Schroder International Selection Fund Greater China

Et appellerende investeringsvalg.

Germaine Share 22.11.2018 | 12.38
Facebook Twitter LinkedIn

Aksjefondet Schroder ISF Greater China fortsetter å være et av våre toppvalg for investorer som ønsker eksponering mot Kina.

Louisa Lo har forvaltet fondet helt siden september 2002 og det gjør henne til den lengst-sittende forvalteren i kategorien Kina og omkringliggende. Hun har 25 år med investeringserfaring og har vært hos Schroders i majoriteten av hennes karriere. Hun er en ekspert innenfor kinesiske aksjer og har konsekvent imponert oss med hennes inngående kunnskap om markedet og klart artikulerte investeringscase. Når det er sagt, så holder vi et våkent øye med analyseteamet hennes som har sett fire analytikere forlate Schroder siden begynnelsen av 2017. Selv om disse avgangene har blitt raskt fylt opp av nye ressurser vil det ta tid før de nyansatte integreres i selskapets kultur og investeringsfilosofi.

Louisa Lo bruker en robust og disiplinert investeringsprosess som fokuserer på vekst og verdsettelse, og denne har vist seg å være suksessrik i en rekke asiatiske aksjefondsstrategier hos Schroder. I løpet av det siste året har Louisa Lo rotert ut av høyvekst-selskaper og inn i mer defensive investeringer gitt hennes bekymringer rundt strukket verdsettelse. Blant annet har Louisa Lo trimmet ned hennes beholdninger i Tencent, noe som har vist seg å være fornuftig gitt internettgigantens stup på 35 % i 2018 frem til og med oktober.

Aksjefondet og andre strategier har fortsatt å trekke kapital til seg og har vokst fra 1,7 milliarder USD til 2,3 milliarder siden vi vurderte fondet forrige gang. Når det er sagt så har aksjefondet fortsatt en sunn likviditetsprofil, og vi har ingen umiddelbare bekymringer rundt kapasiteten.

Verdipapirfondet har tjent investorer godt på lang sikt. Siden Louisa Lo tok over styringen til slutten av oktober 2018 har aksjefondet gitt en avkastning på 12,04 % per år, noe som er 4,02 prosentpoeng høyere enn referanseindeksen MSCI Golden Dragon. Dette er nok til å gi aksjefondet en ranking på 21. prosentil blant konkurrentene i Morningstars Kategori. Fondets meravkastning har vært konsistent med avkastning som slår 80 % av konkurrentene både over 1, 3, 5, 10 og 15 år.

Overordnet har vi sterk tiltro til Louisa Lo og vi tror hennes investeringskunnskap mer enn utligner våre bekymringer rundt ustabiliteten til analyseteamet hennes. Sammen med en investeringsprosess som er testet over lang tid, og en udiskuterbar god avkastningshistorikk, opprettholder vi aksjefondets Morningstar Analyst Rating på Silver.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Germaine Share  er senior forvalteranalytiker hos Morningstar Investment Research Asia.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer