Morningstar Analyst Rating oppdateringer i september

En rekke aksjefond så endringer i den siste oppdateringen av vår Morningstar Analyst Rating i september. Seks aksjefond er blitt nedgradert, mens andre har blitt satt på vent.

Christopher Greiner, CFA 16.10.2020 | 15.43
Facebook Twitter LinkedIn

Morningstar Analyst Rating bronze silver gold logo

Vi har undersøkt endringer i ratingen i september for andelsklasser som skal være til salgs for private investorer i Norge.

Endringer

Det var seks endringer i september, ifølge data fra Morningstar Direct, hvor samtlige var nedgraderinger. Nedgraderingene skyldes i hovedsak vår videreutviklede metodikk (implementert i 2019), der vi nå tar større hensyn til avgiftene på andelsklassenivå og forventet avkastning i forhold til referanseindeks (for aktive forvaltede fond) eller lignende fond (for passive forvaltede fond). Det økte fokuset på avgiftene til de ulike andelsklassene gjør Morningstar Analyst Rating mer relevant for private investorer. Det er fordi avgiftene som regel er høyere for private investorer enn for institusjonelle investorer, og høyere avgifter medfører lavere avkastning, alt annet likt.

I tabellen nedenfor vises endringene, og to nye andelsklasser er inkludert, samt at to fond nå er under vurdering i påvente av mer informasjon.

Morningstar Analyst Rating Endringer September 2020Kilde: Morningstar Direct

Merk at du kan få mer informasjon om fondene ved å trykke på fondsnavnene under.

Capital Group New Pers (LUX) Bgd er nedgradert fra Gold til Silver på grunn av at Morningstar Analyst Rating nå i større grad hensyntar avgiftene på andelsklassenivå. Derfor har de litt dyrere andelsklassene fått en nedgradering fra Gold til Silver. En kuriositet er at fondets desidert største posisjon (per 30.09) er i Tesla (6,5% vekt). Til sammenligning er fondets nest største posisjon på 3,4% (i Amazon).

Comgest Growth Emerging Mkts USD R Acc har fått en nedgradering fra Gold til Bronze i hovedsak på grunn av at fondet mister sin lengstsittende forvalter. Dermed er det mye kunnskap som forsvinner ut dørene. I tillegg straffes de dyreste andelsklassene hardere på grunn av at Morningstar Analyst Rating nå i større grad hensyntar avgiftene på andelsklassenivå.

BGF World Technology A2 USD er nedgradert fra Silver til Bronze på grunn av at Morningstar Analyst Ratingen nå i større grad hensyntar avgiftene på andelsklassenivå. BGF World Technology har levert absolutt best av samtlige fond i denne artikkelen, både hittil i år (60,3%) og over de siste fem årene (33,3 % gjennomsnittlig per år). Til sammenligning hadde kategorien Bransjefond, Teknologi avkastninger på 32,7% hittil i år og 21,6% i gjennomsnitt per år de siste fem årene. Morningstars analytikere er fortsatt imponerte over fondets stjerneforvalter. Og selv om forvaltningskapitalen har økt betraktelig de siste tre årene, fra under USD 2 milliarder til USD 16 milliarder, klarer forvalteren fortsatt å levere fantastiske resultater.

Følgene tre fondsklasser er nedgradert på grunn av at Morningstar Analyst Ratingen nå i større grad hensyntar avgiftene på andelsklassenivå: Heptagon Yacktman US Equity B USD Acc (fra Silver til Bronze), Schroder ISF Eurp Spec Sits B Acc EUR (fra Silver til Neutral) og T. Rowe Price Japanese Equity A USD (fra Bronze til Neutral).

Ny dekning

Stewart Inv Glbl Em Mkts Sust VI EUR Acc har fått Silver rating. Morningstars analytiker er spesielt imponert over investeringsteamet, samt deres tilnærming til investeringer som vurderes som «best i klassen». Det kan nevnes at fondet har 5 glober i Sustainability Rating og Lavkarbon designasjonen.

BGF European A2 USD Hedged. Denne andelsklassen har fått Neutral rating. Andelsklassene med lavere avgifter har Bronze rating. Morningstars analytiker mener fondet viser lovende takter, men det er noe skepsis til investeringsteamet som assisterer fondsforvalteren. Årsaken er at arbeidsmengde til teamet anses som høy. I tillegg har det vært en del utskiftninger i teamet de siste årene, der erfarne forvaltere og analytikere har forlatt skuta. 

Under vurdering

M&G Recovery Euro A Acc (hadde Neutral rating i august) er under vurdering fordi fondet mister sin hovedforvalter. Morningstars analytikere planlegger å møte den nye hovedforvalteren, og vil gi sin analytikervurdering i etterkant av møtet.

NN (L) Global Sustainable Eq X Cap EUR (hadde Neutral rating i august) er under vurdering da mesteparten av teamet (hovedforvalteren, to andre porteføljeforvaltere, samt fire (av syv analytikere) har valgt å forlate selskapet. Det var i hovedsak ekspertisen til teamet og hovedforvalteren som var årsaken til at Morningstars analytikere hadde troen på dette fondet. Morningstars analytikere planlegger å møte det nye midlertidige teamet, og vil gi sin analytikervurdering i etterkant av møtet.

Hva er Morningstar Analyst Rating?

Morningstar Analyst Rating for fond er en fremtidsrettet kvalitativ rangering hvor analytikere deler ut ratingmedaljene Gold, Silver, Bronze, og Neutral eller Negative. Ratingen betegner overbevisningen analytikeren har om hvordan et fond vil prestere over en full markedssyklus sammenlignet mot en relevant referanseindeks (for aktive forvaltede fond) eller lignende fond (for passive forvaltede fond). Morningstar Analyst Rating revurderes vanligvis årlig, men oppdateres løpende om større hendelser skjer i fondet (eksempelvis om forvalter slutter).

Investorer kan bruke Morningstar Analyst Rating som et komplement til fondsanalysen for å finne attraktive fond å investere i. Se gjerne denne videoen, Morningstar Analyst Ratings Explained, hvis du ønsker mer informasjon om vår Morningstar Analyst Rating.

Husk at private investorer har muligheten til å søke etter fond basert på Morningstar Analyst Rating her

Institusjonelle investorer kan få full oversikt over Morningstar Analyst Rating, tilhørende fondsrapporter og mye mer i Morningstar Direct.

Morningstar Quantitative Rating

Vi skrev også for kort tid siden en artikkel om Morningstar Quantitative Rating som også er en fremtidsrettet fondsvurdering gjort av datamaskiner med AI som finner mønstre i de tusenvis av analysene som Morningstar analytikere gjør. Det er naturlig at mennesker ikke kan dekke komplette univers av fond globalt, men disse modellene bruker analytikernes arbeid som input, og gjør at Morningstar kan dekke tilnærmet komplette univers. 

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Christopher Greiner, CFA  er data journalist i Morningstar.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer