Ni aktuelle globalfond

Vi ser på ni forskjellige globalfond som kan være verdige alternativer i en portefølje.

Thomas Furuseth 20.06.2019 | 10.33
Facebook Twitter LinkedIn

Distribusjonsavhengig

I etterkant av innføringen av aksjesparekonto (ASK) har de fleste aktørene åpnet distribusjonen for eksterne fond. I tillegg har vi aktører som Nordnet som er renere distributører enn de fullintegrerte bankene.

Med åpnere distribusjon kommer det større valgmuligheter, med de fordeler og ulemper det medfører. Fordelene er at man kan få tilgang til bedre alternativer enn det som var tidligere, ulempene kan være at man blir lammet av alle valgmulighetene.

Jeg forsøkte å få en oversikt i fjor høst på hva som var tilgjengelig hos de største distributørene, samt de norske fondene. Noen av fondene er tilgjengelig hos flere distributører, mens andre er kun tilgjengelig ett sted.

Metode

Fremtiden er usikker, ingen vet hvilken avkastning man får ved å velge de ulike fondene og alternativene. Vi vet riktignok at fondskostnader spiller en rolle og vi vet at de svakeste fondene tenderer til å fortsette å være svake. Jeg brukte 3 kilder for å velge ut fokusfondene, to av dem er relaterte, men de er gjensidig utelukkende. Det er kvantitativ analyst rating, og analyst rating der den er tilgjengelig, og Morningstar Rating. Jeg brukte en arbitrær vekting på 70/30 mellom disse.

Nordea Stabile Aksjer Global Etisk

Kvantitativ Rating: Gold

Morningstar Rating Overall: 5

Fondet har vist seg være et fond som har gitt veldig god risikojustert avkastning historisk. Fondet er inne i en svak periode hittil i år (første 4 måneder), men hadde et godt år i fjor. En stor årsak til å velge dette fondet er at det har hatt vesentlig lavere svingninger enn konkurrentene, samtidig må man være tålmodig og vente på at fondet leverer over tid. Som alltid kan periodene med mindreavkastning være lang. Hvis vi kombinerer avkastningen med den danske varianten av fondet, så har fondet hatt like mange årsavkastningstall som er over indeks som under indeks siste 12 helår. Men volatiliteten har vært vesentlig lavere, og avkastningen totalt sett høyere enn referanseindeksen. Dette på tross av høyere avgifter. Over tid har fondets jevnere avkastningsprofil gitt god avkastning. Som en bonus har også fondet for tiden Lavkarbon-merke grunnet lav risiko i overgangen til lavkarbonsamfunnet.

JOHCM Global Select B EUR

Kvantitativ Rating: Gold

Morningstar Rating Overall: 4

Fondet er inne i en god periode etter at det hadde 3 år på rad med svake eller middels resultater fra 2015 og fremover. Fondet inneholder ikke noen av de produktinvolveringsproblemstillingene som man kan finne i utenlandske fond, foruten på kull. Morningstar estimerer hele 13 prosent av fondet har termisk kulleksponering, noe som gjør at fossilandelen av fondet er på 14 %. For å sette 13 prosent i perspektiv, så er det 10 prosentpoeng over gjennomsnittet i kategorien.

Det har det vært vanskelig å holde følge med et sterkt aksjemarked de siste 10 årene, og det er også derfor et indeksfond som KLP AksjeGlobal Indeks 1 A har 4 stjerner Morningstar Rating. Det holder å bomme litt på USA-andelen og man vil være utenfor topplistene, men dette fondet har i det minste klart å holde følge med indeksfondene de siste ti årene.

Fidelity Global Focus

Kvantitativ Rating: Silver

Morningstar Rating: 4

Fondet har en vekstorientering og igjen har fondet bare holdt følge med indeksen til kategorien. Det er dog bedre enn hva gjennomsnittet i kategorien har klart. Vekstindeksen har hatt høyere avkastning enn den ordinære indeksen og fondet har klart å holde følge med den ordinære indeksen siden oppstart av fondet og gitt en liten meravkastning siste 10 år (0,11 prosentpoeng per år i forhold til KLP AksjeGlobal indeks 1 A).

Fondet har også en relativt ren profil og inneholder få kontroversielle produkter og har en gjennomsnittlig bærekraftsprofil totalt sett.

Fidelity World

Morningstar Analyst Rating: Silver

Morningstar Rating: 4

Fondets forvalter, Jeremy Podger, har vært i Fidelity World i fem år, og før det har han jobbet i ulike selskaper med forvaltning av globale aksjer siden 1996. Fondet har gitt meravkastning utover DNB Global indeks på 0,73 prosentpoeng per år siste 5 år. Det er minst en beholdning i dette fondet som er ekskludert fra oljefondet; Airbus SE, som i følge NBIM produserer kjernevåpen. 

Utover dette selskapet ser ikke fondet ut til å vesentlige kontroversielle produktinvolveringer, gitt ved Morningstars data.

Janus Henderson Global Equities R (EUR / USD)

Kvantitativ Rating: Silver

Morningstar Rating: 4

Fondet er tilgjengelig i to ulike valutaer, så langt jeg kan se, uten at det spiller noen vesentlig rolle siden fondet ikke er valutasikret. For detaljer om hvordan valuta spiller inn, les gjerne denne artikkelen. På innholdssiden ser ikke fondet ut til å være eksponert mot særlige kontroversielle produkter i likhet med de norsk- ættede. Årsaken til at jeg kun nevner dette på de utenlandske, er at vi gjerne har en særnorsk ekskluderingsfilosofi. Fondet er et av fondene som har klart å skape meravkastning versus indeksfondene DNB Global Indeks og KLP AksjeGlobal Indeks over tid, samtidig har fondet hatt vekstorientering, og, som med Fidelity Global Focus, har fondet en større utfordring med å gi meravkastning utover vekstindeksen, men avkastningen er uansett god. Fondet har også lavkarbon-merke.

KLP AksjeGlobal LavBeta I

Kvantitativ Rating: Silver

Morningstar Rating: 4

Dette er et beta-fond eller kvantitativt orientert fond som søker å dra nytte av definerte risikofaktorer. I dette tilfellet er det mer å snakke om at de aksjene som svinger mindre enn andre aksjer tenderer til å gjøre det bedre på risikojustert basis. Nordea Stabile Aksjer Global Etisk forsøker å utnytte tilsvarende effekt, men gjennomfører det på en annen måte og med en større grad av styrende hånd av forvalter enn KLPs variant. KLP AksjeGlobal LavBeta I har oppnådd en avkastning på 13,56 % siste 5 år, mens Nordeas variant oppnådde 13,72 % og DNB Global Indeks 13,82 %. Ingen skal påstå at det er lett å hevde seg. Samtidig har både KLPs aksjefond og Nordeas hatt blant de laveste svingningene i kategorien, det er verdifullt i seg selv. KLP LavBeta-fond har riktignok bare en brøkdel i kostnader av Nordeas fond, 0,27 % løpende kostnader versus 1,5 % hos Nordea.

KLP AksjeVerden Indeks

Kvantitativ Rating: Silver

Morningstar Rating: 4

Dette er et globalt indeksfond som også inneholder fremvoksende markeder. Riktignok kan man nå få eksponeringen billigere ved å velge et EM-fond og et DM-fond uavhengig av hverandre, men muligens kan enkelheten ved å få det i en pakke være verdt den lille prisforskjellen. Prisen på et globalt indeksfond uten vekstmarkeder er for tiden 0,20 %, og KLP Aksje Fremvoksende Markeder Indeks II koster 0,30 %, så sammenlagt blir det 0,21 %, mens dette fondet koster 0,30 % per år.

Storebrand Global Solutions A

Kvantitativ Rating: Silver

Morningstar Rating: 4

Med en kostnad på 0,75 legger Storebrand Global Solutions A seg mellom tradisjonelle aktive fond og passive indeksfond. Fondet har gitt konkurransedyktig avkastning målt mot DNB Global Indeks. Siste fem årene har DNB Global Indeks oppnådd 13,82 %, mens Storebrand Global Solutions A oppnådde 13,64 %. Fondet er fossilfritt og har Morningstar Sustainability Rating med 5 globuser og lavkarbon-merke. Fondet vil dermed egne seg spesielt godt for investorer som er opptatt av karbonrisiko og bærekraft. Som allerede nevnt, hittil har man heller ikke gitt slipp på noe særlig avkastning heller. 

Storebrand Indeks - Alle Markeder A

Kvantitativ Rating: Silver

Morningstar Rating: 4

Et indeksfond til på topplisten. Fondet har kostnader på linje med KLP AksjeVerden Indeks og samme geografiske rekkevidde. Med 1800 verdipapirer i porteføljen, har man eksponering mot de største børsnoterte selskapene verden over. Fortsatt vil det være slik at det meste av eksponeringen kommer fra USA, med ca. 55 % av verdiene i fondet og en god spredning på ulike sektorer.

Oppsummering

Det har vært vanskelig for aktive forvaltere å gi vesentlig merverdi i forhold til et passivt indeksfond i den tiårsperioden vi har vært inne i nå. Noen av fondene har derimot andre kvaliteter slik som vanligvis lavere svingninger. Dette kan være verdt å betale litt for, fordi man kan ha verdens beste fond, men det hjelper ikke i det hele tatt dersom man kjøper og selger verdipapirene på feil tidspunkt. Kontroller adferden og juster risikotakningen til et nivå du er rimelig sikker på at du kan gjennomføre.

Merknad, kvantitativ rating oppdateres hver måned. Det er en maskinlæringsalgoritme som forsøker å emulere en analytiker. Historiske resultater er ingen garanti for avkastningen fremover og alle investeringer har risiko for at det går dårligere enn forventet og denne risikoen tar investorene selv. Gjør grundige undersøkelser av enhver investering for å påse at den passer i din portefølje.

Morningstar Direct har blitt brukt i denne analysen.

Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Fidelity Global Focus A-Dis-USD109,32 USD0,30Rating
Fidelity World A-Dis-EUR38,48 EUR0,28Rating
Janus HndrsnGlbl Equity A2 EUR28,06 EUR-0,18Rating
Janus HndrsnGlbl Equity A2 USD21,05 USD-0,18Rating
JOHCM Global Select B EUR4,10 EUR-0,58Rating
KLP AksjeGlobal Flerfaktor P3 531,10 NOK0,12Rating
KLP AksjeVerden Indeks P6 174,81 NOK0,07Rating
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk5 877,12 NOK0,38Rating
Storebrand Global Solutions A5 162,48 NOK-0,11Rating
Storebrand Indeks - Alle Markeder A5 700,21 NOK-0,05Rating

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer