2020 European Awards: Nominerte til Outstanding Investment House

Disse tre selskapene har solid investeringskultur og er gode forvaltere av investorkapital.  

Mathieu Caquineau, CFA 23.10.2020 | 15:16
Facebook Twitter LinkedIn

Awards 2020 banner 600x225

Dette er nominasjonene for de tre pan-europeiske Morningstar Awards for Investing Excellence 2020: Outstanding Portfolio Management, Rising Talent, og Outstanding Investment House. Vinnerne av disse prisene nomineres og kåres av Morningstars europabaserte team av manager research analytikere. Vinnerne vil bli kunngjort i slutten av november på Morningstar sine nettsider i Europa.

Morningstar sine analytikere nominerte kapitalforvaltere som har levert gode langsiktige resultater for investorer, og som over tid har vist at de alltid setter kundenes interesser foran sine egne. Kandidater til prisen må ha Morningstar Parent rating på High, noe som indikerer både en investorfokusert bedriftskultur og utmerket forvaltning, særlig ved at selskapets interesser sammenfaller godt med interessene til fondsinvestorene.

I utvelgelsen av den endelige nominasjonslisten, har Morningstar sine analytikere vurdert fondsselskaper som distribuerer fondene sine aktivt i minst to europeiske land. Tre finalister skilte seg ut i år.

Nedenfor fremhever vi hver av de nominerte mer detaljert.

Baillie Gifford

Edinburgh-baserte Baillie Gifford, grunnlagt i 1908 som et partnerskap, eies av over 40 partnere som i gjennomsnitt har mer enn 20 års ansettelse. Fondsselskapet tilbyr strategier på tvers av aktivaklasser, men aksjer er fortsatt nøkkelstyrken og fortsetter å dominere når det gjelder forvaltningskapital. Baillie Giffords klientell består for det meste av institusjonelle investorer, men de siste årene har selskapet økt fokuset på privatinvestorer. I tillegg til å være en av de største forvalterne av UK-børsnoterte lukkede fond, har Baillie Gifford lykkes i å få økt interesse internasjonalt det siste tiåret gjennom sitt utvalg av irsk-registrerte europeiske- og amerikanske UCITS aksjefond.

En positiv konsekvens av en stor tilstedeværelse av institusjonelle investorer og lukkede fond, samt privat eierskap, er at disse faktorene styrker selskapets langsiktige tilnærming til investering. Dette forsterkes ytterligere av kompensasjonsstrukturen, der en stor del av bonusen til fondsforvalteren er basert på tre og fem års prestasjoner. Selv om det er små, fokuserte investeringsteam innad i selskapet, er det en sterk samarbeidskultur, og utskiftninger av personalet er blant de laveste i bransjen. Videre har selskapet kuttet avgifter på en rekke av sine strategier de siste årene og demonstrert sin vilje til å sikre kapitalen til investorene ved å begrense nye innskudd i fond som nærmer seg full kapasitet. Alt i alt tror vi Baillie Gifford drar nytte av en sterk investeringskultur.

Capital Group

Selskapet er historisk kjent i USA for sitt utvalg av American Funds. Capital Groups dyktighet innen aktiv aksjeforvaltning har lenge vært tydelig takket være dets flerforvalter system. Fixed-income virksomheten ble tidligere litt bortprioritert, men det begynte å endre seg etter at flaggskipet American Funds Bond Fund of America's kreditt-tunge fokus førte til dårlige resultater i 2008. Ved å fremme større koordinering av renteforvalteres synspunkter mens man tilførte investeringstalent og andre hjelpemidler, betalte det seg i begynnelsen av 2020, da obligasjonsstrategiene stort sett klarte seg mye bedre enn forventet.

Selskapet har også forsøkt å styrke sitt fond-i-fond tilbud, inkludert dets dominerende utvalg av livssyklusfond. I januar 2020 ble Capital Solutions Group opprettet som en distinkt investeringsenhet for å huse nytt personell med spesialkunnskaper om aktivaallokering og kvantitativ research, samt å skaffe ekstra ressurser.

Capital har ikke mistet fokuset på aksjer. Det forventes fremdeles høye standarder av forvalterne, mens det vises tålmodighet med forvaltere der investeringsstilen er i disfavør. Likevel gikk det ikke like bra med aksjefondene i løpet av det siste tiåret som i foregående tiår. For at selskapet skal opprettholde sin historiske fordel, må det hensynta eventuelle utfordringer som kan resultere i en fordel, inkludert avklaring av strategienes kapasitetsgrenser.

Capital Group har vært aktiv i Europa i mer enn 50 år og tilbyr for tiden 25 aksje, rente- og allokeringsfond som er registrert i Luxembourg og som er tilgjengelige for investorer over hele Europa. Disse fondene hadde til sammen mer enn 18 milliarder USD i forvaltningskapital per 14. oktober 2020.

Unigestion

Unigestion er en uavhengig kapitalforvalter som delvis eies av de ansatte og har hovedkontor i Genève. Selskapet forvalter private equity, alternative, multi-asset, -og aksjefond, hvor sistnevnte står for halvparten av forvaltningskapitalen. Unigestion har prøvd å diversifisere forvaltningskapitalen de siste årene, mens det har vært tro mot sine verdier. Selskapet har en sterk investeringskultur bygget rundt en robust risikostyringsprosess som brukes på tvers av alle åpne fond. Aksjefondene har vært spesielt vellykkede på lang sikt. Vi setter også pris på at investeringsteamet regelmessig har blitt styrket etter hvert som nye strategier ble lansert. Dessverre har vi sett noen utskiftninger i aksjeavdelingen de siste årene ettersom teamet vokste. Påvirkningen på fondene har allikevel vært begrenset fordi teamarbeid vektlegges, noe som i stor grad reduserer risikoen for nøkkelpersonrisiko. Nyere rekrutteringer viser at Unigestion fremdeles er i stand til å tiltrekke seg talenter. En annen positiv faktor er kompensasjonsstrukturen, som hjelper til slik at teamets interesser sammenfaller med investorenes interesser. Alle porteføljeforvaltere og analytikere har en del av bonusen låst i fondets andeler i tre år. Avslutningsvis setter vi pris på at kapasiteten håndteres omtenksomt. En maksimal størrelse for hver strategi defineres ved lansering, kommuniseres til klienter og gjennomgås regelmessig. Det er sjelden vi ser så stor grad av åpenhet.

Morningstar nalytikere Mathieu Caquineau, Fatima Khizou og Samiya Jmili bidro til denne artikkelen.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Mathieu Caquineau, CFA

Mathieu Caquineau, CFA  Senior Fund Analyst, Morningstar France

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings