Er markedet billig eller dyrt?

Det globale aksjemarkedet var fortsatt relativt billig i januar

Fernando Luque 08.02.2023 | 14.13
Facebook Twitter LinkedIn

Ups and Downs

Hver måned liker vi å måle markedsverdier basert på Morningstar-aksjeratingene. Morningstar Stock Rating måler nivået av under- eller overvurderinger som våre analytikere beregner for selskapene på globalt nivå.

Denne metoden har en stor fordel når det gjelder å måle forholdet mellom pris og virkelig verdi ved at den inkluderer en grad av usikkerhet i estimatene. To selskaper kan ha en veldig lik virkelig verdi, men det betyr ikke nødvendigvis samme Morningstar-rating, ettersom de ulike variablene kan slå ut forskjellig.

Derfor kan å se på antall aksjer som får 4 og 5 stjerner (aksjer betraktes som et kjøp - grønt i diagrammet nedenfor) og antall aksjer med 1 eller 2 stjerner (betraktes som et salg - rødt) gi oss en ytterligere pekepinn på om aksjemarkedet er billig eller dyrt.

Januar har vært en veldig positiv måned for de fleste finansmarkeder. Morningstar Global Markets-indeksen, som gjenspeiler utviklingen til globale aksjemarkeder, steg 5,3 % i euro.

Denne gode ytelsen har hatt som konsekvens at andelen aksjer med 4 eller 5 stjerner har sunket fra 55 % til 46 % over hele databasen vår (1 443 selskaper dekket av vårt team av aksjeanalytikere). Den høyeste andelen "billige" aksjer ble nådd i september i fjor med 67 %.

Når det gjelder aksjer med 1 eller 2 stjerner har prosentandelen økt fra forrige måned, og gått fra 15 % til 17 %.

Det globale markedet er absolutt fortsatt billig, men ikke så billig som de siste månedene. For eksempel må vi tilbake til april 2022 for å se en prosentandel på 4- og 5-stjerners aksjer under 50 %.

Europa eller USA?

Andelen stjerner lar oss også svare på spørsmålet om Europa er mer attraktivt enn USA. Svaret er at Europa faktisk er billigere enn USA. For Europa er andelen aksjer med 4 og 5 stjerner 63 % sammenlignet med 52 % for USA. Andelen dyre aksjer er også lavere i Europa enn i USA: 6 % mot 11 %. Dette illustrerer hvordan det europeiske markedet for aksjer representerer et attraktivt alternativ til mange amerikanske selskaper, som gjerne kommer med en svært høy aksjepris målt mot inntjening.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Fernando Luque

Fernando Luque  es el Senior Financial Editor de www.morningstar.es

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer