringsbeslutningene og organisasjonene bak dem. Fordi fondsforvaltere er mest ansvarlige for fondets resultater, er det viktig å vite hvem som tar beslutningene for aksjefondet ditt - samt hvor lenge han eller hun har gjort det. Forsikre deg om at forvalteren som var ansvarlig for mesteparten av fondets historiske avkastninger, fremdeles er den som har ansvaret.

Hva koster det? Fond er ikke gratis. Du bør betale for profesjonell pengestyring hvis du trenger det. Men hver krone du gir til fondsforvaltning eller meglerprovisjoner, er en krone du tar bort fra din egen avkastning. Videre er kostnadene en av de få konstante investeringene: De vil være ganske stabile år ut og år inn mens avkastningen på aksjer og obligasjoner vil svinge. Du kan ikke kontrollere markedssvingningene, men du kan kontrollere hvor mye du betaler for fondene dine.

Disse spørsmålene danner grunnlaget for Morningstars tilnærming til fondsseleksjon. Denne guiden tar et dypere dykk i vår metode for evaluering og vurdering av fond og gir nyttig innsikt i hvordan du får mest mulig ut av våre fondsrapporter.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Susan Dziubinski  Susan Dziubinski er direktør for innhold på Morningstar.com

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer