Topp 5 globale verdifond: Principia leder an

Etter år med motløshet blant verdiinvestorer er investeringsstilen igjen i søkelyset. I et ekstraordinært børsår der både aksje- og obligasjonsinvestorer måtte absorbere betydelige tap, var det verdiorienterte investeringsstrategier som fortsatt ga investorene en viss beskyttelse i 2022.

Jeffrey Schumacher, CFA 03.04.2023 | 21.52
Facebook Twitter LinkedIn

Morningstar Developed Markets Value Index klarte å begrense tapet til i underkant av 1 % i 2022, og overgikk resten av finansmarkedet med omtrent 11 prosentpoeng. Denne relativt sterke ytelsen skyldtes i stor grad vekst fra en rekke enkeltaksjer. Etterslepende investeringer i sektoren og krigen i Ukraina drev opp prisene i råvaremarkedet, samtidig som at oljeselskaper leverte rekordresultater. Bak oljeprodusentene var forsvarssektoren, helsesektoren, tobakksindustrien og finansielle tjenester områder som også jevnt over gjorde det bra.

Den solide prestasjonen til sektorene nevnt ovenfor betyr ikke at det ikke har vært tapere i verdiuniverset. Det er imidlertid påfallende at blant de største taperne er selskaper som tidligere ble regnet med i gruppen av raskt voksende, innovative og disruptive selskaper. Det kraftigste fallet er det Coinbase som står for, selskapet fikk barbert vekk 85% av aksjeverdiene etter å ha vært inkludert i verdiindeksen i midten av 2022. Andre selskaper som opplevde en kraftig aksjeskrell er både Meta og Delivery Hero, som også ble lagt til indeksen i juni, mens tidligere vekstperler Roblox og PayPal ble stemplet som verdiaksjer på slutten av året.

Verdiinvestorer kan noen ganger brenne fingrene med såkalte verdifeller: aksjer som fremstår som billige basert på verdsettelsestiltak, men som ikke har noe utvinningspotensial for å reversere den undervurderingen. I det mest ekstreme scenariet blir disse verdiaksjene verdiløse. En spesiell årsak kan plutselig føre til en enorm nedskrivning av selskapet, der fremtidens bærekraft kan stilles spørsmål ved. SVB Financial, Credit Suisse og Signature Bank var alle en del av verdiindeksen da kritiske røster dukket opp.

Selv om en verdiinvestor derfor bør være på vakt, trekker det ikke ned det flotte året verdiinvestorer har hatt. Det positive sentimentet mot verdiaksjer gjenspeiles også i fondsstrømmer til globale verdifond med stor aksjekapital. Etter fire år på rad med økende utstrømning snudde strømmen i 2021, da nesten 3 milliarder euro i nye investorpenger strømmet inn i disse fondene.

Det er litt under rekordinngangen i 2016, som ga netto tilsig på 3,2 milliarder euro i et politisk begivenhetsrikt år der Donald Trumps valgseier ga verdiaksjer vinger, med bankaksjer blant de fremtredende vinnerne. I 2022 var investorene også positive til å verdsette fond, og det ble realisert nettoinngang på 2,5 milliarder euro. Schroder Global Sustainable Value Equity Fund, som har en Bronze Morningstar Analyst Rating, og det sølvvurderte Robeco BP Global Premium Equity Fund vakte størst interesse fra investorer.

Topp 5

Denne gangen er topp 5 basert på totalavkastning for de tolv månedene som avsluttes 28 februar 2023 for investeringsfondene i Morningstar Global Large-Cap Value Equities-kategorien.

Topplasseringen tilhører Principia Fund, en strategi forvaltet under banneret Privium Fund Management. Investeringsverdifondet har som mål å utkonkurrere iShares MSCI World UCITS ETF ved å investere i selskaper som har evnen til å øke sin netto aktivaverdi over tid.

Fondet søker veldrevne selskaper som er i stand til å reinvestere sin frie kontantstrøm til en attraktiv kapitalavkastning. Naturligvis må disse selskapene kunne kjøpes til en betydelig rabatt i forhold til netto aktivaverdi, hvor investeringsteamet aktivt bruker fondets kapital til å selge dyrere verdsatte aksjer til fordel for rimeligere verdsatte porteføljebeholdninger.

Fondet hadde et utmerket 2022, og slo 98 % av sine konkurrenter. Fondet investerer uavhengig av en referanseindeks, noe som gjenspeiles i fondets posisjonering. USA er tungt undervektet med en vekt på 14,8 %, mens japanske aksjer med en vekt på nesten 20 % spiller en fremtredende rolle i fondet. Selskaper som Honda, Kaken Pharmaceutical og Nitto Kohki er blant de 10 største beholdningene i strategien.

Femteplassen er tatt av fondet Schroder ISF Global Recovery med en Morningstar Analyst Rating Bronze. En fordel for dette verdifondet er den grundige investeringsprosessen, som tar sikte på å identifisere selskaper som handler med en betydelig rabatt i forhold til virkelig verdi. En konsekvent og disiplinert implementering av den kontrariske investeringsfilosofien basert på grunnleggende nedenfra-og-opp-aksjevalg fører til en portefølje med en sterk verdikarakter.

Teamet, som består av Nick Kirrage, Simon Adler og Liam Nunn, bruker en rekke verdsettelsesscreeninger for å identifisere mulige porteføljekandidater, vurdere aksjer som har stupt eller rapportert inntektsfall for deres utvinningspotensial. Resultatene diskuteres i detalj, hvoretter forvalterne setter sammen en fokusert portefølje på 30-70 navn.

Teamet investerer i en blanding av markedsverdier, noe som betyr at porteføljen er klart overvektig i mellom- og småselskaper sammenlignet med sine konkurrerende. Den kontrariske stilen har tjent fondet godt de siste årene, men investorer må være tålmodige for å høste fordelene av tilnærmingen og, i likhet med forvalterne, vise sin styrke når markedet er ugunstig for investeringsstilen.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Jeffrey Schumacher, CFA  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer